Структура експорту-імпорту послуг Луганської області за січень–вересень 2012 року
  Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до загального обсягу у % до січня–вересня 2011р. тис. дол. США у % до загального обсягу у % до січня–вересня 2011р.
         

Усього 145773,8 100,0 62,7 49988,1 100,0 120,0
Послуги в обробній промисловості 15497,7 10,6 21,2 5164,4 10,3 97,6
Послуги, пов'язані з будівництвом 3178,8 2,2 115,7 1403,5 2,8 222,8
Послуги, пов'язані з оптовою та роздрібною торгівлею; торгівлею транспортними засобами; послуги з ремонту 1 1 1 87,9 0,2 83,0
Послуги готелів і ресторанів 325,2 0,2 77,7 10061,7 20,1 120,4
Послуги транспорту та зв'язку 65972,5 45,3 67,7 10184,8 20,4 89,9
Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю 1 1 1 6642,4 13,3 209,7
Послуги в операціях з нерухомістю, здаванням під найм та послуги юридичним особам 51599,3 35,4 96,9 15087,4 30,2 149,7
Послуги, пов'язані з державним управлінням 1 1 1301,3 2,6 61,5
Послуги у сфері освіти 8365,4 5,7 154,3 31,4 0,1 5,6
Колективні, громадські та особисті послуги 1 1 1 1 1
Послуги, пов'язані з екстериторіальною діяльністю 1 1 1

__________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.