Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень–травень 2009 року
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД Експорт Імпорт
тис.дол.
США
у % до
січня–травня
2008р.
у % до
загаль-
ного
обсягу
тис.дол.
США
у % до
січня–
травня
2008р.
у % до
загаль-
ного
обсягу
             
Усього  593375,9  23,6  100,0  681582,6  33,3  100,0
             
I. Живi тварини; продукти тваринного походження ...1 ...1 ...1  416,3  36,2  0,1
01 живі тварини 119,7 90,0 0,0
02 м'ясо та харчовісубпродукти ...1 ...1 ...1
03 риба і ракоподібні  78,3  30,7  0,0
04 молоко та молочніпродукти, яйця; мед  33,1  4,7  0,0
05 інші продукти тваринного походження  185,1  326,9  0,0
             
II. Продукти рослинного походження  8023,3  206,8  1,4  136,0  69,0  0,0
07 овочі, коренеплоди  20,4  0,0
08 їстівні плоди та горіхи; цитрусові 114,4 106,6 0,0
10 зернові культури 2863,5 579,9 0,5
11 продукція борошномельно-круп’яної промисловості  5087,2  150,2  0,9
12 насіння і плоди олійних рослин 52,2 0,0 ...1 ...1 ...1
             
III.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження  15329,4  39,1  2,6 ...1 ...1 ...1
             
IV. Готові харчові продукти  10206,7  72,5  1,7  183,2  105,7  0,0
16 продукти з м’>яса,риби ...1 ...1 ...1
17 цукор і кондвироби з цукру  146,2  40,9  0,0 ...1 ...1 ...1
18 какао та продуктиз нього 3482,6 60,8 0,6
19 продукти із зернових культур  1114,5  73,5  0,2
20 продукти переробки овочів, плодів ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
21 різні харчові продукти ...1 ...1 ...1 110,2 276,9 0,0
22 алкогольні і безалкогольні напоїта оцет 30,1 29,8 0,0 ...1 ...1 ...1
23 залишки і вiдходи харчової промисловості  5401,2  86,7  0,9
             
V. Мiнеральнi продукти  115254,8  20,8  19,4  583158,1  33,7  85,6
25 сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, цемент  1247,2  58,1  0,2  2073,7  23,4  0,3
26 руди, шлаки та зола ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки 113907,8 20,7 19,2 580636,8 35,1 85,2
             
VI. Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi 74384,8 27,8 12,5 17863,8 48,9 2,6
28 продукти неорганiчної хiмії 6554,4 9,1 1,1 5252,5 76,3 0,8
29 органiчнi хімічнісполуки 19054,3 20,5 3,2 5271,0 40,4 0,8
30 фармацевтична продукція 1320,8 68,6 0,2 633,1 49,3 0,1
31 добрива 42367,6 44,7 7,1 ...1 ...1 ...1
32 екстракти дубильнi, барвники 429,1 73,9 0,1 540,1 60,1 0,1
33 ефірні олії, косметичні препарати 95,4 64,4 0,0
34 мило, мийні засоби ...1 ...1 ...1 369,3 70,7 0,1
35 бiлковi речовини ...1 ...1 ...1 192,1 116,6 0,0
36 порох і вибуховіречовини ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
338 іншi продукти хімічної промисловості 3317,7 89,3 0,6 4758,8 37,5 0,7
             
VII. Полімерні матеріали, пластмасита каучук 28554,3 38,7 4,8 11477,0 36,2 1,7
39 полімерні матеріали, пластмаси 28244,4 38,8 4,8 9848,2 32,9 1,4
40 каучук, гума 309,9 32,3 0,1 1628,8 91,8 0,2
             
VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них ...1 ...1 ...1
42 вироби із шкiри ...1 ...1 ...1
             
IX. 44 Деревина і вироби з деревини 234,3 48,2 0,0 207,7 11,1 0,0
             
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 9537,0 74,0 1,6 7015,6 69,1 1,0
47 маса з деревини 5681,3 88,9 0,8
48 папiр та картон 9532,5 74,0 1,6 1322,9 35,3 0,2
49 друкована продукція 4,5 2271,4 0,0 11,5 59,4 0,0
             
ХI. Текстиль та вироби з текстилю 12426,9 55,9 2,1 10065,4 53,1 1,5
50 шовк 121,7 783,6 0,0
51 вовна ...1 ...1 ...1 2107,4 43,0 0,3
52 бавовна (тканини) 5,2 93,9 0,0 1795,7 138,3 0,3
53 іншi рослиннi волокна ...1 ...1 ...1 255,6 35,9 0,0
54 нитки синтетичні або штучні 325,1 73,6 0,1 1540,2 72,5 0,2
55 хiмiчнi штапельнi волокна 3,5 41,6 0,0 1625,6 49,5 0,2
56 вата ...1 ...1 ...1 245,3 47,7 0,0
57 килими ...1 ...1 ...1
58 спецiальнiтканини 1,3 21,3 0,0 412,4 73,9 0,1
59 текстильнi матерiали ...1 ...1 ...1 473,2 66,5 0,1
60 трикотажніполотна 1391,8 61,9 0,2
61 одяг трикотажний 2120,6 53,1 0,4 29,4 7,5 0,0
62 одяг текстильний 9848,6 57,2 1,7 56,4 2,6 0,0
63 інші готові текстильні вироби ...1 ...1 ...1 10,5 18,1 0,0
             
ХII. Взуття, головні убори, парасольки ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
64 взуття ...1 ...1 ...1
65 головні убори ...1 ...1 ...1
             
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, скла 4126,0 21,6 0,7 2200,7 12,0 0,3
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу 254,5 49,7 0,0 466,6 71,2 0,1
69 керамічні вироби ...1 ...1 ...1 1328,0 7,6 0,2
70 скло та вироби зі скла 3480,9 19,3 0,6 406,0 125,1 0,1
             
ХIV. 71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, та вироби з них 597,6 12,5 0,1 2587,8 67,6 0,4
             
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 237000,1 19,0 39,9 15204,4 13,5 2,2
72 чорнi метали 208087,9 17,6 35,1 9736,7 9,6 1,4
73 вироби з чорних металiв 14858,7 42,3 2,5 3535,8 46,2 0,5
74 мiдь i вироби з міді ...1 ...1 ...1
75 нікель і вироби зникелю ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
76 алюмiнiй i вироби з алюмінію 13838,7 39,8 2,3 348,9 31,4 0,1
79 цинк і вироби з цинку ...1 ...1 ...1
81 інші недорогоцінні метали 870,5 101,0 0,1
82 інструменти, ножові вироби 172,6 23,1 0,0 321,5 44,1 0,0
             
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв 16,6 11,1 0,0 362,8 51,5 0,1
             
XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або вiдтворення зображення і звуку 25565,7 42,0 4,3 23523,2 50,3 3,5
84 котли, машини,апарати і механічні пристрої 21420,5 47,7 3,6 12202,3 50,9 1,8
85 електричнiмашини і устатковання 4145,2 26,1 0,7 11320,8 49,6 1,7
             
XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання 50087,4 26,5 8,4 4733,7 19,9 0,7
86 залiзничнi або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання 48920,6 26,3 8,2 3701,7 19,8 0,5
87 наземні транспортні засоби,крім залізничних 973,6 33,1 0,2 1032,1 20,7 0,2
88 аеронавігаційні або космічні вироби 193,2 86,7 0,0
             
XVIII. Прилади i апарати оптичнi, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хiрургiчнi; годинники; музичнi iнструменти 125,2 32,0 0,0 1044,5 23,3 0,2
90 прилади і апарати 124,0 31,7 0,0 1043,2 23,3 0,2
91 годинники ...1 ...1 ...1 ...1
             
ХХ. Різні товари і вироби 762,2 104,4 0,1 711,4 42,6 0,1
94 меблі 441,5 79,7 0,1 116,8 18,9 0,0
95 іграшки, ігри 285,9 240,4 0,0 0,1 0,3 0,0
96 різні готові вироби ...1 ...1 ...1 338,7 53,1 0,1
             
ХХ>II. 98 Товари, придбані в портах ...1 ...1 ...1 705,3 30,7 0,1

___________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.