Структура експорту-імпорту Луганської області1 за видами послуг у 2016 році

(уточнені дані)

(тис.дол. США)

Найменування послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

2016 рік І квартал IІ квартал IIІ квартал ІV квартал 2016 рік І квартал IІ квартал IIІ квартал ІV квартал

Усього

9951,7

2492,0

2194,5

2077,8

3187,4

55211,7

8550,4

9149,6

24846,1

12665,6

у тому числі

                   

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

2

2

2

2

2

16281,7

131,8

46,2

16033,9

69,9

Транспортні послуги

291,9

15,6

84,7

102,4

89,2

2983,2

1270,5

227,2

245,9

1239,6

Послуги, пов’язані з подорожами

190,5

70,0

53,9

25,9

40,7

6034,7

1134,1

1833,1

2133,0

934,5

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

24534,4

5664,1

5885,1

5434,6

7550,7

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

25,5

25,5

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

383,3

82,9

150,9

66,1

83,4

2081,4

58,5

901,9

874,6

246,3

Ділові послуги

6364,1

1640,7

1263,3

1265,0

2195,1

3250,5

287,0

249,2

122,0

2592,4

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

17,3

4,5

6,9

1,2

4,7

 ___________

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".