Структура зовнішньої торгівлі послугами Луганської області1 у 2016 році

 

 Найменування послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до

2015 р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до

2015 р.

у % до загального обсягу

Усього

34193,6

243,6

100,0

55241,7

57,0

100,0

–21048,1

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

2

2

2

16281,7

4070,6

29,5

2

Транспортні послуги

449,7

89,3

1,3

3010,1

126,5

5,4

–2560,4

Послуги, пов’язані з подорожами

190,5

3,7

0,6

6036,6

98,4

10,9

–5846,1

Послуги зі страхування

0,2

0,0

–0,2

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

24534,5

53,9

44,4

–24534,5

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

25,5

119,6

0,0

–25,5

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

458,6

55,8

1,3

2082,3

364,5

3,8

–1623,7

Ділові послуги

30373,0

541,3

88,8

1202,5

2,9

2,2

29170,5

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

17,3

21,8

0,0

–17,3

_____________ 

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".