“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у с≥чн≥Цлистопад≥ 2017 року

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до

с≥чн€Ц

листопада

2016р.

у % до загального

обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€Ц

листопада

2016р.

у % до загального

обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

 

”сього

213517,8

53,1

100,0

241027,2

73,4

100,0

 

 

 

 

 

 

 

I ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

2564,0

144,1

1,1

01 живi тварини

Ц

Ц

Ц

9,6

Ц

0,0

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

Ц

Ц

Ц

24,7

237,5

0,0

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

1681,1

Ц

0,7

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

848,5

48,0

0,4

II ѕродукти рослинного походженн€

10878,8

174,4

5,1

196,7

132,3

0,1

07 овочi

30,2

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

08 њст≥внi плоди та горiхи

557,0

58,7

0,3

50,8

Ц

0,0

09 кава, чай

29,7

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

10 зерновi культури

9310,5

177,2

4,4

Ц

Ц

Ц

11 продукцi€ борошномельно−круп'€ноњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

8,5

87,4

0,0

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

951,5

5352,1

0,4

137,5

98,9

0,1

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

12926,0

501,2

6,1

67,5

166,8

0,0

IV √отов≥ харчов≥ продукти

7899,2

143,1

3,7

108,2

105,1

0,0

16 продукти з м'€са, риби

Ц

Ц

Ц

63,3

390,8

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

Ц

Ц

Ц

5,3

97,4

0,0

19 готов≥ продукти ≥з зерна

Ц

Ц

Ц

36,2

66,2

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

Ц

Ц

Ц

3,5

188,4

0,0

23 залишки ≥ вiдходи харчовоњ промисловост≥

7899,2

144,7

3,7

Ц

Ц

Ц

V ћiнеральнi продукти

2173,0

17,7

1,0

100545,7

49,7

41,7

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

56,9

627,0

0,0

234,2

29,9

0,1

26 руди, шлак ≥ зола

Ц

Ц

Ц

1449,2

3,4

0,6

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

2116,1

17,3

1,0

98862,3

62,5

41,0

V≤ ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловостi

15492,8

63,5

7,3

33095,6

85,8

13,7

28 продукти неорганiчноњ хiмiњ

844,8

310,2

0,4

16015,2

73,9

6,6

29 органiчнi х≥м≥чн≥ сполуки

1518,5

13,6

0,7

9664,2

122,2

4,0

30 фармацевтична продукц≥€

1948,3

169,8

0,9

556,7

24,9

0,2

31 добрива

494,9

13,0

0,2

490,8

221,8

0,2

32 екстракти дубильнi

2,2

627,9

0,0

405,2

79,7

0,2

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц

Ц

Ц

27,2

148,4

0,0

34 мило, поверхневоЦактивн≥ орган≥чн≥ речовини

1,1

1219,7

0,0

1069,7

154,8

0,4

35 бiлковi речовини

4254,3

107,8

2,0

971,6

111,2

0,4

36 порох ≥ вибуховi речовини

Ц

Ц

Ц

425,9

55,7

0,2

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

69,9

595,7

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

6428,7

159,3

3,0

3399,1

92,4

1,4

VII ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

4236,8

151,6

2,0

28792,6

99,2

11,9

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

3713,8

149,6

1,7

28081,2

101,3

11,7

40 каучук, гума

523,0

168,0

0,2

711,4

54,5

0,3

V≤II Ўкури необроблен≥, шк≥ра  вичищена

Ц

Ц

Ц

502,9

598,3

0,2

41 шкури

Ц

Ц

Ц

496,0

695,1

0,2

42 вироби ≥з шк≥ри

Ц

Ц

Ц

6,9

54,2

0,0

IX. 44 ƒеревина ≥ вироби з деревини

115,4

882,8

0,1

167,8

128,3

0,1

X ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

64355,8

141,8

30,1

41072,2

164,5

17,0

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

37660,9

169,2

15,6

48 папiр та картон

64355,7

141,8

30,1

3393,6

125,8

1,4

49 друкована продукц≥€

0,1

168,6

0,0

17,8

191,0

0,0

’≤ “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

11224,9

117,1

5,3

11210,3

118,0

4,7

50 шовк

Ц

Ц

Ц

28,8

95,4

0,0

51вовна

Ц

Ц

Ц

524,4

51,4

0,2

52 бавовна

8,1

907,1

0,0

2411,7

105,7

1,0

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

13,3

28,4

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

14,4

1477,6

0,0

3784,0

132,7

1,6

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

24,6

18445,9

0,0

1853,6

136,1

0,8

56 вата

2,3

18158,4

0,0

133,8

54,6

0,1

58 спецiальнi тканини

1,1

493,7

0,0

475,6

186,0

0,2

59 текстильнi матерiали

Ц

Ц

Ц

1030,1

130,3

0,4

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

586,0

152,8

0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

832,8

156,1

0,4

2,2

4,3

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

10340,4

114,3

4,8

217,0

398,1

0,1

63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби

1,2

67,0

0,0

149,8

114,5

0,1

’≤≤ ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

2,9

101,5

0,0

153,2

389,5

0,1

64 взутт€

Ц

Ц

Ц

113,6

468,7

0,0

65 головн≥ убори

2,9

101,5

0,0

39,7

262,5

0,0

XIII ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

5572,0

147,9

2,6

4516,7

73,6

1,9

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

925,8

134,9

0,4

437,9

21,1

0,2

69 керам≥чн≥ вироби

64,5

71,2

0,0

79,2

35,9

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

4581,7

153,2

2,1

3999,5

104,1

1,7

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

3,2

0,4

0,0

184,9

Ц

0,1

XV Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

46712,8

16,4

21,9

1942,4

41,2

0,8

72 чорнi метали

46397,3

16,3

21,7

466,4

17,9

0,2

73 вироби з чорних металiв

188,3

565,2

0,1

651,5

179,7

0,3

74 мiдь i вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

131,1

3095,8

0,1

75 нiкель i вироби з нього

19,8

93,8

0,0

Ц

Ц

Ц

76 алюмiнiй i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

157,9

190,0

0,1

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

113,5

Ц

0,0

81 ≥нш≥ недорогоц≥нн≥ метали

Ц

Ц

Ц

125,9

16,5

0,1

82 ≥нструменти, ножовi вироби

Ц

Ц

Ц

170,2

106,2

0,1

83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв

107,3

115,3

0,1

125,9

83,6

0,1

XVI ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

2619,3

192,4

1,2

5515,3

81,9

2,3

84 реактори €дерн≥, котли, машини

2320,9

211,3

1,1

4247,5

174,9

1,8

85 електричнi машини

298,4

113,4

0,1

1267,7

29,4

0,5

XVII «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

1785,7

100,2

0,8

6244,9

685,8

2,6

86 зал≥зничн≥ локомотиви

1400,1

91,3

0,7

5291,5

1575,6

2,2

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

385,6

155,0

0,2

953,3

172,7

0,4

XVIII. 90 ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

10276,0

2232,7

4,8

493,4

24,3

0,2

XX –iзнi промислов≥ товари

540,1

98,3

0,3

831,9

63,3

0,3

94 мебл≥

355,2

103,5

0,2

87,6

68,0

0,0

95 ≥грашки

180,9

88,7

0,1

Ц

Ц

Ц

96 рiзнi готовi вироби

4,0

164,5

0,0

744,3

62,8

0,3

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

182,1

397,7

0,1

–iзне

16703,1

Ц

7,8

2639,0

Ц

1,1