30 Жовтня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Заборгованість із виплати заробітної плати у 2015 році

Середня заробітна плата у 2015 році

Темпи зростання/зниження номінальної та реальної заробітної плати у 2015 роцi

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі за І півріччя 2015 року


 

29 Жовтня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності

Фінансові результати до оподаткування за видами економічної діяльності з розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСКи

Зовнішня торгівля товарами Луганської області за січеньсерпень 2015 року

Кількість і робочий час найманих працівників за видами економічної діяльності за вересень 2015 року

Стан виплати заробітної плати на 1 жовтня 2015 року

Заробітна плата найманих працівників за вересень 2015 року


 

28 Жовтня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності у 2015 році (за період з початку року) (щомісячна інформація)

Індекси промислової продукції за основними видами діяльності за січеньвересень 2015 року


 

27 Жовтня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами економічної діяльності

Рентабельність операційної діяльності підприємств за видами промислової діяльності

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами економічної діяльності

Фінансові результати підприємств до оподаткування за видами промислової діяльності

Фінансові результати підприємств до оподаткування по містах та районах

Обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності

Основні показники діяльності підприємств за їх розмірами по містах і районах

Витрати на оплату праці на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності

Кількість найманих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності

Кількість зайнятих працівників на підприємствах за їх розмірами за видами економічної діяльності

Кількість підприємств за їх розмірами за видами економічної діяльності

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСКи

Про надання населенню Луганської області субсидій у січнівересні 2015 року

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг в Луганській області у січнісерпні 2015 року


 

23 Жовтня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) за видами економічної діяльності


 

22 Жовтня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти

Залишки енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти у споживачів та постачальників на 1 жовтня 2015 року

Міграційний рух населення

Природний рух населення

Чисельність населення

Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції 


 

21 Жовтня

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Стан сільського господарства Луганської області за січеньвересень 2015 року


 

20 Жовтня

 

20 жовтня Всесвітній день статистики!

 

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСКи

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 вересня 201року

Природний рух населення у січнісерпні 2015 року

Міграційний рух населення у січнісерпні 2015 року

Демографічна ситуація у Луганській області у січнісерпні 2015 року

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Луганської області за серпень 2015 року

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Товарна структура зовнішньої торгівлі за січеньсерпень 2015 року

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами за січеньсерпень 2015 року

Поголів'я худоби та птиці

Індекси обсягів сільськогосподарського виробництва

Виробництво основних сільськогосподарських культур

Виробництво основних видів продукції тваринництва


 

19 Жовтня

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Роздрібний продаж світлих нафтопродуктів і газу через АЗС Луганської області за серпень 2015 року

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2015 році

Зареєстроване безробіття у 2015 році

Попит та пропозиція робочої сили у 2015 році

Роздрібний товарооборот за січеньвересень 2015 року


 

12 Жовтня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до попереднього місяця)

Індекси споживчих цін на товари та послуги (до грудня попереднього року)

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Індекси споживчих цін на товари та послуги


 

08 Жовтня

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСКи

Стан виплати заробітної плати на 1 вересня 2015 року

Кількість і робочий час найманих працівників за видами економічної діяльності за cерпень 2015 року

Заробітна плата найманих працівників за вересень 2015 року

Про оплату населенням житлово-комунальних послуг в Луганській області у січнілипні 2015 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за основними видами діяльності за січеньсерпень 2015 року

Економічна активність населення у І півріччі 2015 року


 

01 Жовтня

ПІДГОТОВЛЕНа СТАТИСТИЧНа інформація

Обсяг виконаних будівельних робіт за видами будівельної продукції

Індекси будівельної продукції за видами

ПІДГОТОВЛЕНО ЕКСПРЕС-ВИПУСК

Залишки та використання енергетичних матеріалів та продуктів  перероблення нафти у серпні 2015 року на підприємствах Луганської області