Товарна структура зовнішньої торгівлі у 2016 році1

(остаточні дані)

 

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол.

США

у % до

2015

у % до загального обсягу

тис.дол.

США

у % до

2015

у % до загального обсягу

Усього

435726,5

169,0

100,0

357396,1

112,2

100,0

 у тому числі

 

 

 

 

 

 

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

1811,9

88,5

0,5

02 мʼясо та їстівні субпродукти

10,4

100,0

0,0

05 інші продукти тваринного походження

1801,4

88,5

0,5

II. Продукти рослинного походження

6589,1

97,0

1,5

284,0

0,1

08 їстівнi плоди та горiхи

948,7

0,2

10 зернові культури

5606,2

120,3

1,3

11 продукцiя борошномельно-круп'яної промисловості

16,4

0,0

9,7

0,0

12 насiння і плоди олійних рослин

17,8

0,8

0,0

274,4

0,1

ІІІ. 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження

3488,3

288,8

0,8

49,4

51,2

0,0

IV. Готові харчові продукти

6730,5

205,7

1,5

110,9

669,7

0,0

16 продукти з мʼяса, риби

24,0

0,0

17 цукор і кондитерські вироби з цукру

5,4

0,0

19 готові продукти із зерна

52,3

49,8

0,0

54,6

0,0

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

5,5

132,1

0,0

1,9

90,9

0,0

23 залишки і відходи харчової промисловості

6672,7

276,6

1,5

24,9

171,8

0,0

V. Мiнеральнi продукти

13594,8

221,7

3,1

215690,7

117,8

60,4

25 сіль; сірка; землі та каміння

9,1

13,1

0,0

883,0

287,9

0,2

26 руди, шлак і зола

2,4

0,0

44130,4

160,1

12,3

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

13583,3

224,1

3,1

170677,4

109,9

47,8

VI. Продукція хімічної та повʼязаних з нею галузей промисловостi

27362,4

144,5

6,3

43779,2

122,9

12,2

28 продукти неорганiчної хiмiї

272,3

44,4

0,1

25424,4

165,5

7,1

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

12229,3

194,2

2,8

8602,9

75,5

2,4

30 фармацевтична продукція

1232,9

91,1

0,3

2237,0

77,5

0,6

31 добрива

3906,3

208,3

0,9

265,4

322,1

0,1

32 екстракти дубильні

0,3

16,6

0,0

611,4

205,8

0,2

33 ефiрнi олії

27,6

62,5

0,0

34 мило, поверхнево-активні органічні речовини

0,1

33,6

0,0

816,0

194,4

0,2

35 бiлковi речовини

4319,6

128,6

1,0

937,3

122,4

0,3

36 порох і вибуховi речовини

55,2

143,5

0,0

765,2

183,6

0,2

37 фотографічні або кінематографічні товари

11,7

70,3

0,0

38 різноманітна хімічна продукція

5346,4

99,2

1,2

4080,2

103,7

1,1

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

3106,5

100,5

0,7

32363,3

143,6

9,1

39 пластмаси, полімерні матеріали

2755,0

102,1

0,6

31009,8

146,0

8,7

40 каучук, гума

351,6

89,7

0,1

1353,5

104,6

0,4

VIII. Шкури необроблені, шкіра  вичищена

94,8

21,4

0,0

41 шкури

82,1

18,6

0,0

42 вироби із шкiри

12,7

2948,4

0,0

IX. Деревина і вироби з деревини

16,2

8,1

0,0

149,3

0,0

44 деревина і вироби з деревини

16,2

8,1

0,0

149,3

0,0

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

49626,4

88,7

11,4

27759,8

91,2

7,8

47 маса з деревини

24664,8

90,6

6,9

48 папiр та картон

49626,3

88,7

11,4

3085,6

95,9

0,9

49 друкована продукція

0,1

59,5

0,0

9,4

496,5

0,0

ХІ. Текстильні матеріали та текстильні вироби

11015,0

140,4

2,5

10842,8

109,0

3,0

50 шовк

30,2

4,7

0,0

51 вовна

3,5

298,4

0,0

1021,6

123,7

0,3

52 бавовна

1,0

2,7

0,0

2703,1

128,8

0,8

53 інші текстильні волокна

48,1

0,0

54 нитки синтетичні або штучні

1,4

19,4

0,0

3279,3

110,6

0,9

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

0,1

1,9

0,0

1672,1

119,6

0,5

56 вата

291,5

124,9

0,1

58 спецiальнi тканини

0,4

16,3

0,0

303,0

96,1

0,1

59 текстильнi матерiали

819,9

82,7

0,2

60 трикотажні полотна

408,6

133,8

0,1

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

587,4

192,9

0,1

61,8

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

10419,2

139,6

2,4

63,3

115,8

0,0

63 іншi готовi текстильні вироби

1,8

124,7

0,0

140,3

120,2

0,0

XII. Взуття, головнi убори, парасольки

2,9

21,9

0,0

46,3

85,8

0,0

64 взуття

29,6

63,3

0,0

65 головнi убори

2,9

21,9

0,0

16,7

233,6

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

4125,8

94,6

0,9

6424,1

115,1

1,8

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

769,4

107,1

0,2

2154,7

166,0

0,6

69 керамiчнi вироби

90,6

11,9

0,0

244,0

86,2

0,1

70 скло та вироби із скла

3265,8

113,3

0,7

4025,4

100,6

1,1

XIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння

2058,4

0,5

697,2

33,6

0,2

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

303612,2

220,3

69,7

4956,2

179,6

1,4

72 чорнi метали

302906,8

223,7

69,5

2636,4

192,6

0,7

73 вироби з чорних металiв

33,5

1,9

0,0

423,3

54,5

0,1

74 мiдь i вироби з неї

4,2

6,1

0,0

75 нiкель i вироби з нього

21,1

103,3

0,0

593,8

0,2

76 алюмiнiй i вироби з нього

539,7

113,4

0,1

123,5

234,4

0,0

81 іншi недорогоцінні метали

811,4

0,2

82 інструменти, ножовi вироби

16,4

41043,4

0,0

204,0

175,8

0,1

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

94,6

89,0

0,0

159,6

42,5

0,0

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

1534,4

29,1

0,4

7491,4

42,6

2,1

84 реактори ядерні, котли, машини

1271,3

25,9

0,3

2953,6

37,6

0,8

85 електричнi машини

263,1

71,4

0,1

4537,8

46,5

1,3

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

1824,7

77,4

0,4

979,8

52,5

0,3

86 залізничні  локомотиви

1559,6

75,7

0,4

335,8

50,9

0,1

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

265,1

89,5

0,1

621,3

51,5

0,2

89 судна

22,7

0,0

XVIII. Прилади та апарати оптичні, фотографічні

463,4

18,1

0,1

2391,3

83,4

0,7

90 прилади та апарати оптичні, фотографічні

463,4

18,1

0,1

2386,2

83,2

0,7

91 годинники

5,1

0,0

XX. Рiзнi промислові товари

575,6

67,0

0,1

1409,0

141,4

0,4

94 меблi

343,0

51,7

0,1

136,7

34,9

0,0

95 іграшки

229,6

123,6

0,1

96 рiзнi готовi вироби

2,9

28,0

0,0

1272,2

212,9

0,4

Товари, придбані в портах

64,8

20,6

0,0

___________________

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.