Товарна структура зовнішньої торгівлі Луганської області у січні–листопаді 2021 року1

 

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня–листопада 2020

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня–листопада 2020

у % до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

Усього

153475,1

126,2

100,0

234983,8

123,4

100,0

І. Живi тварини; продукти тваринного походження

212,0

5047,5

0,1

4435,5

91,6

1,9

01 живi тварини

14,0

0,0

03 риба і ракоподібні

4117,4

85,1

1,8

04 молоко та молочнi продукти, яйця; мед

198,0

0,1

318,1

0,1

ІІ. Продукти рослинного походження

8068,8

93,1

5,3

3572,5

328,5

1,5

07 овочi, коренеплоди

85,1

0,1

614,7

1742,8

0,3

08 їстівнi плоди та горiхи; цитрусові

2996,1

2,0

1410,4

6452,4

0,6

10 зерновi культури

2724,6

33,0

1,8

11 продукцiя борошномельно-круп`яної промисловості

11,9

0,0

9,9

0,0

12 насiння і плоди олійних рослин

2251,0

892,1

1,5

1537,5

151,1

0,7

ІІІ.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

835,7

20,7

0,5

29,6

228,9

0,0

IV Готові харчові продукти

1241,9

149,9

0,8

111,3

39,4

0,0

16 продукти з м`яса, риби

23,8

10,4

0,0

19 продукти із зернових культур

1,6

0,0

37,1

75,0

0,0

20 продукти переробки овочів, плодiв

38,5

0,0

21 різнi харчовi продукти

7,2

0,0

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

4,7

126,8

0,0

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

1240,4

156,0

0,8

V. Мiнеральнi продукти

14,4

0,0

75807,4

128,7

32,3

25 сіль, сірка, штукатурні  матеріали, цемент

2117,5

122,0

0,9

26 руди, шлаки та зола

14,4

0,0

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

73690,0

129,2

31,4

VI. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

31261,1

80,5

20,4

29377,6

101,5

12,5

28 продукти неорганiчної хiмiї

30,5

896,2

0,0

9184,0

66,8

3,9

29 органiчнi хімічні сполуки

13828,6

63,2

9,0

7481,2

124,8

3,2

30 фармацевтична продукція

1554,8

179,2

1,0

16,0

196,5

0,0

31 добрива

653,1

1003,1

0,4

542,9

201,5

0,2

32 екстракти дубильнi, барвники

28,8

513,6

0,0

431,2

103,6

0,2

33 ефiрнi олії, косметичні препарати

79,8

650,8

0,0

34 мило, мийнi засоби

1377,4

155,4

0,6

35 бiлковi речовини

6674,2

123,4

4,3

1318,3

137,1

0,6

36 порох і вибуховi речовини

128,5

124,6

0,1

1676,8

156,3

0,7

38 різноманітна хімічна продукція

8362,6

79,9

5,4

7270,0

130,6

3,1

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

6817,6

108,2

4,4

30264,3

142,5

12,9

39 пластмаси, полімерні матеріали

6048,8

110,0

3,9

28584,9

139,5

12,2

40 каучук, гума

768,8

95,8

0,5

1679,4

225,6

0,7

VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена

67,3

100,4

0,0

504,5

168,7

0,2

41 шкури

479,8

164,6

0,2

42 вироби із шкiри

0,3

0,0

24,7

323,6

0,0

43 хутряна сировина

67,0

100,0

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

367,2

322,2

0,2

146,2

96,2

0,1

44 деревина і вироби з деревини

367,2

322,2

0,2

140,3

93,8

0,1

45 пробка та вироби з неї

5,8

243,4

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

59634,2

208,6

38,9

40226,0

152,4

17,1

47 маса з деревини

36030,6

162,1

15,3

48 папiр та картон

59634,2

208,6

38,9

4182,0

100,4

1,8

49 друкована продукція

13,4

424,7

0,0

XI. Текстильні матеріали та текстильні вироби

11855,9

98,5

7,7

12991,0

126,2

5,5

51 вовна

5,3

52,8

0,0

864,3

118,5

0,4

52 бавовна

13,9

110,2

0,0

2711,8

117,5

1,2

53 іншi рослиннi волокна

60,8

689,3

0,0

54 нитки синтетичні або штучні

126,6

85,6

0,1

4116,5

112,7

1,8

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

13,2

449,1

0,0

2124,8

138,2

0,9

56 вата

0,8

272,4

0,0

241,9

228,5

0,1

57 килими

0,6

0,0

58 спецiальнi тканини

5,5

105,4

0,0

374,4

108,1

0,2

59 текстильнi матерiали

822,7

118,5

0,4

60 трикотажні полотна

0,9

9,6

0,0

1505,4

243,9

0,6

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

1163,4

110,7

0,8

12,3

575,2

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

10524,3

97,5

6,9

96,3

52,1

0,0

63 іншi готовi текстильні вироби

1,5

170,3

0,0

59,7

55,6

0,0

XII. Взуття, головні убори, парасольки

12,5

53,6

0,0

339,9

300,7

0,1

64 взуття

253,2

273,8

0,1

65 головнi убори

12,5

53,6

0,0

86,7

421,5

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

6858,7

145,5

4,5

6525,2

180,3

2,8

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

1070,8

120,2

0,7

271,1

110,3

0,1

69 керамiчнi вироби

53,5

96,3

0,0

70 скло та вироби із скла

5787,9

151,4

3,8

6200,6

186,9

2,6

XIV.71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них

11048,1

134,1

7,2

12115,9

127,2

5,2

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

4430,9

162,8

2,9

4245,2

141,8

1,8

72 чорнi метали

276,2

35,7

0,2

1159,3

261,9

0,5

73 вироби з чорних металiв

49,7

16,8

0,0

657,5

75,5

0,3

74 мiдь i вироби з міді

39,8

739,8

0,0

75 нiкель i вироби з нікелю

1881,0

412,4

1,2

1021,9

775,8

0,4

76 алюмiнiй i вироби з нього

2077,3

253,7

1,4

82,2

10,7

0,0

81 іншi недорогоціннi метали

119,8

34,8

0,1

880,9

223,3

0,4

82 інструменти, ножовi вироби

1,6

14,7

0,0

269,4

97,0

0,1

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

25,3

103,6

0,0

134,1

133,2

0,1

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

5284,7

105,8

3,4

7254,6

58,9

3,1

84 реактори ядерні, котли, машини

4934,1

99,7

3,2

6319,9

54,1

2,7

85 електричнi машини

350,6

778,4

0,2

934,8

145,9

0,4

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

673,6

231,6

0,4

5051,9

68,0

2,1

86 залізничні локомотиви

163,2

5,5

0,1

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

673,6

231,6

0,4

4887,0

109,7

2,1

89 плавучi засоби морські або річкові

1,7

9,3

0,0

XVIII. 90 Прилади та апарати оптичні, фотографічні

4476,3

500,0

2,9

851,6

83,5

0,4

XX. Рiзнi промислові товари

314,1

139,5

0,2

998,2

126,4

0,4

94 меблі

137,2

82,8

0,1

124,3

75,1

0,1

95 іграшки, iгри

172,0

321,0

0,1

85,0

551,9

0,0

96 рiзнi готовi вироби

4,9

83,0

0,0

788,9

129,5

0,3

Товари, придбані в портах

135,6

88,1

0,1

 ___________________                

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.