Структура експорту–імпорту Луганської області1 за видами послуг у 2017 році

(уточнені дані)

(тис.дол. США)

Найменування послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

2017 рік

І

квартал

квартал

IIІ

квартал

ІV квартал

2017 рік

І

квартал

квартал

IIІ квартал

ІV

квартал

Усього

29628,5

5495,2

5697,0

7688,7

10747,6

38307,4

7376,5

6051,4

7298,7

17580,8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

2

2

2

2

2

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

2

2

2

132,2

11,3

18,3

82,4

20,2

Транспортні послуги

4363,1

594,0

746,4

1001,7

2021,1

1580,6

233,8

728,2

239,9

378,7

Послуги, пов’язані з подорожами

1247,4

1137,7

29,6

2

2

5476,2

225,7

1315,7

1737,2

2197,7

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

21347,5

2

2

4928,8

8809,0

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

32,7

2

2

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

454,9

104,9

2

2

2

4838,6

91,3

115,5

85,5

4546,3

Ділові послуги

19739,5

2765,1

3939,7

5456,0

7578,7

4793,9

2027,4

1044,0

211,9

1510,5

 _______________

1  Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2  Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.