Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами1 у 2020 році

 

Найменування послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до

2019р.

у % до

загального

обсягу

тис.дол.

США

у % до

2019р.

у % до

загального

обсягу

 

 

 

 

 

 

 

Усього

23493,9

78,8

100,0

40209,5

90,5

100,0

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки

матеріальних ресурсів

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

к

к

к

702,5

298,1

1,7

Транспортні послуги

573,1

115,5

2,4

229,4

35,3

0,6

Послуги, пов’язані з

подорожами

927,2

201,9

3,9

3657,6

65,5

9,1

Послуги з будівництва

к

к

к

Послуги зі страхування

к

к

к

Послуги, пов’язані з

фінансовою діяльністю

к

к

к

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням

інтелектуальної власності

37,9

29,3

0,1

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

1235,7

140,8

5,3

459,7

92,5

1,1

Ділові послуги

15644,5

68,2

66,6

3204,1

101,9

8,0

з них

 

 

 

 

 

 

послуги дослідження та розробки

к

к

к

к

к

к

професійні та

консалтингові послуги

к

к

к

133,7

29,9

4,2

наукові та технічні

послуги

15256,1

68,0

97,5

2866,5

116,7

89,5

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

к

к

11,6

249,2

0,0

Державні та урядові послуги

____________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.