Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці Луганської області за видами економічної діяльності (2010–2019рр.)

 (тис.дол. США)

 

 

Обсяги на 1 січня

На 31 грудня 20191

2010

2011

2012

2013

20141

20151

20161

20171

20181

20191

Усього

579195,3

629547,9

713291,5

785484,2

826388,3

578239,8

443870,2

436441,7

438012,5

437167,3

447192,2

Сільське, лісове та рибне господарство

2408,7

1948,6

2303,7

4260,0

5684,7

2369,1

930,8

844,7

820,3

826,7

900,3

Промисловість

437822,7

484248,8

575873,5

592847,5

689265,4

352512,3

365259,0

364912,9

361065,4

361703,3

373546,2

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2900,8

25611,0

52247,8

88439,6

97409,3

42369,2

21655,4

14872,6

14435,9

14620,4

16268,7

переробна промисловість

410445,7

434230,2

499420,6

499896,1

544737,2

266352,6

265716,3

310080,6

304600,4

305783,8

316542,2

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

к

22047,8

21433,2

1503,5

24570,1

21480,6

55750,5

17832,7

к

19173,4

18600,9

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

к

к

2771,9

3008,3

22548,8

22309,9

22136,8

22127,0

22124,8

22125,7

22134,4

Будівництво

406,3

978,3

513,2

1893,8

1814,6

900,1

1312,4

1158,2

505,4

512,2

574,2

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

9009,9

8080,8

12173,8

14222,1

16322,8

9870,5

7721,6

7416,3

5409,5

5422,1

5495,1

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

15184,6

14643,9

13131,2

13647,4

6369,6

117313,4

2018,7

2130,7

2151,1

2044,0

1898,1

Тимчасове розміщування й організація харчування

316,8

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

Інформація та телекомунікації

48,1

49,7

39,0

39,1

62,1

56,6

14,2

13,4

к

к

к

Фінансова та страхова діяльність

3080,3

к

к

к

к

Операції з нерухомим майном

10643,4

25062,7

12378,8

13598,4

10957,8

13409,8

5409,3

4765,5

4847,4

4906,9

5285,9

Професійна, наукова та технічна діяльність

4699,5

4324,3

2130,0

11837,0

11814,5

9529,4

2449,9

2876,7

2782,8

2681,8

2632,1

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

95518,7

89424,4

94263,7

132441,6

82669,9

71559,9

58096,3

52202,9

59776,2

57589,0

55368,0

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

к

к

70,7

к

к

к

к

к

к

к

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

к

_______________

1 Дані наведено без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.