Структура зовнішньої торгівлі послугами Луганської області 2017 року

 

Найменування послуги

згідно із КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

 

у % до

2016

року

у % до загального обсягу, розділу

тис.дол. США

 

у % до

2016

року

у % до загального обсягу, розділу

Усього

27604,1

277,4

100,0

38160,5

69,1

100,0

 у тому числі

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

1

1

1

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

1

1

1

145,1

0,9

0,4

Транспортні послуги

2366,8

810,9

8,6

1464,7

49,1

3,8

Послуги, пов’язані з подорожами

1247,4

654,8

4,5

5464,8

90,6

14,3

Послуги зі страхування

1

1

1

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

21347,5

87,0

55,9

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

32,7

128,1

0,1

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

1

1

1

4818,5

231,5

12,6

Ділові послуги

19739,5

310,2

71,5

4781,5

147,1

12,5

з них

 

 

 

 

 

 

послуги дослідження та розробки

194,5

56,6

1,0

1

1

1

професійні та консалтингові послуги

1

1

1

98,3

51,9

2,1

наукові та технічні послуги

18623,4

338,4

94,3

3759,7

155,9

78,6

___________

1 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.