“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ Ћуганськоњ област≥

у с≥чн≥Цсерпн≥ 2019 року1

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з

” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цсерпн€

2018р.

у % до загального

обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до с≥чн€Цсерпн€

2018р.

у % до загального

обс€гу

”сього

108099,6

78,2

100,0

186581,2

98,8

100,0

I ∆ив≥ тварини; продукти

тваринного походженн€

463,3

Ц

0,4

1796,9

150,8

1,0

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

1565,7

323,6

0,8

04 молоко та молочнi продукти, €йц€; мед

463,3

Ц

0,4

Ц

Ц

Ц

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

231,3

32,7

0,1

II ѕродукти рослинного походженн€

4692,8

94,6

4,3

1379,8

105,4

0,7

07 овочi

3,5

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

08 њст≥внi плоди та горiхи; цитрусов≥

Ц

Ц

Ц

20,7

Ц

0,0

09 кава, чай, пр€нощi

2,1

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

10 зерновi культури

4647,5

102,6

4,3

143,1

322,7

0,1

11 продукцi€ борошномельноЦкруп`€ноњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

158,2

39,2

0,1

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

39,6

9,2

0,0

1057,8

122,7

0,6

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

9972,6

58,8

9,2

30,7

34,0

0,0

IV √отов≥ харчов≥ продукти

7466,1

83,6

6,9

9,2

25,0

0,0

17 цукор ≥ кондвироби з цукру

Ц

Ц

Ц

2,6

Ц

0,0

20 продукти переробки овоч≥в, плодiв

Ц

Ц

Ц

3,6

Ц

0,0

21 р≥знi харчовi продукти

20,8

Ц

0,0

3,1

Ц

0,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

7445,2

83,4

6,9

Ц

Ц

Ц

V ћiнеральнi продукти

32,2

47,5

0,0

76033,6

102,5

40,8

25 с≥ль, с≥рка,  штукатурн≥ матер≥али, цемент

Ц

Ц

Ц

1482,0

192,4

0,8

26 руди, шлаки ≥ зола

Ц

Ц

Ц

583,1

Ц

0,3

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

32,2

543,8

0,0

73968,6

100,7

39,6

V≤ ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥

18126,3

80,9

16,8

30264,3

110,2

16,2

28 продукти неорган≥чноњ хiмiњ

Ц

Ц

Ц

16863,2

127,1

9,0

29 органiчнi х≥м≥чн≥ сполуки

9485,0

63,8

8,8

7236,9

85,5

3,9

30 фармацевтична продукц≥€

1065,2

124,6

1,0

Ц

Ц

Ц

31 добрива

70,4

166,4

0,1

115,4

21,3

0,1

32 екстракти дубильнi

Ц

Ц

Ц

296,6

83,9

0,2

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц

Ц

Ц

17,9

125,3

0,0

34 мило, поверхневоЦактивн≥ орган≥чн≥ речовини

8,9

284,8

0,0

534,4

72,9

0,3

35 бiлковi речовини

3117,9

137,0

2,9

552,9

54,6

0,3

36 порох ≥ вибухов≥ речовини

Ц

Ц

Ц

2550,9

248,8

1,4

37 фотоЦ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

48,1

93,8

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна

продукц≥€

4378,9

105,9

4,1

2047,9

103,2

1,1

VII ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

3958,2

130,8

3,7

22 879,0

102,4

12,3

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

3204,3

126,0

3,0

21991,3

100,7

11,8

40 каучук, гума

753,9

156,6

0,7

887,7

170,6

0,5

V≤II Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

0,2

Ц

0,0

446,0

75,8

0,2

41 шкури

Ц

Ц

Ц

361,7

68,1

0,2

42 вироби ≥з шк≥ри

0,2

Ц

0,0

77,0

134,2

0,0

43 хутр€на сировина

Ц

Ц

Ц

7,3

Ц

0,0

IX. 44 ƒеревина ≥ вироби з

деревини

190,8

135,2

0,2

160,3

127,9

0,1

X ћаса з деревини або

≥нших волокнистих

целюлозних матер≥ал≥в

33414,4

54,4

30,9

18923,6

61,7

10,1

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

14824,0

53,5

7,9

48 пап≥р та картон

33414,4

54,4

30,9

4096,4

136,8

2,2

 49 друкована продукц≥€

Ц

Ц

Ц

3,3

96,1

0,0

’≤ “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

11614,2

121,3

10,7

10718,4

104,4

5,7

50 шовк

18,3

Ц

0,0

18,3

Ц

0,0

51 вовна

14,8

24891,7

0,0

927,5

133,2

0,5

52 бавовна

146,8

Ц

0,1

1827,3

104,1

1,0

53 ≥ншi рослиннi волокна

16,1

Ц

0,0

16,2

10268,0

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

195,3

4180,5

0,2

4258,5

127,8

2,3

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

110,9

11267,7

0,1

1619,9

141,8

0,9

56 вата

1,0

16617,4

0,0

74,8

108,8

0,0

57 килими

Ц

Ц

Ц

33,6

5,5

0,0

58 спецiальнi тканини

1,2

290,3

0,0

392,3

124,8

0,2

59 текстильн≥ матер≥али

8,9

249,4

0,0

573,0

56,9

0,3

60 трикотажн≥ полотна

158,7

84792,7

0,1

623,0

117,4

0,3

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

790,2

82,6

0,7

68,4

1938,4

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

10146,7

117,9

9,4

110,2

109,7

0,1

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥ вироби

5,4

1822,9

0,0

175,2

24,6

0,1

’≤≤ ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

1,4

71,7

0,0

260,5

10,5

0,1

64 взутт€

0,5

Ц

0,0

99,2

4,0

0,1

65 головнi убори

0,9

47,5

0,0

2,3

91,4

0,0

66 парасольки

Ц

Ц

Ц

0,0

Ц

0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

159,0

Ц

0,1

XIII ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

4346,6

90,2

4,0

3391,2

98,8

1,8

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

779,4

101,7

0,7

402,7

156,5

0,2

69 керамiчнi вироби

Ц

Ц

Ц

95,7

61,2

0,1

70 скло та вироби ≥з скла

3567,1

91,8

3,3

2892,8

95,9

1,6

XIV 71 ƒорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€, дорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

Ц

Ц

Ц

2366,5

Ц

1,3

XV Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

1873,7

440,6

1,7

2826,1

111,9

1,5

72 чорнi метали

818,6

Ц

0,8

290,3

99,8

0,2

73 вироби з чорних метал≥в

345,0

87,5

0,3

1055,7

107,4

0,6

74 м≥дь i вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

65,3

742,6

0,0

75 нiкель i вироби з н≥келю

209,5

1301,2

0,2

150,0

151,5

0,1

76 алюмiнiй i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

102,0

138,6

0,1

81 ≥ншi недорогоц≥ннi

метали

491,6

Ц

0,5

622,1

78,1

0,3

82 ≥нструменти, ножов≥

вироби

0,4

5,0

0,0

191,3

92,3

0,1

83 ≥ншi вироби з

недорогоц≥нних металiв

8,6

115,4

0,0

349,4

522,1

0,2

XVI ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чнеобладнанн€

1132,5

58,5

1,0

4633,4

70,8

2,5

84 реактори €дерн≥, котли,

машини

981,5

52,3

0,9

3715,6

68,2

2,0

85 електричнi машини

151,0

260,7

0,1

917,9

83,2

0,5

XVII «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

484,3

108,4

0,4

8660,1

304,7

4,6

86 зал≥зничн≥ локомотиви

238,7

95,8

0,2

4724,3

277,3

2,5

87 засоби наземного

транспорту, кр≥м зал≥зничного

245,6

124,3

0,2

3935,9

345,6

2,1

XVIII. 90 ѕрилади та

апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

10089,7

10135,4

9,3

736,9

45,5

0,4

 прилади ≥ апарати

10089,7

10135,4

9,3

735,1

45,3

0,4

 годинники

Ц

Ц

Ц

1,9

Ц

0,0

XX –iзнi промислов≥ товари

229,0

32,1

0,2

881,0

91,1

0,5

94 мебл≥

214,0

34,9

0,2

158,9

42,0

0,1

95 ≥грашки, iгри

14,2

14,6

0,0

208,1

244,4

0,1

96 рiзнi готовi вироби

0,9

39,9

0,0

514,0

102,2

0,3

XXI ¬ироби мистецтва

Ц

Ц

Ц

21,2

Ц

0,0

–≥зне

11,4

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

162,4

142,4

0,1

_________________

Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.