Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень–травень 2010 року

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до
січня–травня 2009р.
у % до загального обсягу тис.дол. США у % до
січня–травня 2009р.
у % до загального обсягу
             
Усього 1299964,3 219,2 100,0 1380142,9 202,0 100,0
             
I. Живi тварини; продукти тваринного походження 377,3 90,6 0,0
01 живі тварини 110,6 92,4 0,0
03 риба і ракоподібні 126,2 161,2 0,0
05 інші продукти тваринного походження 140,4 75,9 0,0
             
II. Продукти рослинного походження 4999,5 54,8 0,4 113,6 83,6 0,0
06 живі рослини та продукти квітництва 26,9 0,0
07 овочі, коренеплоди 18,6 91,5 0,0 86,7 0,0
10 зернові культури 1402,3 49,0 0,1
11 продукція борошно- мельно-круп'яної промисловості 3330,5 65,5 0,3
12 насіння і плоди олійних рослин 248,1 475,3 0,0
             
III.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження 12755,1 83,2 1,0
             
IV. Готові харчові продукти 4578,6 46,4 0,4 221,8 121,1 0,0
16 продукти з м'яса, риби 15,1 200,0 0,0
17 цукор і кондвироби з цукру 30,0 20,5 0,0 122,3 223,2 0,0
18 какао та продукти з нього 1117,5 32,1 0,1
19 продукти із зернових культур 413,5 37,1 0,0
20 продукти переробки овочів, плодів 0,7 96,5 0,0
21 різні харчові продукти 29,6 94,1 0,0 23,6 21,4 0,0
22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет 63,8 212,4 0,0 20,1 345,2 0,0
23 залишки і вiдходи харчової промисловості 2923,5 57,7 0,2 40,8 0,0
             
V. Мiнеральнi продукти 622686,9 540,3 47,9 1167666,4 200,2 84,6
25 сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, цемент 1657,2 132,9 0,1 6345,2 306,0 0,5
26 руди, шлаки та зола 169,6 169,8 0,0 34751,5 7763,4 2,5
27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки 620860,1 545,1 47,8 1126569,7 194,0 81,6
             
VI. Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi 105074,5 141,3 8,1 29531,1 165,3 2,1
28 продукти неорганiчної хiмії 9344,9 142,6 0,7 3037,0 57,8 0,2
29 органiчнi хімічні сполуки 48388,2 253,9 3,7 5833,4 110,7 0,4
30 фармацевтична продукція 2053,2 155,5 0,2 1127,2 178,1 0,1
31 добрива 41064,8 96,9 3,2 877,8 123,7 0,1
32 екстракти дубильнi, барвники 543,5 126,6 0,0 271,9 50,3 0,0
33 ефірні олії, косметичні препарати 190,6 196,9 0,0
34 мило, мийні засоби 43,6 308,7 0,0 668,0 180,9 0,0
35 бiлковi речовини 467,5 288,6 0,0 290,3 151,2 0,0
36 порох і вибухові речовини 1772,6 152,2 0,1 520,2 1231,6 0,0
37 фото- або кiнематографічні товари 32,7 0,0
338 іншi продукти хімічної промисловості 1396,1 42,1 0,1 16682,1 350,6 1,2
             
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук 38725,4 135,6 3,0 20844,2 180,1 1,5
39 полімерні матеріали, пластмаси 37838,4 134,0 2,9 19107,6 192,2 1,4
40 каучук, гума 887,0 286,2 0,1 1736,5 106,4 0,1
             
VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них 0,1 0,3 0,0
42 вироби із шкiри 0,1 1,1 0,0
             
IX. 44 Деревина і вироби з деревини 389,4 141,5 0,0 484,2 233,1 0,0
             
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 12287,5 128,7 0,9 11823,4 161,7 0,9
47 маса з деревини 9174,2 161,5 0,7
48 папiр та картон 11696,7 122,7 0,9 2626,7 162,4 0,2
49 друкована продукція 590,8 4681,4 0,0 22,5 161,6 0,0
             
ХI. Текстиль та вироби з текстилю 13163,1 105,9 1,0 9922,7 94,2 0,7
50 шовк 446,0 366,4 0,0
51 вовна 19,6 15064,1 0,0 965,9 45,8 0,1
52 бавовна (тканини) 11,8 228,9 0,0 1544,9 75,1 0,1
53 іншi рослиннi волокна 13,5 841,0 0,0 317,7 87,0 0,0
54 нитки синтетичні або штучні 421,4 129,6 0,0 1453,8 94,4 0,1
55 хiмiчнi штапельнi волокна 10,6 307,0 0,0 1089,8 67,0 0,1
56 вата 1,8 93,8 0,0 200,6 77,6 0,0
58 спецiальнi тканини 8,1 639,3 0,0 386,3 93,3 0,0
59 текстильнi матерiали 87,6 166,9 0,0 575,0 120,9 0,0
60 трикотажні полотна 11,1 0,0 2717,0 195,2 0,2
61 одяг трикотажний 3657,5 172,5 0,3 18,9 37,5 0,0
62 одяг текстильний 8875,6 90,1 0,7 37,5 33,5 0,0
63 інші готові текстильні вироби 44,6 66,9 0,0 169,4 1143,1 0,0
             
ХII. Взуття, головні убори, парасольки 8,8 35,5 0,0
65 головні убори 8,8 35,5 0,0
             
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, скла 4580,5 111,0 0,4 13567,1 615,8 1,0
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу 362,4 142,4 0,0 9232,5 1978,5 0,7
69 керамічні вироби 274,9 70,4 0,0 3368,2 253,6 0,2
70 скло та вироби зі скла 3943,3 113,3 0,3 966,3 236,5 0,1
             
ХIV. 71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них 455,8 76,3 0,0 2537,4 98,0 0,2
             
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 253772,5 107,1 19,5 74654,6 477,2 5,4
72 чорнi метали 212178,8 102,0 16,3 67212,9 690,3 4,9
73 вироби з чорних металiв 37382,3 251,6 2,9 4535,3 114,3 0,3
74 мiдь i вироби з міді 146,6 1713,5 0,0
75 нікель і вироби з никелю 19,0 74,3 0,0 219,1 1220,8 0,0
76 алюмiнiй i вироби з алюмінію 3565,5 25,8 0,3 626,4 179,5 0,0
78 свинець і вироби із свинцю 329,5 0,0
81 інші недорогоцінні метали 1369,0 157,3 0,1
82 інструменти, ножові вироби 261,0 151,3 0,0 298,7 92,9 0,0
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв 36,5 219,6 0,0 246,6 66,7 0,0
             
XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або вiдтворення зображення і звуку 59517,1 232,8 4,6 34592,0 146,5 2,5
84 котли, машини,

апарати і механічні пристрої

53271,3 248,7 4,1 10284,2 83,9 0,7
85 електричнi машини і устатковання 6245,7 150,7 0,5 24307,8 213,9 1,8
             
XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання 164831,7 329,1 12,7 9804,5 191,0 0,7
86 залiзничнi або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання 162390,8 331,9 12,5 8180,3 221,0 0,6
87 наземні транспортні засоби, крім залізничних 2137,9 219,3 0,2 1489,2 104,0 0,1
88 аеронавігаційні або космічні вироби 303,0 156,8 0,0 135,0 0,0
             
XVIII. Прилади i апарати оптичнi, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хiрургiчнi; годинники; музичнi iнструменти 241,1 192,6 0,0 1777,0 169,0 0,1
90 прилади і апарати 241,1 192,6 0,0 1777,0 169,0 0,1
             
ХХ. Різні товари і вироби 902,3 116,4 0,1 658,0 90,1 0,0
94 меблі 450,5 99,1 0,0 117,2 93,8 0,0
95 іграшки, ігри 294,9 103,2 0,0
96 різні готові вироби 156,9 451,5 0,0 540,8 89,4 0,0
             
ХХII. 98 Товари, придбані в портах 7,5 68,5 0,0 1241,7 176,1 0,1