Товарна структура зовнішньої торгівлі

у січні–жовтні 2018 року1

 

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня–жовтня 2017р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до

січня–жовтня 2017р.

у % до загального обсягу

Усього

173765,2

87,9

100,0

232141,0

110,9

100,0

 

 

 

 

 

 

 

I Живі тварини; продукти тваринного походження

1733,2

75,6

0,7

03 риба і ракоподібні

940,1

63,5

0,4

05 інші продукти тваринного походження

793,2

101,9

0,3

II Продукти рослинного походження

7471,9

73,7

4,3

1479,8

752,4

0,6

  08 їстівнi плоди та горiхи

28,3

55,8

0,0

10 зерновi культури

7042,8

81,8

4,1

44,3

0,0

11 продукція борошномельно−круп'яної промисловості

545,3

6449,2

0,2

12 насіння і плоди олійних рослин

429,0

45,1

0,2

861,8

627,0

0,4

ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

18700,0

145,1

10,8

107,1

274,1

0,0

IV Готові харчові продукти

10915,5

158,0

6,3

52,8

48,8

0,0

16 продукти з м'яса, риби

15,9

25,2

0,0

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

1,7

49,1

0,0

23 залишки і відходи харчової промисловості

10915,5

158,0

6,3

35,1

0,0

V Мiнеральнi продукти

127,8

2,5

0,1

94346,5

107,5

40,6

25 сіль; сірка; землі та каміння

68,7

138,4

0,0

913,7

472,8

0,4

26 руди, шлаки і зола

59,0

0,0

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

93432,8

108,5

40,2

VІ Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості

28450,2

96,4

16,4

33756,5

117,3

14,5

28 продукти неорганічної хiмiї

24,8

3,1

0,0

14753,8

111,5

6,4

29 органiчнi хімічні сполуки

19058,2

119,9

11,0

9929,9

110,8

4,3

30 фармацевтична продукція

914,6

49,6

0,5

1,5

0,3

0,0

31 добрива

63,9

12,9

0,0

906,6

204,5

0,4

32 екстракти дубильнi

420,2

110,7

0,2

33 ефірні олії

19,3

74,0

0,0

34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

3,3

307,0

0,0

924,1

107,4

0,4

35 бiлковi речовини

2965,2

73,3

1,7

1301,6

143,3

0,6

36 порох і вибухові речовини

208,8

42,3

0,1

1497,4

321,1

0,6

37 фотографічні або кінематографічні товари

51,3

73,3

0,0

38 різноманітна хімічна продукція

5211,4

87,8

3,0

3950,8

137,0

1,7

VII Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

3943,4

101,9

2,3

28294,2

111,7

12,2

39 пластмаси, полімерні матеріали

3300,4

98,0

1,9

27532,7

111,7

11,9

40 каучук, гума

642,9

128,1

0,4

761,5

111,8

0,3

VІII Шкури необроблені, шкіра вичищена

678,5

150,8

0,3

41 шкури

642,9

144,9

0,3

42 вироби із шкіри

35,6

573,1

0,0

IX. 44 Деревина і вироби з деревини

109,4

118,6

0,1

148,7

88,6

0,1

X Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

77069,8

131,4

44,4

37468,4

104,2

16,1

47 маса з деревини

33643,5

101,9

14,5

48 папір та картон

77069,8

131,4

44,4

3821,3

130,2

1,6

49 друкована продукція

3,7

20,5

0,0

ХІ Текстильні матеріали та текстильні вироби

11308,7

108,8

6,5

11230,7

114,0

4,8

51 вовна

0,1

0,0

782,0

149,1

0,3

52 бавовна

2235,2

112,8

1,0

53 інші текстильні волокна

0,2

2,0

0,0

54 нитки синтетичні або штучні

4,7

44,7

0,0

3980,0

120,6

1,7

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

13,4

54,4

0,0

1522,7

95,1

0,7

56 вата

0,0

0,3

0,0

99,5

80,1

0,0

58 спецiальнi тканини

0,6

68,7

0,0

365,8

89,3

0,2

59 текстильні матеріали

3,6

0,0

1129,6

114,6

0,5

60 трикотажні полотна

0,2

0,0

605,9

108,1

0,3

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

1105,5

139,3

0,6

3,5

269,0

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

10179,0

106,4

5,9

148,9

69,6

0,1

63 інші готові текстильні вироби

1,7

145,6

0,0

357,4

324,8

0,2

ХІІ Взуття, головні убори, парасольки

1,9

123,4

0,0

288,6

205,5

0,1

64 взуття

271,0

240,5

0,1

65 головні убори

1,9

123,4

0,0

17,5

63,3

0,0

XIII Вироби з каменю, гіпсу, цементу

6427,3

127,8

3,7

4449,6

115,5

1,9

68 вироби з каменю, гіпсу, цементу

1004,7

115,3

0,6

329,1

84,6

0,1

69 керамiчнi вироби

167,1

259,2

0,1

156,5

255,9

0,1

70 скло та вироби із скла

5255,5

128,4

3,0

3964,0

116,5

1,7

XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

4327,0

136907,4

2,5

XV Недорогоцінні метали та вироби з них

558,0

1,2

0,3

3371,2

232,1

1,5

72 чорнi метали

328,6

88,9

0,1

73 вироби з чорних металів

480,8

1945,4

0,3

1735,4

396,9

0,7

74 мідь i вироби з неї

1,5

0,0

9,2

47,4

0,0

75 нікель i вироби з нього

59,7

301,5

0,0

99,0

0,0

76 алюмiнiй i вироби з нього

84,4

62,6

0,0

81 іншi недорогоціннi метали

810,1

697,9

0,3

82 інструменти, ножові вироби

7,3

0,0

222,1

142,3

0,1

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

8,6

9,6

0,0

82,5

78,3

0,0

XVI Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

2877,0

242,3

1,7

8140,2

153,4

3,5

84 реактори ядерні, котли,

машини

2803,6

287,0

1,6

6786,4

164,1

2,9

85 електричнi машини

73,4

34,9

0,0

1353,8

115,8

0,6

XVII Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

562,5

32,2

0,3

3615,9

60,0

1,6

86 залізничні локомотиви

282,4

20,4

0,2

2154,0

41,6

0,9

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

280,2

76,8

0,2

1462,0

173,3

0,6

XVIII. 90 Прилади та апарати оптичні, фотографічні

113,1

2,2

0,1

1688,3

371,0

0,7

XX Рiзнi промислові товари

795,4

196,3

0,5

1104,1

146,8

0,5

94 меблі

613,4

251,9

0,4

412,5

504,4

0,2

95 іграшки

179,7

113,5

0,1

91,7

0,0

96 рiзнi готовi вироби

2,3

66,6

0,0

599,9

89,5

0,3

Товари, придбані в портах

186,6

102,5

0,1

Різне

6,5

0,0

________________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.