“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ Ћуганськоњ област≥ у 2017 роц1

(остаточн≥ дан≥)

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до

2016р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до

2016р.

у % до загального обс€гу

”сього

233904,7

53,7

100,0

273151,6

76,4

100,0

I. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

2986,2

164,8

1,1

01 живi тварини

Ц

Ц

Ц

9,6

Ц

0,0

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

Ц

Ц

Ц

24,7

237,5

0,0

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

2070,8

Ц

0,8

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

881,0

48,9

0,3

II. ѕродукти рослинного походженн€

12754,0

193,6

5,5

196,7

69,2

0,1

07 овочi

67,9

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

08 њст≥внi плоди та горiхи

557,0

58,7

0,2

50,8

Ц

0,0

09 кава, чай

29,7

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

10 зерновi культури

11148,0

198,8

4,8

Ц

Ц

Ц

11 продукцi€ борошномельно−круп'€ноњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

8,5

87,4

0,0

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

951,5

5352,0

0,4

137,5

50,1

0,1

≤≤≤. 15. ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

12943,4

371,0

5,5

67,5

136,7

0,0

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

8669,8

128,8

3,7

148,8

134,3

0,1

16 продукти з м'€са, риби

Ц

Ц

Ц

63,3

263,2

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

Ц

Ц

Ц

5,3

97,4

0,0

19 готов≥ продукти ≥з зерна

Ц

Ц

Ц

36,2

66,2

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

Ц

Ц

Ц

3,5

188,4

0,0

23 залишки ≥ вiдходи харчовоњ промисловост≥

8669,8

129,9

3,7

40,6

163,1

0,0

V. ћiнеральнi продукти

5145,9

37,9

2,2

111584,0

51,7

40,9

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

60,5

666,1

0,0

329,0

37,3

0,1

26 руди, шлаки ≥ зола

Ц

Ц

Ц

1449,2

3,3

0,5

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

5085,5

37,4

2,2

109805,8

64,3

40,2

V≤. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловостi

35370,0

129,3

15,1

43562,2

99,5

15,9

28 продукти неорганiчноњ хiмiњ

844,8

310,2

0,4

24549,0

96,6

9,0

29 органiчнi х≥м≥чн≥ сполуки

19434,2

158,9

8,3

10583,0

123,0

3,9

30 фармацевтична продукц≥€

2189,6

177,6

0,9

556,7

24,9

0,2

31 добрива

494,9

12,7

0,2

538,4

202,8

0,2

32 екстракти дубильнi

2,2

627,9

0,0

505,7

82,7

0,2

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц

Ц

Ц

28,7

103,7

0,0

34 мило, поверхневоЦактивн≥ орган≥чн≥ речовини

18,1

20333,9

0,0

1201,2

147,2

0,4

35 бiлковi речовини

4602,8

106,6

2,0

1042,2

111,2

0,4

36 порох ≥ вибуховi речовини

493,5

894,0

0,2

669,0

87,4

0,2

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

69,9

595,7

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

7289,9

136,4

3,1

3818,4

93,6

1,4

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

4616,5

148,6

2,0

31542,2

97,5

11,5

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

4040,4

146,7

1,7

30702,9

99,0

11,2

40 каучук, гума

576,1

163,9

0,2

839,2

62,0

0,3

V≤II. Ўкури необроблен≥, шк≥ра  вичищена

Ц

Ц

Ц

548,2

578,5

0,2

41 шкури

Ц

Ц

Ц

541,3

659,6

0,2

42 вироби ≥з шкiри

Ц

Ц

Ц

6,9

54,3

0,0

IX. 44 ƒеревина ≥ вироби з деревини

115,4

711,4

0,0

167,8

112,4

0,1

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

69435,6

139,9

29,7

46356,6

167,0

17,0

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

42413,2

172,0

15,5

48 папiр та картон

69435,5

139,9

29,7

3925,6

127,2

1,4

49 друкована продукц≥€

0,1

168,6

0,0

17,9

190,8

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

12601,9

114,4

5,4

12510,3

115,4

4,6

50 шовк

Ц

Ц

Ц

28,8

95,4

0,0

51 вовна

Ц

Ц

Ц

526,3

51,5

0,2

52 бавовна

9,5

923,3

0,0

2723,5

100,8

1,0

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

15,9

33,2

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

14,4

999,0

0,0

4264,2

130,0

1,6

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

24,6

18445,9

0,0

1998,7

119,5

0,7

56 вата

2,3

9033,3

0,0

138,5

47,5

0,1

58 спецiальнi тканини

1,1

301,2

0,0

539,5

178,1

0,2

59 текстильнi матерiали

Ц

Ц

Ц

1225,9

149,5

0,4

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

666,1

163,0

0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

898,9

153,0

0,4

2,2

3,6

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

11649,9

111,8

5,0

225,5

356,3

0,1

63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби

1,2

64,4

0,0

155,0

110,5

0,1

 

 

 

 

 

 

 

XII ¬зутт€, головнi убори, парасольки

2,9

101,5

0,0

153,2

331,0

0,1

64 взутт€

Ц

Ц

Ц

113,6

383,3

0,0

65 головнi убори

2,9

101,5

0,0

39,7

238,1

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

5953,1

144,3

2,5

4787,4

74,5

1,8

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

1065,9

138,5

0,5

516,1

24,0

0,2

69 керамiчнi вироби

64,5

71,2

0,0

84,7

34,7

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

4822,7

147,7

2,1

4186,6

104,0

1,5

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

3,2

0,2

0,0

1654,1

237,2

0,6

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

46553,8

15,3

19,9

1742,9

35,2

0,6

72 чорнi метали

46397,3

15,3

19,8

498,7

18,9

0,2

73 вироби з чорних металiв

25,1

74,8

0,0

499,3

117,9

0,2

74 мiдь i вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

19,4

458,1

0,0

75 нiкель i вироби з нього

19,8

93,8

0,0

Ц

Ц

Ц

76 алюмiнiй i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

160,4

129,9

0,1

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

113,5

Ц

0,0

81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали

Ц

Ц

Ц

123,2

15,2

0,0

82 ≥нструменти, ножовi вироби

Ц

Ц

Ц

181,9

89,2

0,1

83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв

111,6

118,0

0,0

146,5

91,8

0,1

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

1460,7

95,2

0,6

6281,4

83,8

2,3

84 реактори €дерн≥, котли, машини

1189,9

93,6

0,5

4922,3

166,7

1,8

85 електричнi машини

270,9

102,9

0,1

1359,1

30,0

0,5

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

2196,2

120,4

0,9

7018,3

716,3

2,6

86 зал≥зничн≥ локомотиви

1758,5

112,8

0,8

5838,8

1738,5

2,1

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

437,7

165,1

0,2

1179,5

189,9

0,4

XVIII. 90 ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

15477,5

3339,8

6,6

630,9

26,4

0,2

XX. –iзнi промислов≥ товари

604,9

105,1

0,3

945,9

67,1

0,3

94 мебл≥

396,0

115,4

0,2

96,6

70,6

0,0

95 ≥грашки

205,0

89,3

0,1

Ц

Ц

Ц

96 рiзнi готовi вироби

4,0

138,1

0,0

849,4

66,8

0,3

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

266,9

411,6

0,1

_______________

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.