Товарна структура зовнішньої торгівлі за 2014 рік1

 

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до 2013 р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до 2013 р.

у % до загального обсягу

Усього

1902640,3

53,7

100,0

1017230,1

55,0

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

I. Живі тварини; продукти тваринного походження

14,5

0,0

1838,3

11,6

0,2

01 живі тварини

305,3

62,8

0,0

02 м’ясо та їстівні субпродукти

16,8

1,4

0,0

03 риба i ракоподібні

279,2

2,2

0,0

04 молоко та молочні продукти, яйця птиці; натуральний мед

14,5

0,0

05 інші продукти тваринного походження

1237,1

73,0

0,1

II. Продукти рослинного походження

7686,8

41,6

0,4

3541,6

23,1

0,3

06 живі дерева та інші рослини

38,8

37,7

0,0

07 овочі

50,2

6,7

0,0

235,7

31,1

0,0

08 їстівні плоди та горіхи

4,4

0,0

867,3

7,1

0,1

09 кава, чай

7,0

11,9

0,0

141,6

28,6

0,0

10 зерновi культури

1063,5

15,4

0,1

688,9

71,4

0,1

11 продукція борошномельно-круп’яної промисловості

3003,6

32,2

0,2

1516,4

357,1

0,1

12 насіння і плоди олійних рослин

3552,5

272,1

0,2

52,8

12,3

0,0

14 рослинні матеріали для виготовлення

5,6

5,3

0,0

III. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

4332,0

66,3

0,2

172,0

91,7

0,0

IV. Готові харчові продукти

6383,5

24,8

0,3

1975,7

24,5

0,2

16 продукти з м’яса, риби

12,3

0,7

0,0

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

162,3

46,1

0,0

414,3

28,2

0,0

18 какао та продукти з нього

1727,0

32,8

0,1

195,8

106,4

0,0

19 готові продукти із зерна

943,8

17,7

0,0

102,4

4,8

0,0

20 продукти переробки овочів

215,4

54,2

0,0

21 різні харчові продукти

349,3

458,8

0,0

550,0

82,9

0,1

22 алкогольні i безалкогольні напої та оцет

122,1

43,5

0,0

88,3

30,9

0,0

23 залишки і відходи харчової промисловості

2959,8

20,4

0,2

360,1

436,1

0,0

24 тютюн і промислові замінники тютюну

119,2

0,0

37,1

3,6

0,0

V. Мінеральнi продукти

208126,2

59,9

10,9

486921,3

64,6

47,9

25 сіль; сірка; землі та каміння

47,2

23,3

0,0

711,1

51,2

0,1

26 руди, шлак і зола

44,9

167,7

0,0

124680,5

71,2

12,3

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

208034,1

60,0

10,9

361529,7

62,7

35,5

VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловості

108632,8

28,5

5,7

62873,7

56,2

6,2

28 продукти неорганічної хiмiї

18161,8

13,8

1,0

13288,6

36,9

1,3

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

43520,9

51,6

2,3

15190,7

73,2

1,5

30 фармацевтична продукція

3092,2

48,0

0,2

4,5

1,0

0,0

31 добрива

30056,5

20,9

1,6

1418,4

43,3

0,1

32 екстракти дубильні

2913,6

401,4

0,2

1697,6

24,4

0,2

33 ефiрнi олії

5,3

0,0

165,9

17,9

0,0

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

50,8

123,6

0,0

1039,0

64,6

0,1

35 бiлковi речовини

3250,7

83,8

0,2

1881,3

74,0

0,2

36 порох і вибухові речовини

78,4

8,9

0,0

1007,0

28,4

0,1

37 фотографічні або кінематографічні товари

6,8

6,8

0,0

38 різноманітна хімічна продукція

7502,5

83,6

0,4

27174,1

76,1

2,7

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

38674,6

52,8

2,0

54290,8

49,5

5,3

39 пластмаси, полімерні матеріали

37459,1

53,1

2,0

48635,1

57,9

4,8

40 каучук, гума

1215,5

45,3

0,0

5655,7

22,1

0,5

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

19,3

190,4

0,0

652,9

70,1

0,1

41 шкури

639,7

78,1

0,1

42 вироби із шкіри

18,8

185,5

0,0

13,0

12,3

0,0

43 натуральне та штучне хутро

0,5

0,0

0,2

3,2

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

304,3

85,0

0,0

134,4

6,3

0,0

44 деревина і вироби з деревини

304,3

85,0

0,0

134,4

6,3

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

67428,8

69,8

3,5

46946,4

92,5

4,6

47 маса з деревини

38793,1

104,1

3,8

48 папір та картон

67248,9

69,6

3,5

7369,8

57,8

0,7

49 друкована продукція

179,9

438,7

0,0

783,4

110,6

0,1

ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

40606,1

53,4

2,1

33112,4

52,5

3,3

50 шовк

36,1

173,5

0,0

51 вовна

1061,5

73,9

0,1

52 бавовна

1,1

38,3

0,0

3581,4

74,9

0,4

53 інші текстильні волокна

23,5

4,6

0,0

54 нитки синтетичні або штучні

171,9

46,2

0,0

3030,2

82,1

0,3

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

21,9

472,6

0,0

2060,7

79,4

0,2

56 вата

32,2

189,7

0,0

306,0

25,6

0,0

57 килими

118,0

946,7

0,0

58 спецiальнi тканини

24,1

15,4

0,0

827,8

40,7

0,1

59 текстильні матеріали

6,3

2,9

0,0

1990,7

84,7

0,2

60 трикотажні полотна

3326,9

45,1

0,2

9115,1

32,1

0,9

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

24660,4

49,1

1,3

6152,8

65,5

0,6

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

12333,7

70,1

0,6

4459,4

73,2

0,4

63 іншi готовi текстильні вироби

27,6

28,2

0,0

349,2

61,3

0,0

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

16,6

31,4

0,0

582,7

118,7

0,1

64 взуття

0,1

1,6

0,0

455,0

117,0

0,0

65 головнi убори

16,6

33,7

0,0

127,1

124,9

0,0

67 обробленi пір’я та пух

0,7

1811,8

0,0

XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу

10447,5

57,2

0,5

36557,5

94,2

3,6

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

3888,0

56,4

0,2

16936,3

78,7

1,7

69 керамiчнi вироби

2220,1

61,2

0,1

14821,1

173,5

1,5

70 скло та вироби із скла

4339,4

56,0

0,2

4800,2

54,8

0,5

XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

2025,3

29,5

0,1

1684,3

15,6

0,2

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

971723,7

57,7

51,1

64160,1

33,5

6,3

72 чорнi метали

954223,7

59,6

50,2

50804,0

32,1

5,0

73 вироби з чорних металів

15997,4

34,5

0,8

6852,5

34,8

0,7

74 мiдь i вироби з неї

33,6

122,0

0,0

2052,8

307,8

0,2

75 нiкель i вироби з нього

35,7

174,3

0,0

429,8

1021,2

0,0

76 алюмiнiй i вироби з нього

483,0

1,4

0,0

451,8

10,9

0,0

79 цинк i вироби з нього

0,2

0,0

81 іншi недорогоцінні метали

0,0

0,8

0,0

2339,6

52,0

0,2

82 інструменти, ножовi вироби

538,9

52,8

0,0

656,8

32,7

0,1

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

411,4

60,5

0,0

572,6

30,7

0,1

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

51170,8

45,2

2,7

185648,6

48,6

18,2

84 реактори ядерні, котли, машини

37929,8

43,5

2,0

81806,1

42,7

8,0

85 електричнi машини

13241,0

50,8

0,7

103842,5

54,7

10,2

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

373130,8

55,9

19,6

22268,2

31,0

2,2

86 залізничні локомотиви

371960,7

56,2

19,5

18988,1

29,3

1,9

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

1150,6

25,3

0,1

3260,7

49,2

0,3

88 літальні апарати

19,6

1,8

0,0

19,4

4,4

0,0

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

6223,3

120,2

0,3

9381,9

71,6

0,9

90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні

6223,3

120,3

0,3

9241,8

70,6

0,9

91 годинники

140,0

726,1

0,0

ХX. Рiзнi промислові товари

2091,4

58,1

0,1

1777,3

37,6

0,2

94 меблi

1283,7

73,3

0,1

700,8

35,1

0,1

95 іграшки

751,8

52,6

0,0

82,8

12,0

0,0

96 рiзнi готовi вироби

56,0

13,2

0,0

993,7

48,8

0,1

Товари, придбані в портах

2709,9

46,1

0,3

_________________

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.