“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у ≤ п≥вр≥чч≥ 2017 року1

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до

 ≤ п≥вр≥чч€ 2016р.

у % до загального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до

 ≤ п≥вр≥чч€ 2016р.

у % до загального обс€гу

”сього

128469,7

50,5

100,0

132327,4

64,0

100,0

 у тому числ≥

 

 

 

 

 

 

I. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

1049,9

101,9

0,8

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

Ц

Ц

Ц

24,7

237,5

0,0

03 риба i ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

449,4

Ц

0,3

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

575,7

56,5

0,4

II. ѕродукти рослинного походженн€

4292,7

157,2

3,3

162,0

2569,1

0,1

08 њст≥внi плоди та горiхи

557,0

58,7

0,4

16,1

Ц

0,0

09 кава, чай

6,6

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

10 зернов≥ культури

3729,1

209,8

2,9

Ц

Ц

Ц

11 продукцi€ борошномельно-круп'€ноњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

8,5

134,1

0,0

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

Ц

Ц

Ц

137,5

Ц

0,1

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

5607,7

Ц

4,4

25,9

120,1

0,0

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

4720,6

202,3

3,7

33,0

105,2

0,0

16 продукти з м'€са, риби

Ц

Ц

Ц

24,2

Ц

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

Ц

Ц

Ц

5,3

Ц

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

Ц

Ц

Ц

3,5

Ц

0,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

4720,6

206,1

3,7

Ц

Ц

Ц

V. ћiнеральнi продукти

2144,4

31,6

1,7

55936,2

38,4

42,3

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

28,3

Ц

0,0

185,9

33,0

0,1

26 руди, шлак ≥ зола

Ц

Ц

Ц

1449,2

3,6

1,1

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

2116,1

31,2

1,6

54301,1

51,8

41,0

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повʼ€заних з нею галузей промисловостi

16528,2

146,6

12,9

18483,7

98,5

14,0

28 продукти неорганiчноњ хiмiњ

691,7

Ц

0,5

10044,0

96,8

7,6

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

8949,2

160,4

7,0

5270,4

123,8

4,0

30 фармацевтична продукц≥€

936,8

154,0

0,7

Ц

Ц

Ц

31 добрива

481,8

52,8

0,4

384,4

339,8

0,3

32 екстракти дубильнi

2,2

627,9

0,0

202,6

68,3

0,2

33 ефiрнi ол≥њ

Ц

Ц

Ц

17,4

375,6

0,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

1,1

Ц

0,0

515,1

159,0

0,4

35 бiлковi речовини

2621,0

162,0

2,0

476,3

141,7

0,4

36 порох ≥ вибуховi речовини

197,4

715,2

0,2

63,4

Ц

0,0

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

35,9

Ц

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

2647,1

104,7

2,1

1474,1

83,2

1,1

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

2355,7

194,7

1,8

12855,2

104,6

9,7

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

2091,3

197,6

1,6

12511,1

105,4

9,5

40 каучук, гума

264,4

174,5

0,2

344,1

82,5

0,3

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра  вичищена

Ц

Ц

Ц

222,1

669,9

0,2

41 шкури

Ц

Ц

Ц

220,7

669,1

0,2

42 вироби ≥з шкiри

Ц

Ц

Ц

1,4

818,8

0,0

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

14,3

Ц

0,0

148,2

Ц

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

14,3

Ц

0,0

148,2

Ц

0,1

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

33315,5

167,8

25,9

21686,4

202,3

16,4

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

19856,8

204,2

15,0

48 папiр та картон

33315,4

167,8

25,9

1813,3

182,1

1,4

49 друкована продукц≥€

0,1

168,6

0,0

16,2

Ц

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

5953,7

112,1

4,6

6289,0

130,4

4,8

50 шовк

Ц

Ц

Ц

28,8

373,9

0,0

51 вовна

Ц

Ц

Ц

299,2

49,9

0,2

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

1164,8

113,8

0,9

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

7,9

Ц

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

4,0

413,8

0,0

2134,2

139,8

1,6

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

10,0

7468,2

0,0

1061,9

179,0

0,8

56 вата

2,3

18158,4

0,0

79,7

64,0

0,1

58 спецiальнi тканини

0,3

162,7

0,0

283,2

212,7

0,2

59 текстильнi матерiали

Ц

Ц

Ц

644,1

140,7

0,5

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

452,5

178,8

0,3

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

362,7

133,7

0,3

Ц

Ц

Ц

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

5573,9

110,6

4,3

93,9

269,5

0,1

63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби

0,5

32,0

0,0

38,9

112,0

0,0

XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки

1,5

Ц

0,0

33,7

Ц

0,0

64 взутт€

Ц

Ц

Ц

26,6

Ц

0,0

65 головнi убори

1,5

Ц

0,0

7,1

Ц

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

2725,7

145,6

2,1

2161,9

52,9

1,6

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

484,3

150,1

0,4

241,5

12,8

0,2

69 керамiчнi вироби

21,8

65,5

0,0

30,1

18,2

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

2219,6

146,4

1,7

1890,3

92,8

1,4

XIV. 71 ѕерли природн≥ або культивован≥, дорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€

2,4

22,9

0,0

184,9

Ц

0,1

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

46554,1

23,2

36,2

1037,9

27,4

0,8

72 чорнi метали

46391,8

23,2

36,1

307,8

12,9

0,2

73 вироби з чорних металiв

83,4

690,9

0,1

260,9

156,6

0,2

74 мiдь i вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

41,6

3847,1

0,0

75 нiкель i вироби з нього

14,4

193,5

0,0

Ц

Ц

Ц

76 алюмiнiй i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

87,4

4552,5

0,1

80 олово ≥ вироби з нього

Ц

Ц

Ц

113,5

Ц

0,1

81 ≥ншi недорогоц≥нн≥ метали

Ц

Ц

Ц

77,9

15,3

0,1

82 ≥нструменти, ножовi вироби

Ц

Ц

Ц

96,5

125,9

0,1

83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв

64,5

289,4

0,1

52,4

99,6

0,0

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

925,0

128,4

0,7

6115,7

200,2

4,6

84 реактори €дерн≥, котли, машини

733,6

134,1

0,6

2927,2

210,5

2,2

85 електричнi машини

191,5

110,3

0,1

3188,5

191,6

2,4

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

626,6

74,2

0,5

4426,3

1336,3

3,3

86 зал≥зничн≥  локомотиви

421,7

61,4

0,3

3931,6

19126,3

3,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

204,9

129,7

0,2

494,7

171,8

0,4

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

2572,7

769,6

2,0

894,2

73,6

0,7

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

2572,7

769,6

2,0

894,2

73,6

0,7

XX. –iзнi промислов≥ товари

128,9

72,7

0,1

477,7

50,3

0,4

94 меблi

126,7

96,6

0,1

33,4

179,3

0,0

96 рiзнi готовi вироби

2,2

106,2

0,0

444,3

47,7

0,3

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

103,6

432,6

0,1

______________

1 Ѕез урахуванн€ частини зони проведенн€ антитерористичноњ операц≥њ.