“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ Ћуганськоњ област≥ у с≥чн≥Цлистопад≥ 2019 року1

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з

” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€-листопада

2018р.

у % до загального

обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до с≥чн€-листопада

2018р.

у % до загальЦ

ного

обс€гу

”сього

146612,6

77,6

100,0

237927,0

93,8

100,0

I ∆ив≥ тварини; продукти

тваринного походженн€

463,3

170,8

0,3

3022,7

130,3

1,3

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

2789,0

190,7

1,2

04 молоко та молочнi продукти, €йц€; мед

463,3

170,8

0,3

Ц

Ц

Ц

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

233,8

27,2

0,1

II ѕродукти рослинного походженн€

6402,6

79,2

4,4

1379,8

93,2

0,6

07 овочi

3,5

117,7

0,0

Ц

Ц

Ц

08 њст≥внi плоди та горiхи; цитрусов≥

Ц

Ц

Ц

20,7

73,0

0,0

09 кава, чай, пр€нощi

2,1

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

10 зерновi культури

6357,4

83,2

4,3

143,1

322,7

0,1

11 продукцi€ борошномельноЦкруп`€ноњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

158,2

29,0

0,1

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

39,6

9,2

0,0

1057,8

122,7

0,4

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

13835,2

74,0

9,4

45,4

40,4

0,0

IV √отов≥ харчов≥ продукти

8608,1

72,2

5,9

69,4

127,9

0,0

16 продукти з м`€са, риби продукти з м`€са, риби

Ц

Ц

Ц

43,0

270,0

0,0

17 цукор ≥ кондвироби з цукру

Ц

Ц

Ц

2,6

Ц

0,0

20 продукти переробки овоч≥в, плодiв

Ц

Ц

Ц

3,6

Ц

0,0

21 р≥знi харчовi продукти

62,4

Ц

0,0

3,1

Ц

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

Ц

Ц

Ц

3,2

98,0

0,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

8545,6

71,7

5,8

14,1

40,0

0,0

V ћiнеральнi продукти

75,7

42,1

0,1

82062,8

80,9

34,5

25 с≥ль, с≥рка,  штукатурн≥ матер≥али, цемент

Ц

Ц

Ц

2079,2

203,8

0,9

26 руди, шлаки ≥ зола

43,5

73,7

0,0

583,1

Ц

0,2

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

32,2

219,8

0,0

79400,5

79,0

33,4

V≤ ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥

27436,0

86,3

18,7

43554,2

124,5

18,3

28 продукти неорган≥чноњ хiмiњ

Ц

Ц

Ц

27384,0

179,5

11,5

29 органiчнi х≥м≥чн≥ сполуки

14914,7

71,9

10,2

8853,8

77,9

3,7

30 фармацевтична продукц≥€

1270,0

108,4

0,9

Ц

Ц

Ц

31 добрива

70,4

110,3

0,0

115,4

12,5

0,0

32 екстракти дубильнi

Ц

Ц

Ц

405,5

89,5

0,2

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц

Ц

Ц

21,0

97,4

0,0

34 мило, поверхневоЦактивн≥ орган≥чн≥ речовини

8,9

266,9

0,0

712,9

72,1

0,3

35 бiлковi речовини

4549,1

130,9

3,1

806,3

57,8

0,3

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

17,1

6,9

0,0

2550,9

170,7

1,1

37 фото або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

86,5

124,8

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна

продукц≥€

6605,9

109,2

4,5

2617,9

87,2

1,1

VII ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

5874,5

128,8

4,0

30678,3

99,2

12,9

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

4813,9

125,2

3,3

29600,3

98,4

12,4

40 каучук, гума

1060,6

147,8

0,7

1078,0

127,9

0,5

V≤II Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

0,2

Ц

0,0

521,7

73,7

0,2

41 шкури

Ц

Ц

Ц

434,4

67,2

0,2

42 вироби ≥з шк≥ри

0,2

Ц

0,0

79,9

131,1

0,0

43 хутр€на сировина

Ц

Ц

Ц

7,3

Ц

0,0

IX. 44 ƒеревина ≥ вироби з

деревини

362,1

208,5

0,2

221,6

138,7

0,1

X ћаса з деревини або

≥нших волокнистих

целюлозних матер≥ал≥в

40720,9

48,3

27,8

27122,2

66,6

11,4

47 маса з деревини

63,0

Ц

0,0

22071,0

60,7

9,3

48 пап≥р та картон

40657,9

48,3

27,7

5047,2

115,8

2,1

 49 друкована продукц≥€

Ц

Ц

Ц

4,0

110,5

0,0

’≤ “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

14374,3

116,6

9,8

13699,8

101,5

5,8

50 шовк

18,3

Ц

0,0

18,3

Ц

0,0

51 вовна

14,8

24891,7

0,0

997,0

126,9

0,4

52 бавовна

146,8

10068,5

0,1

2523,5

101,3

1,1

53 ≥ншi рослиннi волокна

16,1

Ц

0,0

16,2

134,5

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

196,5

4200,0

0,1

5431,5

117,5

2,3

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

112,8

842,8

0,1

2107,3

130,6

0,9

56 вата

1,0

16617,4

0,0

109,8

99,5

0,0

57 килими

Ц

Ц

Ц

33,6

5,5

0,0

58 спецiальнi тканини

1,2

194,2

0,0

498,4

119,3

0,2

59 текстильн≥ матер≥али

8,9

249,4

0,0

801,0

64,7

0,3

60 трикотажн≥ полотна

159,1

85037,9

0,1

739,6

113,2

0,3

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

1078,3

95,3

0,7

68,4

1938,4

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

12614,9

112,9

8,6

135,0

84,6

0,1

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

5,4

311,0

0,0

220,2

28,2

0,1

’≤≤ ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

28,2

1482,6

0,0

407,7

14,3

0,2

64 взутт€

0,5

Ц

0,0

229,9

8,1

0,1

65 головнi убори

27,7

1458,4

0,0

18,9

107,7

0,0

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

159,0

Ц

0,1

XIII ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

5836,4

82,7

4,0

4763,9

98,3

2,0

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

1077,1

96,4

0,7

487,1

146,3

0,2

69 керамiчнi вироби

Ц

Ц

Ц

95,7

61,2

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

4759,3

82,4

3,2

4181,1

96,0

1,8

XIV 71 ƒорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€, дорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

3248,6

75,0

2,2

4615,5

Ц

1,9

XV Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

2225,2

414,9

1,5

3228,0

84,0

1,4

72 чорнi метали

925,6

Ц

0,6

313,6

85,0

0,1

73 вироби з чорних метал≥в

392,4

99,2

0,3

1173,2

64,3

0,5

74 м≥дь i вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

65,3

689,7

0,0

75 нiкель i вироби з н≥келю

303,3

246,6

0,2

166,2

167,9

0,1

76 алюмiнiй i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

160,2

153,8

0,1

81 ≥ншi недорогоц≥ннi

метали

564,6

Ц

0,4

763,6

69,6

0,3

82 ≥нструменти, ножов≥

вироби

2,9

39,6

0,0

210,1

93,8

0,1

83 ≥ншi вироби з

недорогоц≥нних металiв

36,4

420,3

0,0

375,8

333,1

0,2

XVI ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чнеобладнанн€

5806,8

181,0

4,0

6568,3

76,8

2,8

84 реактори €дерн≥, котли,

машини

3299,2

108,8

2,3

5449,2

76,2

2,3

85 електричнi машини

2507,6

1421,6

1,7

1119,0

80,0

0,5

XVII «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

597,9

100,1

0,4

13269,6

325,4

5,6

86 зал≥зничн≥ локомотиви

250,3

84,9

0,2

7626,5

316,5

3,2

87 засоби наземного

транспорту, кр≥м зал≥зничного

347,5

115,0

0,2

5637,3

337,9

2,4

89 плавучi засоби морськ≥ або р≥чков≥

Ц

Ц

Ц

5,8

Ц

0,0

XVIII. ѕрилади та

апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

10234,3

9050,6

7,0

1277,7

73,6

0,5

90 прилади ≥ апарати

10234,3

9050,6

7,0

1275,9

73,5

0,5

91 годинники

Ц

Ц

Ц

1,9

Ц

0,0

XX –iзнi промислов≥ товари

470,8

53,9

0,3

1139,9

100,0

0,5

94 мебл≥

320,0

49,1

0,2

193,0

46,7

0,1

95 ≥грашки, iгри

149,4

68,1

0,1

208,2

233,8

0,1

96 рiзнi готовi вироби

1,4

56,5

0,0

738,7

115,8

0,3

XXI ¬ироби мистецтва

Ц

Ц

Ц

21,2

Ц

0,0

–≥зне

11,4

174,0

0,0

Ц

Ц

Ц

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

257,2

Ц

0,1

_________________

Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.