БЕЗОПЛАТНЕ ПОДАННЯ СТАТИСТИЧНОЇ ЗВІТНОСТІ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ ЧЕРЕЗ КАБІНЕТ РЕСПОНДЕНТА
   

2023 рік | Архів: 2022 рік | 2021 рік | 2020 рік   

Тематичні анкетні опитування користувачів статистичної інформації на 2023 рік

Тема

Орієнтовний
термін проведення

Статус

Результати
проведення

Демографічна та соціальна статистика

Ринок праці

Щодо показників з питань статистики праці

вересень

   

Економічна статистика

Діяльність підприємств

Щодо тенденцій ділової активності підприємств

вересень

Анкета

Енергетика
Щодо цін на природний газ та електроенергію, які постачаються споживачам

липень

   
Сільське, лісове та рибне господарство
Щодо балансів основних продуктів рослинництва та тваринництва

березень

Анкета

Повідомлення
Щодо продукції сільського господарства у постійних цінах

липень

Анкета

 
Щодо виробництва продукції тваринництва, кількості сільськогосподарських тварин та забезпеченості їх кормами

липень

Анкета

 
Щодо "Рахунку викидів у атмосферне повітря"

серпень

Анкета

 
Ціни
Щодо індексів споживчих цін

червень

Анкета

Повідомлення