Структура зовнішньої торгівлі послугами Луганської області1 за 9 місяців 2015 року

 

 Найменування послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до 9 місяців 2014 р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до 9 місяців 2014 р.

у % до загального обсягу

Усього

11518,1

8,6

100,0

76963,9

71,8

100,0

-65445,8

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

2 

2 

2 

328,6

7,0

0,4

2 

Транспортні послуги

622,9

2,6

5,4

1891,7

41,1

2,5

-1268,8

Послуги, пов’язані з подорожами

4967,3

173,4

43,1

4152,3

46,0

5,4

815,0

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

585,3

0,7

5,1

324,1

17,0

0,4

261,2

Ділові послуги

4346,2

31,6

37,7

41626,7

460,7

54,1

-37280,4

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

2 

2 

2 

42,0

182,8

0,1

2 

___________ 

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".