“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ Ћуганськоњ област≥ за 9 м≥с€ц≥в 2019 року1

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно

« ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до 9 м≥с€ц≥в

2018р.

у % до загального

обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до 9 м≥с€ц≥в

2018р.

у % до загального

обс€гу

”сього

122767,1

80,4

100,0

206014,2

96,8

100,0

I ∆ив≥ тварини; продукти

тваринного походженн€

463,3

Ц

0,4

2093,8

151,6

1,0

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

1860,0

285,0

0,9

04 молоко та молочнi продукти, €йц€; мед

463,3

Ц

0,4

Ц

Ц

Ц

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

233,8

32,1

0,1

II ѕродукти рослинного походженн€

5091,4

89,4

4,1

1379,8

97,9

0,7

07 овочi

3,5

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

08 њст≥внi плоди та горiхи; цитрусов≥

Ц

Ц

Ц

20,7

Ц

0,0

09 кава, чай, пр€нощi

2,1

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

10 зерновi культури

5046,1

95,8

4,1

143,1

322,7

0,1

11 продукцi€ борошномельноЦкруп`€ноњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

158,2

31,4

0,1

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

39,6

9,2

0,0

1057,8

122,7

0,5

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

10668,9

62,9

8,7

34,4

38,0

0,0

IV √отов≥ харчов≥ продукти

7965,9

85,0

6,5

52,1

141,4

0,0

16 продукти з м`€са, риби продукти з м`€са, риби

Ц

Ц

Ц

25,7

Ц

0,0

17 цукор ≥ кондвироби з цукру

Ц

Ц

Ц

2,6

Ц

0,0

20 продукти переробки овоч≥в, плодiв

Ц

Ц

Ц

3,6

Ц

0,0

21 р≥знi харчовi продукти

31,2

Ц

0,0

3,1

Ц

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

Ц

Ц

Ц

3,2

182,8

0,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

7934,8

84,6

6,5

14,1

40,0

0,0

V ћiнеральнi продукти

32,2

45,4

0,0

78098,2

91,6

37,9

25 с≥ль, с≥рка,  штукатурн≥ матер≥али, цемент

Ц

Ц

Ц

1619,0

199,8

0,8

26 руди, шлаки ≥ зола

Ц

Ц

Ц

583,1

Ц

0,3

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

32,2

360,2

0,0

75896,2

89,9

36,8

V≤ ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥

21344,4

83,9

17,4

35416,0

116,7

17,2

28 продукти неорган≥чноњ хiмiњ

Ц

Ц

Ц

21284,7

150,8

10,3

29 органiчнi х≥м≥чн≥ сполуки

11154,1

66,2

9,1

7547,2

80,1

3,7

30 фармацевтична продукц≥€

1065,2

124,6

0,9

Ц

Ц

Ц

31 добрива

70,4

110,3

0,1

115,4

13,2

0,1

32 екстракти дубильнi

Ц

Ц

Ц

345,1

82,7

0,2

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц

Ц

Ц

17,9

98,5

0,0

34 мило, поверхневоЦактивн≥ орган≥чн≥ речовини

8,9

284,8

0,0

584,0

68,5

0,3

35 бiлковi речовини

3696,5

142,5

3,0

643,6

55,1

0,3

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

Ц

Ц

Ц

2550,9

248,8

1,2

37 фото або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

48,1

93,8

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна

продукц≥€

5349,3

110,3

4,4

2279,2

94,5

1,1

VII ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

4599,4

132,7

3,7

25842,7

101,7

12,5

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

3750,9

128,8

3,1

24907,5

100,3

12,1

40 каучук, гума

848,5

153,4

0,7

935,3

163,7

0,5

V≤II Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

0,2

Ц

0,0

446,0

70,6

0,2

41 шкури

Ц

Ц

Ц

361,7

62,9

0,2

42 вироби ≥з шк≥ри

0,2

Ц

0,0

77,0

134,1

0,0

43 хутр€на сировина

Ц

Ц

Ц

7,3

Ц

0,0

IX. 44 ƒеревина ≥ вироби з

деревини

337,4

223,4

0,3

180,7

131,8

0,1

X ћаса з деревини або

≥нших волокнистих

целюлозних матер≥ал≥в

35360,3

51,1

28,8

21684,4

63,0

10,5

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

17509,9

56,7

8,5

48 пап≥р та картон

35360,3

51,1

28,8

4171,2

117,1

2,0

 49 друкована продукц≥€

Ц

Ц

Ц

3,3

89,1

0,0

’≤ “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

12954,0

122,0

10,6

11332,2

103,2

5,5

50 шовк

18,3

Ц

0,0

18,3

Ц

0,0

51 вовна

14,8

24891,7

0,0

938,4

128,9

0,5

52 бавовна

146,8

Ц

0,1

1997,5

106,4

1,0

53 ≥ншi рослиннi волокна

16,1

Ц

0,0

16,2

10268,0

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

195,3

4180,5

0,2

4485,0

123,7

2,2

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

110,9

828,6

0,1

1705,8

134,6

0,8

56 вата

1,0

16617,4

0,0

75,7

105,0

0,0

57 килими

Ц

Ц

Ц

33,6

5,5

0,0

58 спецiальнi тканини

1,2

290,3

0,0

410,0

125,6

0,2

59 текстильн≥ матер≥али

8,9

249,4

0,0

647,3

61,6

0,3

60 трикотажн≥ полотна

158,7

84792,7

0,1

642,6

114,2

0,3

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

863,5

84,0

0,7

68,4

1938,4

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

11413,2

119,3

9,3

113,8

111,3

0,1

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

5,4

1822,9

0,0

179,6

23,7

0,1

’≤≤ ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

13,3

701,0

0,0

330,3

11,9

0,2

64 взутт€

0,5

Ц

0,0

158,3

5,7

0,1

65 головнi убори

12,9

676,8

0,0

13,0

285,2

0,0

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

159,0

Ц

0,1

XIII ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

4907,8

92,2

4,0

3932,1

103,4

1,9

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

881,1

104,3

0,7

402,7

155,8

0,2

69 керамiчнi вироби

Ц

Ц

Ц

95,7

61,2

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

4026,7

93,4

3,3

3433,7

101,3

1,7

XIV 71 ƒорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€, дорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

3248,6

146,6

2,6

4615,5

Ц

2,2

XV Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

1946,0

457,6

1,6

2968,1

102,4

1,4

72 чорнi метали

867,5

Ц

0,7

290,3

97,9

0,1

73 вироби з чорних метал≥в

345,0

87,5

0,3

1090,1

81,9

0,5

74 м≥дь i вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

65,3

710,1

0,0

75 нiкель i вироби з н≥келю

231,1

1435,3

0,2

150,0

151,5

0,1

76 алюмiнiй i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

102,0

120,9

0,0

81 ≥ншi недорогоц≥ннi

метали

493,6

Ц

0,4

714,7

89,7

0,3

82 ≥нструменти, ножов≥

вироби

0,4

5,0

0,0

200,3

94,3

0,1

83 ≥ншi вироби з

недорогоц≥нних металiв

8,6

115,4

0,0

355,4

501,2

0,2

XVI ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чнеобладнанн€

2801,9

126,1

2,3

5640,3

78,4

2,7

84 реактори €дерн≥, котли,

машини

2645,3

123,0

2,2

4704,3

78,7

2,3

85 електричнi машини

156,6

219,5

0,1

936,0

77,1

0,5

XVII «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

512,2

105,1

0,4

9847,0

312,0

4,8

86 зал≥зничн≥ локомотиви

238,7

95,8

0,2

5361,4

290,8

2,6

87 засоби наземного

транспорту, кр≥м зал≥зничного

273,5

114,9

0,2

4485,6

341,7

2,2

XVIII. ѕрилади та

апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

10109,3

9981,3

8,2

848,1

50,8

0,4

90 прилади ≥ апарати

10109,3

9981,3

8,2

846,3

50,7

0,4

91 годинники

Ц

Ц

Ц

1,9

Ц

0,0

XX –iзнi промислов≥ товари

399,2

50,2

0,3

994,0

98,8

0,5

94 мебл≥

271,5

44,3

0,2

166,4

43,3

0,1

95 ≥грашки, iгри

126,4

70,4

0,1

208,2

244,5

0,1

96 рiзнi готовi вироби

1,3

56,7

0,0

619,4

115,5

0,3

XXI ¬ироби мистецтва

Ц

Ц

Ц

21,2

Ц

0,0

–≥зне

11,4

174,0

0,0

Ц

Ц

Ц

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

257,2

143,8

0,1

_________________

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.