Товарна структура зовнішньої торгівлі

Луганської області у 2018 році1

(остаточні дані)

 

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до

2017

 року

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до

2017

 року

у % до загального

обсягу

Усього

202920,8

86,8

100,0

285036,0

104,4

100,0

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

271,3

0,1

2952,6

98,9

1,0

03 риба і ракоподібні

2019,5

97,5

0,7

04 молоко та молочнi продукти, яйця; мед

271,3

0,1

05 інші продукти тваринного походження

933,2

105,9

0,3

II. Продукти рослинного походження

8255,4

64,7

4,1

1522,8

774,3

0,5

07 овочi

3,0

4,4

0,0

08 їстівнi плоди та горiхи

28,3

55,8

0,0

10 зерновi культури

7815,6

70,1

3,9

87,3

0,0

11 продукцiя борошномельно−круп'яної промисловості

545,3

6449,2

0,2

12 насiння і плоди олійних рослин

429,0

45,1

0,2

861,8

627,0

0,3

14 інші продукти рослинного походження

7,7

0,0

ІІІ. 15. Жири та олії тваринного або рослинного походження

19895,1

153,7

9,8

122,5

181,5

0,0

IV. Готові харчові продукти

12870,2

148,4

6,3

73,0

49,1

0,0

16 продукти з м'яса, риби

15,9

25,2

0,0

19 готові продукти із зерна

18,7

51,8

0,0

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

3,2

91,6

0,0

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

12870,2

148,4

6,3

35,1

86,5

0,0

V. Мiнеральнi продукти

195,6

3,8

0,1

118078,9

105,8

41,4

25 сіль; сірка; землі та каміння

121,9

201,7

0,1

1157,8

351,9

0,4

26 руди, шлаки і зола

59,0

0,0

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

14,6

0,3

0,0

116921,1

106,5

41,0

VІ. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

34170,1

96,6

16,8

38362,1

88,1

13,5

28 продукти неорганiчної хiмiї

41,8

5,0

0,0

17028,6

69,4

6,0

29 органiчнi хімічні сполуки

22058,5

113,5

10,9

12369,9

116,9

4,3

30 фармацевтична продукція

1204,2

55,0

0,6

2,1

0,4

0,0

31 добрива

63,9

12,9

0,0

988,2

183,6

0,3

32 екстракти дубильнi

2,6

120,3

0,0

453,6

89,7

0,2

33 ефірні олії

21,9

76,3

0,0

34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

7,8

42,9

0,0

1088,9

90,7

0,4

35 бiлковi речовини

3668,3

79,7

1,8

1506,4

144,5

0,5

36 порох і вибуховi речовини

249,4

50,5

0,1

1494,6

223,4

0,5

37 фотографічні або кінематографічні товари

69,4

99,2

0,0

38 різноманітна хімічна продукція

6873,6

94,3

3,4

3338,5

87,4

1,2

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

4964,0

107,5

2,4

33873,1

107,4

11,9

39 пластмаси, полімерні матеріали

4139,8

102,5

2,0

32951,4

107,3

11,6

40 каучук, гума

824,2

143,1

0,4

921,8

109,8

0,3

VІII. Шкури необроблені, шкіра  вичищена

740,5

135,1

0,3

41 шкури

679,2

125,5

0,2

42 вироби із шкiри

61,3

890,4

0,0

IX. 44 Деревина і вироби з деревини

182,0

157,7

0,1

171,2

102,0

0,1

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

91315,1

131,5

45,0

44667,8

96,4

15,7

47 маса з деревини

39769,3

93,8

14,0

48 папiр та картон

91315,1

131,5

45,0

4894,6

124,7

1,7

49 друкована продукція

3,8

21,3

0,0

ХІ. Текстильні матеріали та текстильні вироби

13323,8

105,7

6,6

14701,3

117,5

5,2

51 вовна

0,1

0,0

801,7

152,3

0,3

52 бавовна

1,5

15,4

0,0

2791,0

102,5

1,0

53 інші текстильні волокна

12,2

76,6

0,0

54 нитки синтетичні або штучні

4,7

32,5

0,0

5094,4

119,5

1,8

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

13,4

54,4

0,0

1895,9

94,9

0,7

56 вата

0,0

0,3

0,0

120,1

86,7

0,0

57 килими

607,2

0,2

58 спецiальнi тканини

0,7

59,7

0,0

466,8

86,5

0,2

59 текстильнi матерiали

3,6

0,0

1279,5

104,4

0,4

60 трикотажні полотна

0,6

0,0

667,6

100,2

0,2

61 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

1201,4

133,7

0,6

3,5

157,9

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

12096,0

103,8

6,0

179,3

79,5

0,1

63 іншi готовi текстильні вироби

1,9

158,8

0,0

782,1

504,5

0,3

XII Взуття, головнi убори, парасольки

1,9

65,5

0,0

2914,1

1901,7

1,0

64 взуття

2891,3

2546,1

1,0

65 головнi убори

1,9

65,5

0,0

22,8

57,5

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

7554,6

126,9

3,7

5213,4

108,9

1,8

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

1210,5

113,6

0,6

385,6

74,7

0,1

69 керамiчнi вироби

167,1

259,2

0,1

187,2

221,0

0,1

70 скло та вироби із скла

6177,1

128,1

3,0

4640,6

110,8

1,6

XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

4330,7

137024,1

2,1

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

647,3

1,4

0,3

4065,7

233,3

1,4

72 чорнi метали

111,0

0,2

0,1

396,3

79,5

0,1

73 вироби з чорних металiв

395,8

1578,9

0,2

1953,3

391,2

0,7

74 мiдь i вироби з неї

1,5

0,0

9,5

48,8

0,0

75 нiкель i вироби з нього

123,0

621,0

0,1

99,0

0,0

76 алюмiнiй i вироби з нього

104,1

64,9

0,0

81 іншi недорогоціннi метали

1097,8

891,1

0,4

82 інструменти, ножовi вироби

7,3

0,0

262,3

144,2

0,1

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

8,7

7,8

0,0

143,4

97,9

0,1

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

3296,9

225,7

1,6

9704,3

154,5

3,4

84 реактори ядерні, котли, машини

3091,6

259,8

1,5

8249,8

167,6

2,9

85 електричнi машини

205,3

75,8

0,1

1454,5

107,0

0,5

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

653,8

29,8

0,3

4649,5

66,2

1,6

86 залізничні локомотиви

295,0

16,8

0,1

2634,8

45,1

0,9

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

358,7

82,0

0,2

2014,7

170,8

0,7

XVIII. 90 Прилади та апарати оптичні, фотографічні

113,1

0,7

0,1

1788,9

283,5

0,6

XX. Рiзнi промислові товари

873,5

144,4

0,4

1174,8

124,2

0,4

94 меблі

651,4

164,5

0,3

413,4

428,1

0,1

95 іграшки

219,3

107,0

0,1

89,0

0,0

96 рiзнi готовi вироби

2,8

69,4

0,0

672,4

79,2

0,2

Товари, придбані в портах

259,3

97,1

0,1

Різне

6,5

0,0

_______________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.