“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ Ћуганськоњ област≥ у 2019 роц≥1

(остаточн≥ дан≥)

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з

” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до 2018 року

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до 2018 року

у % до загального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

152851,1

75,3

100,0

252961,3

88,8

100,0

I. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€

463,3

170,8

0,3

3453,0

116,9

1,4

03 риба i ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

3219,2

159,4

1,3

04 молоко та молочнi продукти, €йц€; мед

463,3

170,8

0,3

Ц

Ц

Ц

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

233,8

25,1

0,1

II. ѕродукти рослинного походженн€

6748,3

81,7

4,4

1795,6

117,9

0,7

08 њст≥внi плоди та горiхи; цитрусов≥

Ц

Ц

Ц

20,7

73,0

0,0

10 зерновi культури

6748,3

86,3

4,4

143,1

163,8

0,1

11 продукцi€ борошномельно-круп`€ноњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

158,2

29,0

0,1

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

Ц

Ц

Ц

1473,6

171,0

0,6

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

13841,7

69,6

9,1

45,4

37,1

0,0

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

8619,6

67,0

5,6

69,4

95,1

0,0

16 продукти з м`€са, риби

Ц

Ц

Ц

43,0

270,0

0,0

17 цукор ≥кондвироби з цукру

Ц

Ц

Ц

2,6

Ц

0,0

20 продукти переробки овоч≥в, плодiв

Ц

Ц

Ц

3,6

Ц

0,0

21 р≥знi харчов≥ продукти

74,0

Ц

0,0

3,1

Ц

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

Ц

Ц

Ц

3,2

98,0

0,0

23 залишки ≥ вiдходи харчовоњ промисловост≥

8545,6

66,4

5,6

14,1

40,0

0,0

V. ћiнеральнi продукти

75,7

38,7

0,0

83279,8

70,5

32,9

25 с≥ль, с≥рка, штукатурн≥ матер≥али, цемент

Ц

Ц

Ц

2359,7

203,8

0,9

26 руди, шлаки та зола

43,5

73,7

0,0

648,9

Ц

0,3

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

32,2

219,8

0,0

80271,3

68,7

31,7

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов`€заних з нею галузей промисловостi

28671,8

83,9

18,8

48986,7

127,7

19,4

28 продукти неорганiчноњ хiмiњ

Ц

Ц

Ц

31886,0

187,2

12,6

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

15696,8

71,2

10,3

9098,5

73,6

3,6

30 фармацевтична продукц≥€

1311,2

108,9

0,9

Ц

Ц

Ц


 

31 добрива

70,4

110,3

0,0

115,4

11,7

0,0

32 екстракти дубильнi, барвники

Ц

Ц

Ц

426,6

94,0

0,2

33 ефiрнi ол≥њ, косметичн≥ препарати

Ц

Ц

Ц

21,2

97,0

0,0

34 мило, мийнi засоби

8,9

114,6

0,0

832,4

76,4

0,3

35 бiлковi речовини

4954,3

135,1

3,2

921,7

61,2

0,4

36 порох ≥ вибуховi речовини

17,1

6,9

0,0

2738,6

183,2

1,1

37 фотоЦ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

86,5

124,8

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

6613,1

96,2

4,3

2859,7

85,7

1,1

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

6336,3

127,6

4,1

29475,8

87,0

11,7

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

5179,4

125,1

3,4

28234,0

85,7

11,2

40 каучук, гума

1156,9

140,4

0,8

1241,8

134,7

0,5

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

0,2

Ц

0,0

578,2

78,1

0,2

41 шкури

Ц

Ц

Ц

489,6

72,1

0,2

42 вироби ≥з шкiри

0,2

Ц

0,0

81,3

132,6

0,0

43 хутр€на сировина

Ц

Ц

Ц

7,3

Ц

0,0

IX.44 ƒеревина ≥ вироби з деревини

384,1

211,1

0,3

230,6

134,7

0,1

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

42879,0

47,0

28,1

28637,6

64,1

11,3

47 маса з деревини

63,0

Ц

0,0

23324,8

58,7

9,2

48 папiр та картон

42816,0

46,9

28,0

5308,7

108,5

2,1

49 друкована продукц≥€

Ц

Ц

Ц

4,2

109,4

0,0

’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

15375,9

115,4

10,1

15325,6

104,2

6,1

50 шовк

18,3

Ц

0,0

18,3

Ц

0,0

51 вовна

14,8

24891,7

0,0

998,5

124,5

0,4

52 бавовна

146,9

10078,7

0,1

2919,2

104,6

1,2

53 ≥ншi рослиннi волокна

16,1

Ц

0,0

17,1

140,2

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

196,6

4201,6

0,1

5900,5

115,8

2,3

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

112,8

842,8

0,1

2505,0

132,1

1,0

56 вата

1,0

16617,4

0,0

117,8

98,1

0,0

57 килими

Ц

Ц

Ц

33,6

5,5

0,0

58 спецiальнi тканини

1,3

195,1

0,0

566,7

121,4

0,2

59 текстильнi матерiали

8,9

249,4

0,0

824,8

64,5

0,3

60 трикотажн≥ полотна

159,1

26347,8

0,1

772,6

115,7

0,3

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

1127,8

93,9

0,7

70,2

1988,8

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

13566,7

112,2

8,9

310,3

173,1

0,1

63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби

5,6

297,2

0,0

271,2

34,7

0,1

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

29,9

1573,7

0,0

482,2

16,5

0,2

64 взутт€

0,5

Ц

0,0

234,2

8,1

0,1

65 головнi убори

29,4

1549,4

0,0

20,2

88,4

0,0

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

68,8

Ц

0,0

67 обробленi перо та пух

Ц

Ц

Ц

159,0

Ц

0,1

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

6103,2

80,8

4,0

5098,7

97,8

2,0

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

1158,3

95,7

0,8

514,8

133,5

0,2

69 керамiчнi вироби

Ц

Ц

Ц

100,6

53,7

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

4944,9

80,1

3,2

4483,3

96,6

1,8

XIV. 71 ƒорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€, дорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

3248,6

75,0

2,1

4615,5

Ц

1,8

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

2598,2

401,4

1,7

3428,9

84,3

1,4

72 чорнi метали

1121,7

1010,5

0,7

313,6

79,1

0,1

73 вироби з чорних металiв

455,7

115,2

0,3

1214,7

62,2

0,5

74 мiдь i вироби з м≥д≥

Ц

Ц

Ц

65,3

689,7

0,0

75 нiкель i вироби з н≥келю

303,3

246,6

0,2

198,7

200,7

0,1

76 алюмiнiй i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

187,8

180,3

0,1

81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали

673,6

Ц

0,4

823,9

75,0

0,3

82 ≥нструменти, ножовi вироби

5,9

79,7

0,0

232,6

88,7

0,1

83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв

38,0

438,3

0,0

392,4

273,6

0,2

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

6046,9

183,4

4,0

7757,8

79,9

3,1

84 реактори €дерн≥, котли, машини

3538,5

114,5

2,3

6529,9

79,2

2,6

85 електричнi машини

2508,3

1222,0

1,6

1227,9

84,4

0,5

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

635,5

97,2

0,4

16340,4

351,4

6,5

86 зал≥зничн≥  локомотиви

250,3

84,9

0,2

7689,7

291,9

3,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

385,2

107,4

0,3

8643,4

429,0

3,4

89 плавучi засоби морськ≥ або р≥чков≥

Ц

Ц

Ц

7,2

Ц

0,0

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

10242,5

9058,0

6,7

1347,2

75,3

0,5

90 прилади ≥ апарати

10242,5

9058,0

6,7

1345,2

75,2

0,5

91 годинники

Ц

Ц

Ц

1,9

Ц

0,0

92 музичн≥ ≥нструменти

Ц

Ц

Ц

0,1

Ц

0,0

XX. –iзнi промислов≥ товари

538,9

61,7

0,4

1626,1

138,4

0,6

94 меблi

352,0

54,0

0,2

213,1

51,5

0,1

95 ≥грашки, iгри

184,2

84,0

0,1

609,2

684,2

0,2

96 рiзнi готовi вироби

2,7

97,7

0,0

803,9

119,6

0,3

XXI. 97 ¬ироби мистецтва

Ц

Ц

Ц

21,2

Ц

0,0

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

365,6

141,0

0,1

_________________

Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.