Структура зовнішньої торгівлі послугами Луганської області1 у 2015 році

 

 Найменування послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до 2014 р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до 2014 р.

у % до загального обсягу

Усього

14121,6

10,2

100,0

96530,4

68,4

100,0

-82408,8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

2 

2 

2 

400,0

7,7

0,4

2 

Транспортні послуги

790,0

3,3

5,6

2372,5

46,4

2,5

-1582,5

Послуги, пов’язані з подорожами

5161,4

172,2

36,5

5860,0

48,2

6,1

-698,6

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

821,6

1,0

5,8

571,3

29,2

0,6

250,3

Ділові послуги

5523,6

32,8

39,1

41726,8

107,5

43,2

-36203,2

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

2 

2 

2 

79,2

244,4

0,1

2 

___________

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".