Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Луганської області1 у 2015 році

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до 2014 р.

тис.дол. США

у % до  2014 р.

Усього

14121,6

10,2

96530,4

68,4

-82408,8

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрiя

2 

2 

90,3

72,6

2 

Азербайджан

4455,4

6199,3

3,3

6,1

4452,1

Бiлорусь

49,0

113,4

23,2

27,8

25,8

Болгарія

77,9

96,5

2 

2 

2 

Велика Британія

76,6

36,6

694,0

45,7

-617,4

Грузiя

304,4

41,1

29,6

25,0

274,8

Казахстан

33,6

21,4

133,0

41,3

-99,4

Китай

2 

2 

40017,3

146,5

2 

Кiпр

1646,3

2,0

2 

2 

2 

Нiмеччина

674,3

41,4

210,5

11,9

463,9

Польща

98,0

493,9

12,7

9,4

85,3

Росiйська Федерацiя

3305,0

10,9

53568,0

59,6

-50262,9

США

388,6

355,2

34,9

2,9

353,7

Туркменiстан

103,0

28,1

2,6

131,8

100,4

Узбекистан

205,3

479,2

2 

2 

2 

Франція

2 

2 

14,1

6,2

2 

Швейцарiя

381,6

59,2

1176,1

90,9

-794,5

 

 

 

 

 

 

Довідково:

 

 

 

 

 

Країни СНД

8177,9

26,3

53879,1

59,1

-45701,2

Країни ЄС

4729,7

5,2

1158,7

6,9

3571,0

 _____________

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".