Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень–травень 2008 року

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня–травня 2007 р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня–травня 2007 р.

у % до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

Усього

2510141,5

171,0

100,0

2056662,1

148,7

100,0

 

 

 

 

 

 

 

I.Живi тварини; продукти тваринного походження

2802,0

275,7

0,1

1151,0

286,3

0,1

01 живі тварини

133,0

123,5

0,0

03 риба і ракоподібні

255,2

575,2

0,0

04 молоко та молочні продукти, яйця; мед

2802,0

276,5

0,1

706,2

1325,4

0,0

05 інші продукти тваринного походження

56,6

28,8

0,0

 

 

 

 

 

 

 

II.Продукти рослинного походження

3880,6

174,6

0,2

197,0

52,9

0,0

07 овочі, коренеплоди

89,7

170,7

0,0

08 їстівні плоди тагоріхи; цитрусові

107,3

59,9

0,0

10 зернові культури

493,8

35,4

0,0

11 продукція борош-номельно-круп’яної промисловості

3386,9

443,6

0,1

 

 

 

 

 

 

 

III.15 Жири та  олії тваринного або рослинного походження

41603,1

382,6

1,7

46,1

97,9

0,0

 

 

 

 

 

 

 

IV.Готові харчові продукти

14080,7

211,4

0,6

173,3

236,4

0,0

16 продукти з м’яса, риби

50,4

233,3

0,0

17 цукор і конд-вироби з цукру

357,1

219,4

0,0

54,2

0,0

18 какао та продукти з нього

5724,0

181,5

0,2

19 продукти із зернових культур

1517,3

264,1

0,1

 

Продовження
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до січня–травня 2007 р. у % дозагального обсягу тис.дол. США у % до січня–травня 2007 р. у % до загального обсягу
             
20 продукти переробки овочів, фруктів 0,7 7,1 0,0
21 різні харчові продукти 150,4 259,2 0,0 39,8 1820,5 0,0
22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет 100,9 146,0 0,0 28,9 114,5 0,0
23 залишки і вiдходихарчової промисло-вості 6230,4 236,6 0,2
             
V.Мiнеральнi продукти 553690,0 156,7 22,1 1744600,3 167,4 84,8
25 сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, цемент 2147,9 1476,2 0,1 8876,8 229,6 0,4
26 руди, шлаки та зола 13,0 0,0 68233,1 623,0 3,3
27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки                               551529,1 156,2 22,0 1667490,4 162,3 81,1
             
VI.Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi 259079,4 141,1 10,3 36521,2 126,5 1,8
28 продукти неорганiчної хiмії 72106,6 153,9 2,9 6880,8 86,2 0,3
29 органiчнi хімічнісполуки 84829,8 122,1 3,4 13061,4 171,5 0,6
30 фармацевтична продукція 1926,3 123,5 0,1 1283,9 68,1 0,1
31 добрива 94734,7 158,5 3,8 824,7 322,5 0,0
32 екстракти дубильнi, барвники 336,8 32,0 0,0 895,5 89,5 0,0
33 ефірні олії, косметичні препарати 1,9 4,4 0,0 148,1 136,2 0,0

 

Продовження

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня–травня 2007 р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня–травня 2007 р.

у % до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

34 мило, мийні засоби

15,5

60,7

0,0

519,8

59,8

0,0

35 бiлковi речовини

266,6

44,7

0,0

164,5

16,9

0,0

36 порох і вибухові речовини

1144,5

124,4

0,0

25,4

15,3

0,0

37 фото- або кінематографічні товари

27,4

138,1

0,0

 38 іншi продукти хімічної промисловості

3716,8

112,6

0,1

12689,7

158,8

0,6

 

 

 

 

 

 

 

VII.Полімерні матеріали, пластмаси та каучук

73236,9

124,7

2,9

31671,1

278,1

1,5

39 полімерні матеріали, пластмаси

72278,3

125,5

2,9

29908,0

348,1

1,5

40 каучук, гума

958,6

86,3

0,0

1763,1

63,0

0,1

 

 

 

 

 

 

 

VIII.Шкiряна i хутряна сировина та вироби з них

158,5

61,0

0,0

228,8

29,7

0,0

41 шкури та шкіранеоброблені

158,5

61,0

0,0

212,7

28,9

0,0

42 вироби із шкіри

16,1

130,9

0,0

 

 

 

 

 

 

 

IX.44 Деревина і вироби з деревини

486,1

170,0

0,0

2054,2

273,9

0,1

 

 

 

 

 

 

 

X.Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 

12889,3

93,8

0,5

10156,2

137,1

0,5

47 маса з деревини

6394,1

145,6

0,3

48 папiр та картон

12889,1

93,8

0,5

3744,2

125,8

0,2

49 друкована продукція

0,2

870,1

0,0

17,9

43,7

0,0

Продовження

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня–травня 2007 р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня–травня 2007 р.

у % до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

ХI.Текстиль та вироби з текстилю

22220,5

117,8

0,9

18949,8

136,6

0,9

50 шовк

15,5

379,1

0,0

51 вовна

27,9

0,0

4897,5

138,0

0,2

52 бавовна (тканини)

5,5

0,0

1298,8

68,3

0,1

53 іншi рослиннi волокна

10,6

0,0

711,5

76,9

0,0

54 нитки синтетичні або штучні

441,7

95,2

0,0

2123,1

81,6

0,1

55 хiмiчнi штапельнi волокна

8,3

0,0

3281,0

209,9

0,2

56 вата

21,8

124,3

0,0

513,9

130,9

0,0

58 спецiальнi тканини

5,9

0,0

558,3

92,6

0,0

59 текстильнi матерiали

200,8

65,4

0,0

711,5

89,2

0,0

60 трикотажні полотна

216,0

42,5

0,0

2247,5

177,1

0,1

61 одяг трикотажний

3991,4

180,2

0,2

392,1

1006,3

0,0

62 одяг текстильний

17216,7

113,0

0,7

2146,3

1232,0

0,1

63 інші готові текстильні вироби

73,9

67,0

0,0

52,8

103,3

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ХII. Взуття, головні убори, парасольки

402,2

2414,6

0,0

171,5

193,3

0,0

64 взуття

369,4

10775,4

0,0

169,8

191,4

0,0

65 головні убори

32,9

248,4

0,0

1,7

0,0

 

 

 

 

 

 

 

XIII.Вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, скла

19074,6

123,5

0,8

18610,5

194,0

0,9

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

511,9

53,3

0,0

635,9

198,3

0,0

69 керамiчнi вироби

557,2

218,5

0,0

17368,9

195,6

0,8

70 скло та вироби зі скла

18005,5

126,6

0,7

605,7

154,9

0,0

Продовження

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня–травня 2007 р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня–травня 2007 р.

у % до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

ХIV.71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, та вироби з них

4763,0

1255,2

0,2

3827,8

119,8

0,2

 

 

 

 

 

 

 

XV.Недорогоцінні метали та вироби з них

1250634,1

193,4

49,8

112580,8

246,0

5,5

72 чорнi метали

1179659,0

199,6

47,0

101519,0

264,7

4,9

73 вироби з чорних металiв

35115,0

132,3

1,4

7580,2

157,9

0,4

74 мiдь i вироби з міді

52,7

42,1

0,0

75 нікель і вироби зникелю

34,4

289,8

0,0

22,5

0,0

76 алюмiнiй i вироби з алюмінію

34803,3

122,2

1,4

1111,1

106,6

0,1

78 свинець і вироби із свинцю

0,0

0,0

81 інші недорогоцінні метали

127,6

79,3

0,0

861,9

173,1

0,0

82 інструменти, ножові вироби

745,5

482,3

0,0

729,7

99,3

0,0

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

149,2

380,8

0,0

703,6

335,4

0,0

 

 

 

 

 

 

 

XVI.Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини;  пристрої для записування або вiдтворення зображення і звуку

60806,4

167,4

2,4

46847,2

24,4

2,3

84 котли, машини,апарати і механічні пристрої

44932,8

184,1

1,8

23894,6

12,8

1,2

Продовження

Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня–травня 2007 р.

у % до загального обсягу

тис.дол. США

у % до січня–травня 2007 р.

у % до загального обсягу

 

 

 

 

 

 

 

85 електричнi машини і устатковання

15873,6

133,2

0,6

22952,6

400,8

1,1

 

 

 

 

 

 

 

XVII.Транспортні засоби та шляхове обладнання

189195,1

159,8

7,5

20443,7

93,7

1,0

86 залiзничнi або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання

186030,4

161,8

7,4

18722,5

114,4

0,9

87 наземні транспортні засоби, крім залізничних

2941,9

99,4

0,1

1689,3

31,4

0,1

88 аеронавігаційні або космічні апарати

222,8

44,3

0,0

 

 

 

 

 

 

 

XVIII.Прилади i апарати оптичнi, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хiрургiчнi; годинники; музичнi iнструменти

391,5

122,7

0,0

4478,5

193,1

0,2

90 прилади і апарати

391,5

123,4

0,0

4478,5

193,1

0,2

 

 

 

 

 

 

 

XX.Різні товари і вироби

730,4

229,2

0,0

1656,9

159,1

0,1

94 меблi

554,0

240,3

0,0

608,7

336,9

0,0

95 іграшки, ігри

118,9

135,0

0,0

26,5

45,7

0,0

96 різні готові вироби

57,5

0,0

1021,8

127,3

0,0

 

 

 

 

 

 

 

ХХII.Товари, придбані в портах

17,0

0,0

2296,2

162,4

0,1