Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами1

у І півріччі 2020 року

 

Найменування послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до І півріччя 2019р.

у % до загального обсягу, розділу

тис.дол. США

у % до І півріччя 2019р.

у % до загального обсягу, розділу

Усього

9950,8

62,8

100,0

19798,6

90,5

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

к

к

к

202,0

103,0

1,0

Транспортні послуги

264,5

125,9

2,7

139,2

30,5

0,7

Послуги, пов’язані з подорожами

287,8

135,4

2,9

1765,8

64,9

8,9

Послуги з будівництва

к

к

к

Послуги зі страхування

к

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

к

к

к

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

645,7

259,6

6,5

156,4

87,7

0,8

Ділові послуги

6430,3

50,0

64,6

1317,1

100,2

6,7

з них

 

 

 

 

 

 

Послуги дослідження та розробки

к

к

к

Професійні та консалтингові послуги

к

к

к

81,0

30,3

6,1

Наукові та технічні послуги

6238,7

49,8

97,0

1166,7

118,8

88,6

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

к

к

к

Наукові та технічні послуги

_____________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.