Структура зовнішньої торгівлі послугами Луганської області1 у І півріччі 2017 року

 

 Найменування послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у % до

І півріччя

 2016 р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до

І півріччя

 2016 р.

у % до загального обсягу

Усього

10037,4

214,2

100,0

13352,1

75,4

100,0

–3314,7

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

2 

2 

2 

29,6

16,6

0,2

2 

Транспортні послуги

213,6

212,9

2,1

891,9

59,5

6,7

–678,3

Послуги, пов’язані з подорожами

1167,3

942,1

11,6

1536,0

51,8

11,5

–368,7

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

2 

2 

2 

206,6

21,5

1,5

2 

Ділові послуги

6704,8

230,9

66,8

3071,4

572,8

23,0

3633,3

_______________

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.