Товарна структура зовнішньої торгівлі регіону за січень–липень 2011 року
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до січня-липня 2010р. у % до загального обсягу тис.дол. США у % до січня-липня 2010р. у % до загального обсягу
             
Усього 3598222,6 203,4 100,0 3145627,6 169,4 100,0

 

           
I. Живi тварини; продукти тваринного походження 1210,7 286,3 0,0
01 живi тварини 382,0 345,2 0,0
03 риба i ракоподібні 624,5 432,4 0,0
05 інші продукти тваринного походження 204,2 121,7 0,0

           
II. Продукти рослинного походження 3479,7 55,0 0,1 1366,8 187,6 0,0
07 овочі, коренеплоди 39,4 172,9 0,0 58,9 56,4 0,0
08 їстівнi плоди та горiхи; цитрусові 19,8 35,0 0,0 325,1 446,5 0,0
09 кава, чай, прянощi 17,8 0,0 78,9 0,0
10 зерновi культури 428,2 0,0
11 продукція борошно- мельно-круп'яної промисловості 2578,6 56,6 0,1 475,7 0,0
12 насiння і плоди олійних рослин 824,1 322,6 0,0

           
III.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження 14774,8 91,0 0,4

 

           
IV. Готові харчові продукти 12116,8 183,7 0,3 1602,4 271,3 0,1
16 продукти з м'яса, риби 1,8 0,0 745,0 529,8 0,0
17 цукор і кондвироби з цукру 227,7 170,0 0,0 391,6 195,0 0,0
18 какао та продукти з нього 3383,4 210,8 0,1 21,4 0,0
19 продукти із зернових культур 1230,5 167,3 0,0
20 продукти переробки овочів, плодiв 1,2 138,9 0,0 59,4 0,0
21 різнi харчовi продукти 35,8 41,3 0,0 254,9 150,8 0,0
22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет 138,7 217,2 0,0 84,6 214,4 0,0
23 залишки і вiдходи харчової промисловості 7097,8 178,8 0,2 45,6 111,5 0,0

 

           
V. Мiнеральнi продукти 1611715,9 193,5 44,8 2616842,9 170,5 83,2
25 сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, цемент 992,8 32,2 0,0 4475,5 60,4 0,1
26 руди, шлаки та зола 215,3 41,2 0,0 35029,3 85,5 1,1
27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки 1610507,8 194,2 44,8 2577338,0 173,4 81,9

           
VI. Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi 313125,9 218,6 8,7 82946,6 178,0 2,6
28 продукти неорганiчної хiмії 96396,9 738,7 2,7 8555,1 104,4 0,3
29 органiчнi хімічні сполуки 101051,2 147,9 2,8 37609,2 399,0 1,2
30 фармацевтична продукція 2718,5 86,3 0,1 3038,6 157,4 0,1
31 добрива 104545,3 196,0 2,9 2087,4 209,7 0,1
32 екстракти дубильнi, барвники 824,9 92,1 0,0 1180,3 280,6 0,0
33 ефiрнi олії, косметичні препарати 200,0 70,0 0,0
34 мило, мийні засоби 34,8 79,8 0,0 923,9 95,0 0,0
35 бiлковi речовини 2225,7 336,7 0,1 1304,0 240,1 0,0
36 порох і вибухові речовини 1326,5 63,7 0,0 391,1 75,2 0,0
37 фотографічні або кінематографічні товари 61,8 80,5 0,0
38 різноманітна хімічна продукція 4002,0 235,6 0,1 27595,1 118,8 0,9

           
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них 75909,5 150,5 2,1 66201,5 192,0 2,1
39 пластмаси, полімерні матеріали 74534,2 151,9 2,1 57133,9 179,2 1,8
40 каучук, гума 1375,2 100,1 0,0 9067,5 349,1 0,3

           
VIII. Шкури необроблені, шкіра вичищена 499,1 2564,9 0,0
41 шкури 498,7 0,0
42 вироби із шкіри 0,4 2,4 0,0
43 натуральне та штучне хутро 0,0 0,4 0,0

           
IX. 44 Деревина і вироби з деревини 459,0 78,4 0,0 605,6 86,8 0,0

           
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 45834,6 234,2 1,3 28382,7 153,2 0,9
47 маса з деревини 24106,3 161,5 0,8
48 папiр та картон 45054,7 237,4 1,3 4258,6 119,4 0,1
49 друкована продукція 779,8 132,0 0,0 17,8 58,6 0,0

           
ХI. Текстильні матеріали та текстильні вироби 33394,0 164,9 0,9 24682,6 182,2 0,8
50 шовк 0,4 0,0 271,4 56,7 0,0
51 вовна 22,9 98,6 0,0 2146,1 153,8 0,1
52 бавовна 106,9 903,8 0,0 2399,2 121,1 0,1
53 іншi текстильні волокна 1,1 8,1 0,0 302,0 95,0 0,0
54 нитки синтетичні або штучні 481,2 92,6 0,0 2376,5 127,4 0,1
55 синтетичні або штучні штапельнi волокна 3,0 10,9 0,0 2550,1 130,7 0,1
56 вата 9,5 500,9 0,0 374,5 136,3 0,0
57 килими 0,0 10,4 0,0
58 спецiальнi тканини 14,5 177,9 0,0 795,6 160,7 0,0
59 текстильнi матерiали 484,0 506,1 0,0 1410,5 135,4 0,0
60 трикотажні полотна 16,4 127,8 0,0 11118,9 326,0 0,4
61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні 18709,5 293,6 0,5 111,9 246,9 0,0
62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні 13395,9 102,2 0,4 433,5 901,4 0,0
63 інші готові текстильні вироби 148,7 242,4 0,0 392,4 162,3 0,0

           
ХII. Взуття, головні убори, парасольки 15,2 173,2 0,0 10,0 141150,1 0,0
64 взуття 8,1 0,0
65 головні убори 15,2 173,2 0,0 0,8 341004,5 0,0
66 парасольки 1,1 16366,2 0,0

           
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу 31366,7 460,8 0,9 34702,2 167,7 1,1
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу 2145,2 373,5 0,1 21835,1 165,4 0,7
69 керамічні вироби 1144,1 185,5 0,0 8936,2 151,9 0,3
70 скло та вироби із скла 28077,4 500,0 0,8 3930,8 243,3 0,1

           
ХIV. 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 5557,3 349,8 0,2 6008,3 235,7 0,2

           
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 930693,7 310,5 25,9 109222,9 105,5 3,5
72 чорнi метали 849889,8 350,1 23,6 87933,1 96,1 2,8
73 вироби з чорних металiв 56137,9 107,0 1,6 14722,9 183,5 0,5
74 мiдь i вироби з неї 444,5 154,6 0,0
75 нiкель i вироби з нього 18,6 77,8 0,0 3,4 1,5 0,0
76 алюмiнiй i вироби з нього 23760,2 661,4 0,7 1367,1 144,8 0,0
78 свинець і вироби з нього 6,5 0,0
81 інші недорогоцінні метали 3707,6 221,5 0,1
82 інструменти, ножові вироби 661,3 150,7 0,0 753,1 173,7 0,0
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв 225,9 193,8 0,0 284,8 68,5 0,0

           
XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання 79748,5 91,8 2,2 107635,9 199,7 3,4
84 реактори ядерні, котли, машини 65775,8 85,8 1,8 39622,5 187,8 1,3
85 електричнi машини 13972,7 136,7 0,4 68013,3 207,3 2,2

           
XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби 424611,8 154,2 11,8 54186,2 290,7 1,7
86 залiзничнi локомотиви 422711,7 155,4 11,7 51706,8 378,0 1,6
87 засоби наземного транспорту крім залізничного 1832,4 66,4 0,1 2479,4 51,4 0,1
88 літальні апарати 67,8 13,4 0,0

           
XVIII. Прилади та апарати оптичнi, фотографічні 8847,1 2669,2 0,2 4730,6 174,8 0,2
90 прилади та апарати оптичнi, фотографічні 8847,1 2669,2 0,2 4729,4 174,7 0,2
91 годинники 1,2 0,0

ХХ. Різні промислові товари 1586,9 126,9 0,0 1140,2 113,2 0,0
94 меблі 823,8 130,0 0,0 92,0 39,3 0,0
95 іграшки 554,9 124,7 0,0 68,9 2037,4 0,0
96 різні готові вироби 208,2 121,3 0,0 979,3 127,3 0,0
             
ХХІІ. 98 Товари, придбані в портах 12,4 81,7 0,0 3650,5 132,3 0,1