Товарна структура зовнішньої торгівлі за січень–квітень 2009 року
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до січня–квітня 2008р. у %до загального обсягу тис.дол. США у % до січня–квітня 2008р. у %до загального обсягу
             
Усього 496789,7 26,5 100,0 559164,4 37,5 100,0
             
I. Живi тварини; продукти тваринного походження 354,0 39,4 0,1
01 живі тварини 119,7 90,0 0,0
03 риба і ракоподібні 70,5 37,0 0,0
04 молоко та молочніпродукти, яйця; мед 33,1 6,0 0,0
05 інші продукти тваринного походження 130,6 552,6 0,0
             
II. Продукти рослинногопоходження 7506,2 298,8 1,5 136,0 71,2 0,0
07 овочі, коренеплоди 13,1 0,0
08 їстівні плоди тагоріхи; цитрусові 114,4 106,6 0,0
10 зернові культури 2863,5 579,9 0,6
11 продукція борош-номельно-круп’яної промисловості 4577,3 226,7 0,9
12 насіння і плоди олійних рослин 52,2 0,0 ...1 ...1 ...1
             
III.15 Жири та  олії тваринного або рослинного походження 14927,7 51,4 3,0 ...1 ...1 ...1
             
IV. Готові харчові продукти 8130,9 82,9 1,6 150,0 95,4 0,0
16 продукти з м’яса,риби ...1 ...1 ...1
17 цукор і кондвироби з цукру 108,7 94,7 0,0 ...1 ...1 ...1
18 какао та продуктиз нього 2906,5 96,8 0,6
19 продукти із зернових культур 802,3 125,2 0,2
20 продукти переробки овочів,плодів ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
21 різні харчові продукти ...1 ...1 ...1 110,2 276,9 0,0
22 алкогольні і безалкогольні напоїта оцет 30,1 38,9 0,0
23 залишки і вiдходихарчової промисловості 4266,6 72,5 0,9
V. Мiнеральнi продукти 87864,0 24,5 17,7 481137,6 38,3 86,0
25 сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, цемент 743,7 100,9 0,1 1886,6 27,4 0,3
26 руди, шлаки та зола ...1 ...1 ...1
27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки                              87020,5 24,3 17,5 479250,9 40,4 85,7
             
VI. Продукцiя хiмiчної та пов’язаних з нею галузей промисловостi 55950,3 27,4 11,3 13722,7 48,5 2,5
28 продукти неорганiчної хiмії 5605,2 10,9 1,1 4683,6 95,4 0,8
29 органiчнi хімічнісполуки 13972,2 19,2 2,8 3741,6 32,8 0,7
30 фармацевтична продукція 989,0 63,7 0,2 420,7 38,2 0,1
31 добрива 31408,9 42,4 6,3 ...1 ...1 ...1
32 екстракти дубильнi, барвники 327,2 66,6 0,1 306,5 41,3 0,1
33 ефірні олії, косметичні препарати 60,7 48,5 0,0
34 мило, мийні засоби ...1 ...1 ...1 303,0 67,7 0,1
35 бiлковi речовини ...1 ...1 ...1 137,2 92,0 0,0
36 порох і вибуховіречовини ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
38 іншi продукти хімічної промисло- вості 2700,2 92,9 0,5 3738,3 41,3 0,7
             
VII. Полімерні матеріали, пластмасита каучук 23508,1 39,9 4,7 9505,8 40,2 1,7
39 полімерні матеріали, пластмаси 23298,4 40,1 4,7 8029,8 36,4 1,4
40 каучук, гума 209,7 28,6 0,0 1476,0 92,8 0,3
             
IX. 44 Деревина і вироби з деревини 192,4 47,4 0,0 173,3 11,6 0,0
             
X.Маса з деревиниабо інших волокнистих целюлозних матеріалів  7356,9 70,0 1,5 4533,8 56,9 0,8
47 маса з деревини 3698,0 73,3 0,7
48 папiр та картон 7352,4 70,0 1,5 824,3 28,3 0,1
49 друкована продукція 4,5 2271,4 0,0 11,5 139,9 0,0
             
ХI. Текстиль та вироби з текстилю 8706,3 50,5 1,8 6712,8 52,8 1,2
50 шовк 84,0 2273,4 0,0
51 вовна ...1 ...1 ...1 904,0 30,7 0,2
52 бавовна (тканини) 5,2 107,8 0,0 1361,8 154,7 0,2
53 іншi рослиннi волокна ...1 ...1 ...1 254,3 50,7 0,0
54 нитки синтетичні або штучні 271,3 75,2 0,1 1048,1 67,9 0,2
55 хiмiчнi штапельнi волокна 1,7 24,0 0,0 1007,1 47,2 0,2
56 вата ...1 ...1 ...1 133,0 45,0 0,0
57 килими ...1 ...1 ...1
58 спецiальнiтканини 1,2 20,3 0,0 283,5 67,0 0,1
59 текстильнi матерiали ...1 ...1 ...1 391,4 90,7 0,1
60 трикотажніполотна 1205,8 88,4 0,2
61 одяг трикотажний 1623,0 49,6 0,3 14,1 4,3 0,0
62 одяг текстильний 6711,8 51,0 1,4 17,8 1,0 0,0
63 інші готові текстильні вироби ...1 ...1 ...1 7,5 17,9 0,0
             
ХII. Взуття, головні убори, парасольки ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
64 взуття ...1 ...1 ...1
65 головні убори ...1 ...1 ...1
             
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, скла 2984,8 20,4 0,6 1164,7 8,7 0,2
68 вироби з каменю,гiпсу, цементу 161,8 59,0 0,0 116,9 20,1 0,0
69 керамічні вироби ...1 ...1 ...1 777,0 6,1 0,1
70 скло та вироби зі скла 2636,2 18,8 0,5 270,8 157,8 0,0
             
ХIV. 71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, та вироби з них 512,3 16,6 0,1 1908,8 50,3 0,3
             
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 213755,7 22,2 43,0 11559,1 14,9 2,1
72 чорнi метали 194955,6 21,5 39,2 6777,8 9,9 1,2
73 вироби з чорних металiв 10128,3 35,4 2,0 3333,5 55,6 0,6
74 мiдь i вироби з міді ...1 ...1 ...1
75 нікель і вироби зникелю ...1 ...1 ...1 ...1 ...1 ...1
76 алюмiнiй i вироби з алюмінію 8460,2 32,4 1,7 300,0 31,2 0,1
79 цинк і вироби з цинку ...1 ...1 ...1
81 інші недорогоцінніметали 554,1 94,8 0,1
82 інструменти, ножові вироби 172,6 38,7 0,0 223,4 36,8 0,0
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв 15,2 40,0 0,0 342,1 65,0 0,1
             
XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електрообладнання та їх частини; пристрої для записування або вiдтворення зображення і звуку 17743,3 37,5 3,6 21277,9 59,6 3,8
84 котли, машини,апарати і механічніпристрої 14714,9 42,7 3,0 11154,9 58,3 2,0
85 електричнiмашини і устатковання 3028,5 23,5 0,6 10123,0 61,0 1,8
             
XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання 46466,2 30,2 9,4 4547,4 22,4 0,8
86 залiзничнi або трамвайні локомо-тиви, шляхове обладнання 45487,3 30,1 9,2 3558,6 21,4 0,6
87 наземні транспортні засоби,крім залізничних 785,6 32,1 0,2 988,8 26,7 0,2
88 аеронавігаційні або космічні вироби 193,2 87,8 0,0
             
XVIII. Прилади i апарати оптичнi, для фотографування або кінематографії; апа-рати медико-хiрур-гiчнi; годинники; музичнi iнструменти 45,2 12,2 0,0 978,0 25,9 0,2
90 прилади і апарати 44,0 11,9 0,0 978,0 25,9 0,2
91 годинники ...1 ...1 ...1
             
ХХ. Різні товари і вироби 730,2 130,9 0,1 455,5 41,7 0,1
94 меблі 440,5 106,3 0,1 116,8 25,8 0,0
95 іграшки, ігри 256,0 298,4 0,1 0,0 0,7 0,0
96 різні готові вироби ...1 ...1 ...1 338,7 53,1 0,1
             
ХХII. 98 Товари, придбані в портах ...1 ...1 ...1 705,3 30,7 0,1

___________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.