“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ Ћуганськоњ област≥ у с≥чн≥Цчервн≥ 2021 року1

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цчервн€ 2020

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цчервн€ 2020

у % до загального обс€гу

”сього

77537,1

126,5

100,0

133402,6

131,3

100,0

. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€

65,1

1549,2

0,1

2586,6

109,5

1,9

01 живi тварини

14,0

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

2350,2

99,7

1,8

04 молоко та молочнi продукти, €йц€; мед

51,1

Ц

0,1

236,4

Ц

0,2

≤≤. ѕродукти рослинного походженн€

5051,5

110,6

6,5

3455,9

335,4

2,6

07 овочi, коренеплоди

27,2

Ц

0,0

614,7

Ц

0,5

08 њст≥внi плоди та горiхи; цитрусов≥

2996,1

Ц

3,9

1293,9

Ц

1,0

10 зерновi культури

1162,8

26,5

1,5

Ц

Ц

Ц

11 продукцi€ борошномельно-круп`€ноњ промисловост

11,9

Ц

0,0

9,9

Ц

0,0

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

853,4

2795,4

1,1

1537,5

151,1

1,2

≤≤≤.15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

556,9

18,2

0,7

29,6

Ц

0,0

IV √отов≥ харчов≥ продукти

463,0

59,2

0,6

82,8

65,4

0,1

19 продукти ≥з зернових культур

1,6

Ц

0,0

37,1

75,0

0,0

20 продукти переробки овочв, плодiв

Ц

Ц

Ц

38,5

Ц

0,0

21 р≥знi харчовi продукти

Ц

Ц

Ц

7,2

Ц

0,0

23 залишки ≥ вiдходи харчовоњ промисловост≥

461,4

61,6

0,6

Ц

Ц

Ц

V. ћiнеральнi продукти

13,7

Ц

0,0

46429,3

157,1

34,8

25 с≥ль, с≥рка, штукатурн≥  матер≥али, цемент

Ц

Ц

Ц

1041,7

102,4

0,8

26 руди, шлаки та зола

13,7

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц

Ц

Ц

45387,5

159,2

34,0

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловостi

13637,1

65,8

17,6

14591,8

79,4

10,9

28 продукти неорганiчноњ хiмiњ

Ц

Ц

Ц

4168,1

37,3

3,1

29 органiчнi х≥м≥чн≥ сполуки

5818,2

50,3

7,5

3893,1

111,9

2,9

30 фармацевтична продукц≥€

719,8

97,5

0,9

13,0

531,0

0,0

31 добрива

487,6

1869,9

0,6

207,8

184,0

0,2

32 екстракти дубильнi, барвники

Ц

Ц

Ц

345,8

129,9

0,3

33 ефiрнi ол≥њ, косметичн≥ препарати

Ц

Ц

Ц

27,4

467,2

0,0

34 мило, мийнi засоби

Ц

Ц

Ц

704,2

182,8

0,5

35 бiлковi речовини

2688,8

105,7

3,5

773,6

150,5

0,6

36 порох вибуховi речовини

18,2

108,7

0,0

1372,0

1152,5

1,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

3904,6

67,3

5,0

3086,9

133,4

2,3

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

3588,3

121,1

4,6

14106,9

139,2

10,6

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

3219,6

129,6

4,2

13631,6

138,5

10,2

40 каучук, гума

368,7

77,1

0,5

475,2

162,7

0,4

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

35,9

223,9

0,0

445,2

237,8

0,3

41 шкури

Ц

Ц

Ц

420,8

226,1

0,3

42 вироби ≥з шкiри

0,3

Ц

0,0

24,5

2130,1

0,0

43 хутр€на сировина

35,6

221,9

0,0

Ц

Ц

Ц

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

285,2

429,8

0,4

63,4

89,7

0,0

44 деревина ≥ вироби з деревини

285,2

429,8

0,4

60,5

88,6

0,0

45 пробка та вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

2,9

123,0

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

26855,0

175,0

34,6

22586,9

169,4

16,9

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

20283,1

182,3

15,2

48 папiр та картон

26855,0

175,0

34,6

2291,3

103,7

1,7

49 друкована продукц≥€

Ц

Ц

Ц

12,5

464,0

0,0

XI. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

5918,3

101,5

7,6

6661,4

141,4

5,0

51 вовна

3,6

36,3

0,0

490,8

470,3

0,4

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

1438,3

95,7

1,1

53 ≥ншi рослиннi волокна

Ц

Ц

Ц

60,8

1093,2

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

9,5

8,8

0,0

2050,1

120,3

1,5

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

2,9

126,1

0,0

1048,3

177,1

0,8

56 вата

0,0

8,5

0,0

158,2

401,8

0,1

57 килими

0,6

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

58 спецiальнi тканини

0,1

1,0

0,0

203,8

129,4

0,2

59 текстильнi матерiали

Ц

Ц

Ц

356,4

121,0

0,3

60 трикотажн≥ полотна

0,3

6,8

0,0

790,6

331,0

0,6

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

364,0

98,8

0,5

8,8

412,3

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

5537,0

104,0

7,1

47,8

162,1

0,0

63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби

0,4

79,2

0,0

7,4

18,1

0,0

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

0,7

5,8

0,0

139,0

1964,9

0,1

64 взутт€

Ц

Ц

Ц

91,7

2484,3

0,1

65 головнi убори

0,7

5,8

0,0

47,4

1399,2

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

3375,2

151,0

4,4

2779,7

156,8

2,1

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

575,9

131,7

0,7

161,9

105,6

0,1

69 керамiчнi вироби

Ц

Ц

Ц

10,7

24,0

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

2799,2

155,7

3,6

2607,0

165,6

2,0

XIV.71 ƒорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€, дорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

10052,2

431,9

13,0

8316,9

221,2

6,2

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

2582,5

236,2

3,3

1873,2

144,7

1,4

72 чорнi метали

253,0

67,9

0,3

281,5

137,8

0,2

73 вироби з чорних металiв

8,0

2,8

0,0

333,7

108,5

0,3

74 мiдь i вироби з м≥д≥

Ц

Ц

Ц

2,7

59,3

0,0

75 нiкель i вироби з н≥келю

910,2

889,9

1,2

536,4

Ц

0,4

76 алюмiнiй i вироби з нього

1342,3

700,2

1,7

41,9

8,8

0,0

81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали

63,9

54,6

0,1

408,7

347,5

0,3

82 ≥нструменти, ножовi вироби

1,6

17,0

0,0

199,1

145,6

0,1

83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв

3,6

31,5

0,0

69,1

144,1

0,1

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

3854,7

210,9

5,0

4877,3

54,3

3,7

84 реактори €дерн≥, котли, машини

3618,4

198,9

4,7

4221,0

49,0

3,2

85 електричнi машини

236,3

2789,3

0,3

656,3

178,0

0,5

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

390,3

180,1

0,5

3448,1

68,0

2,6

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц

Ц

Ц

118,5

4,1

0,1

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

390,3

180,1

0,5

3327,9

154,2

2,5

89 плавучi засоби морськ≥ або р≥чков≥

Ц

Ц

Ц

1,7

Ц

0,0

XVIII. 90 ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

705,1

1086,3

0,9

333,4

96,7

0,2

XX. –iзнi промислов≥ товари

106,4

97,6

0,1

507,4

154,9

0,4

94 мебл≥

105,5

119,5

0,1

69,8

158,9

0,1

95 ≥грашки, iгри

Ц

Ц

Ц

68,4

2622,2

0,1

96 рiзнi готовi вироби

0,9

17,8

0,0

369,2

131,4

0,3

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

88,0

72,0

0,1

 ___________________                

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.