“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ Ћуганськоњ област≥ у с≥чн≥Цтравн≥ 2021 року1

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цтравн€ 2020

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цтравн€ 2020

у % до загального обс€гу

”сього

61573,6

123,3

100,0

107447,0

131,0

100,0

. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

2251,1

110,5

2,1

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

2014,7

99,1

1,9

04 молоко та молочнi продукти, €йц€; мед

Ц

Ц

Ц

236,4

Ц

0,2

≤≤. ѕродукти рослинного походженн€

1007,2

28,4

1,6

1576,7

153,0

1,5

07 овочi, коренеплоди

Ц

Ц

Ц

12,0

Ц

0,0

08 њст≥внi плоди та горiхи; цитрусов≥

Ц

Ц

Ц

23,3

Ц

0,0

10 зерновi культури

855,7

25,3

1,4

Ц

Ц

Ц

11 продукцi€ борошномельно-круп`€ноњ промисловост

11,9

Ц

0,0

8,4

Ц

0,0

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

139,6

953,3

0,2

1533,1

150,7

1,4

≤≤≤.15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

502,5

21,4

0,8

14,8

Ц

0,0

IV √отов≥ харчов≥ продукти

169,6

21,7

0,3

36,1

28,5

0,0

19 продукти ≥з зернових культур

1,6

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

20 продукти переробки овочв, плодiв

Ц

Ц

Ц

36,1

Ц

0,0

23 залишки ≥ вiдходи харчовоњ промисловост≥

168,0

22,4

0,3

Ц

Ц

Ц

V. ћiнеральнi продукти

13,7

Ц

0,0

42454,3

193,2

39,5

25 с≥ль, с≥рка, штукатурн≥  матер≥али, цемент

Ц

Ц

Ц

961,3

105,9

0,9

26 руди, шлаки та зола

13,7

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц

Ц

Ц

41493,0

197,2

38,6

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловостi

11236,1

67,8

18,2

12069,0

72,6

11,2

28 продукти неорганiчноњ хiмiњ

Ц

Ц

Ц

3613,3

34,0

3,4

29 органiчнi х≥м≥чн≥ сполуки

5253,3

58,0

8,5

3262,0

112,8

3,0

30 фармацевтична продукц≥€

639,7

114,0

1,0

0,7

28,2

0,0

31 добрива

207,7

1688,6

0,3

140,5

124,4

0,1

32 екстракти дубильнi, барвники

Ц

Ц

Ц

240,2

112,6

0,2

33 ефiрнi ол≥њ, косметичн≥ препарати

Ц

Ц

Ц

24,0

833,4

0,0

34 мило, мийнi засоби

Ц

Ц

Ц

543,4

164,1

0,5

35 бiлковi речовини

1860,5

95,7

3,0

567,3

131,6

0,5

36 порох вибуховi речовини

18,2

108,7

0,0

373,9

314,1

0,3

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

3256,7

65,3

5,3

3303,6

173,8

3,1

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

2779,2

109,3

4,5

10687,6

143,0

9,9

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

2441,4

112,9

4,0

10494,1

144,7

9,8

40 каучук, гума

337,8

88,7

0,5

193,5

88,4

0,2

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

35,9

223,9

0,1

288,4

164,8

0,3

41 шкури

Ц

Ц

Ц

278,8

160,3

0,3

42 вироби ≥з шкiри

0,3

Ц

0,0

9,6

955,4

0,0

43 хутр€на сировина

35,6

221,9

0,1

Ц

Ц

Ц

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

227,4

434,3

0,4

63,4

89,7

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

227,4

434,3

0,4

60,4

88,5

0,1

45 пробка та вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

2,9

123,0

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

21333,0

167,3

34,6

17404,6

167,2

16,2

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

15547,1

183,4

14,5

48 папiр та картон

21333,0

167,3

34,6

1851,1

95,7

1,7

49 друкована продукц≥€

Ц

Ц

Ц

6,4

7551,1

0,0

XI. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

4901,4

99,8

8,0

4870,0

141,6

4,5

51 вовна

3,6

57,4

0,0

80,0

1330,6

0,1

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

1248,5

109,0

1,2

53 ≥ншi рослиннi волокна

Ц

Ц

Ц

60,7

1090,5

0,1

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

1,7

6,5

0,0

1505,9

116,3

1,4

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

2,3

181,9

0,0

873,8

195,6

0,8

56 вата

0,0

19,6

0,0

99,9

328,2

0,1

58 спецiальнi тканини

0,1

1,8

0,0

149,0

140,2

0,1

59 текстильнi матерiали

Ц

Ц

Ц

146,9

57,7

0,1

60 трикотажн≥ полотна

0,3

9,7

0,0

672,7

566,5

0,6

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

238,8

94,3

0,4

8,8

26823,9

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

4654,3

100,9

7,6

18,4

107,6

0,0

63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби

0,4

158,1

0,0

5,1

36,8

0,0

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

0,7

5,9

0,0

121,9

1723,3

0,1

64 взутт€

Ц

Ц

Ц

79,3

2149,4

0,1

65 головнi убори

0,7

5,9

0,0

42,7

1259,2

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

2706,3

148,2

4,4

2323,9

182,1

2,2

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

490,6

132,3

0,8

136,9

96,3

0,1

69 керамiчнi вироби

Ц

Ц

Ц

0,0

0,0

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

2215,7

152,2

3,6

2186,9

200,8

2,0

XIV.71 ƒорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€, дорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

10052,2

431,9

16,3

5103,4

135,7

4,7

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

2109,3

240,9

3,4

1266,7

139,8

1,2

72 чорнi метали

223,5

59,9

0,4

193,9

105,9

0,2

73 вироби з чорних металiв

6,7

3,3

0,0

254,3

167,7

0,2

74 мiдь i вироби з м≥д≥

Ц

Ц

Ц

0,7

15,3

0,0

75 нiкель i вироби з н≥келю

720,7

704,7

1,2

339,6

Ц

0,3

76 алюмiнiй i вироби з нього

1105,3

1764,1

1,8

20,4

6,2

0,0

81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали

47,9

41,0

0,1

234,6

298,4

0,2

82 ≥нструменти, ножовi вироби

1,6

17,0

0,0

176,1

147,2

0,2

83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв

3,6

32,9

0,0

47,2

126,8

0,0

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

3506,5

354,8

5,7

3876,6

53,0

3,6

84 реактори €дерн≥, котли, машини

3270,2

333,7

5,3

3505,4

50,3

3,3

85 електричнi машини

236,3

2789,3

0,4

371,2

108,1

0,3

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

269,5

166,3

0,4

2436,9

51,0

2,3

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц

Ц

Ц

28,0

1,0

0,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

269,5

166,3

0,4

2407,2

128,8

2,2

89 плавучi засоби морськ≥ або р≥чков≥

Ц

Ц

Ц

1,7

Ц

0,0

XVIII. 90 ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

616,8

966,9

1,0

320,8

103,5

0,3

XX. –iзнi промислов≥ товари

106,4

98,4

0,2

240,3

102,7

0,2

94 мебл≥

105,5

119,5

0,2

18,1

58,2

0,0

95 ≥грашки, iгри

Ц

Ц

Ц

14,2

21006,9

0,0

96 рiзнi готовi вироби

0,9

21,7

0,0

208,1

102,6

0,2

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

40,4

53,7

0,0

 ___________________                

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.