Структура зовнішньої торгівлі послугами Луганської області1 за 9 місяців 2019 року

 

Найменування послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до 9 місяців

2018р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до 9 місяців

2018р.

у % до загального обсягу

Усього

21661,6

93,7

100,0

24307,9

140,2

100,0

–2646,3

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

к

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

к

к

к

218,7

364,3

0,9

148,2

Транспортні послуги

187,0

11,5

0,9

443,4

53,8

1,8

–256,3

Послуги, пов’язані з подорожами

305,9

152,8

1,4

4466,9

57,5

18,4

–4161,0

Послуги зі страхування

к

к

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

к

к

к

к

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

к

к

к

к

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

505,0

171,7

2,3

235,8

90,9

1,0

269,2

Ділові послуги

16588,4

94,5

76,6

2417,7

72,4

9,9

14170,7

Послуги дослідження та розробки

к

к

к

к

к

к

к

Професійні та консалтингові послуги

к

к

к

410,2

24,4

17,0

к

Наукові та технічні послуги

16168,3

94,1

97,5

1879,6

124,8

77,7

14288,8

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

к

к

к

к

Державні та урядові послуги

к

к

к

к

_______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.