“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у с≥чн≥Цвересн≥ 2017 року

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до с≥чн€Ц

вересн€

2016р.

у % до загального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до с≥чн€Ц

вересн€

2016р.

у % до загального обс€гу

”сього

180541,9

52,7

100,0

191264,8

70,5

100,0

у тому числ≥

 

 

 

 

 

 

I. ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

1903,4

126,7

1,0

01 жив≥ тварини

Ц

Ц

Ц

9,6

Ц

0,0

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

Ц

Ц

Ц

24,7

237,5

0,0

03 риба i ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

1132,9

Ц

0,6

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

736,1

49,4

0,4

II. ѕродукти рослинного походженн€

7749,9

185,0

4,3

186,2

1924,0

0,1

08 њст≥вн≥ плоди та гор≥хи

557,0

58,7

0,3

40,3

Ц

0,0

09 кава, чай

29,7

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

6211,7

193,4

3,4

Ц

Ц

Ц

11 продукц≥€ борошномельно−круп'€ноњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

8,5

87,4

0,0

12 нас≥нн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

951,5

5352,1

0,5

137,5

Ц

0,1

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

12891,7

1432,5

7,1

39,1

124,5

0,0

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

6089,5

168,2

3,4

89,0

199,6

0,0

16 продукти з м'€са, риби

Ц

Ц

Ц

44,0

Ц

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

Ц

Ц

Ц

5,3

Ц

0,0

19 готов≥ продукти ≥з зерна

Ц

Ц

Ц

36,2

84,6

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

Ц

Ц

Ц

3,5

188,4

0,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

6089,5

170,3

3,4

Ц

Ц

Ц

V. ћiнеральнi продукти

2159,3

21,0

1,2

80698,0

46,0

42,2

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

43,2

2459,3

0,0

188,2

29,1

0,1

26 руди, шлак ≥ зола

Ц

Ц

Ц

1449,2

3,6

0,8

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

2116,1

20,6

1,2

79060,6

59,0

41,3

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повʼ€заних з нею галузей промисловостi

26479,9

144,3

14,7

26144,0

94,9

13,7

28 продукти неорганiчноњ хiмiњ

791,7

290,7

0,4

12064,6

88,6

6,3

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

14037,0

156,6

7,8

8294,5

124,7

4,3

30 фармацевтична продукц≥€

1809,5

181,5

1,0

556,7

28,8

0,3

31 добрива

494,5

29,1

0,3

443,3

200,3

0,2

32 екстракти дубильнi

2,2

627,9

0,0

302,0

63,4

0,2

33 ефiрнi ол≥њ

Ц

Ц

Ц

25,4

399,0

0,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

1,1

1219,7

0,0

720,7

152,8

0,4

35 бiлковi речовини

3682,5

124,2

2,0

840,1

121,6

0,4

36 порох ≥ вибуховi речовини

394,8

1430,4

0,2

466,3

60,9

0,2

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

51,5

438,7

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

5266,6

153,8

2,9

2379,0

87,7

1,2

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

3567,8

167,8

2,0

21146,6

93,1

11,1

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

3126,6

165,9

1,7

20551,6

94,9

10,7

40 каучук, гума

441,3

183,2

0,2

595,1

56,9

0,3

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра  вичищена

Ц

Ц

Ц

381,0

854,4

0,2

41 шкури

378,4

11473

0,2

42 вироби ≥з шкiри

2,6

22,4

0,0

IX. 44 ƒеревина ≥ вироби з деревини

82,2

1508,0

0,0

167,8

128,3

0,1

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

51897,8

150,7

28,7

31648,8

171,7

16,5

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

28996,5

177,6

15,2

48 пап≥р та картон

51897,7

150,7

28,7

2634,6

125,3

1,4

49 друкована продукц≥€

0,1

168,6

0,0

17,7

544,0

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

9993,1

123,5

5,5

8492,5

119,9

4,4

50 шовк

Ц

Ц

Ц

28,8

373,9

0,0

51 вовна

Ц

Ц

Ц

505,4

51,3

0,3

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

1776,9

120,7

0,9

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

7,9

Ц

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

10,4

1073,1

0,0

2708,1

126,8

1,4

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

24,6

18445,9

0,0

1318,6

127,3

0,7

56 вата

2,3

18158,4

0,0

101,1

62,8

0,1

58 спецiальнi тканини

0,9

424,1

0,0

338,3

182,9

0,2

59 текстильнi матерiали

Ц

Ц

Ц

951,0

161,3

0,5

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

502,6

147,0

0,3

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

793,8

163,1

0,4

1,3

3,7

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

9160,0

120,6

5,1

169,5

357,2

0,1

63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби

1,2

78,7

0,0

83,1

94,6

0,0

XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки

1,5

Ц

0,0

118,4

333,5

0,1

64 взутт€

Ц

Ц

Ц

104,1

429,7

0,1

65 головнi убори

1,5

Ц

0,0

14,3

127,0

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

4330,0

143,5

2,4

3398,2

62,5

1,8

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

765,8

142,7

0,4

354,3

18,1

0,2

69 керамiчнi вироби

60,8

75,2

0,0

30,6

14,6

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

3503,4

146,0

1,9

3013,3

92,3

1,6

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

3,2

30,3

0,0

184,9

Ц

0,1

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

46602,0

18,3

25,8

1740,1

39,9

0,9

72 чорнi метали

46392,8

18,3

25,7

473,7

19,2

0,2

73 вироби з чорних металiв

113,7

647,1

0,1

525,9

182,8

0,3

74 мiдь i вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

153,3

8789,0

0,1

75 нiкель i вироби з нього

19,8

152,3

0,0

Ц

Ц

Ц

76 алюмiнiй i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

134,8

405,3

0,1

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

113,5

Ц

0,1

81 ≥ншi недорогоц≥нн≥ метали

Ц

Ц

Ц

125,9

16,5

0,1

82 ≥нструменти, ножовi вироби

Ц

Ц

Ц

141,8

110,8

0,1

83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв

75,7

137,7

0,0

71,2

78,6

0,0

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

2337,5

216,0

1,3

8116,9

156,0

4,2

84 реактори €дерн≥, котли, машини

2119,0

258,7

1,2

3921,6

195,9

2,1

85 електричнi машини

218,5

83,1

0,1

4195,3

131,1

2,2

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

938,3

62,4

0,5

5045,1

1147,9

2,6

86 зал≥зничн≥  локомотиви

636,1

49,7

0,4

4269,1

8266,6

2,2

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

302,2

136,0

0,2

776,0

212,5

0,4

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

5135,5

1132,0

2,8

937,0

58,4

0,5

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

5135,5

1132,0

2,8

937,0

58,4

0,5

XX. –iзнi промислов≥ товари

282,8

71,0

0,2

645,6

54,8

0,3

94 меблi

158,2

65,2

0,1

72,6

68,8

0,0

95 ≥грашки

121,8

79,5

0,1

Ц

Ц

Ц

96 рiзнi готовi вироби

2,8

130,9

0,0

573,0

53,4

0,3

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

182,1

397,7

0,1