“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ Ћуганськоњ област≥ у с≥чн≥Цтравн≥ 2019 року1

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно
з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у %
до с≥чн€Цтравн€ 2018р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у %
до с≥чн€Цтравн€ 2018р.

у % до загального обс€гу

”сього

77698,2

95,3

100,0

126808,0

106,5

100,0

I ∆ив≥ тварини; продукти

тваринного походженн€

377,5

Ц

0,5

1880,8

275,3

1,5

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

1654,6

956,5

1,3

04 молоко та молочнi продукти, €йц€; мед

377,5

Ц

0,5

Ц

Ц

Ц

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

226,3

44,4

0,2

II ѕродукти рослинного

походженн€

4194,8

106,3

5,4

1367,2

129,1

1,1

07 овочi

3,5

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

08 њст≥внi плоди та горiхи; цитрусов≥

Ц

Ц

Ц

20,7

Ц

0,0

09 кава, чай, пр€нощi

2,1

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

10 зерновi культури

4149,5

105,1

5,3

143,1

322,7

0,1

11 продукцi€ борошномельноЦкруп`€ноњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

145,5

95,0

0,1

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

39,6

Ц

0,1

1057,8

122,7

0,8

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

7144,7

99,2

9,2

22,4

43,7

0,0

IV √отов≥ харчов≥ продукти

5 956,5

88,0

7,7

6,2

356,0

0,0

17 цукор ≥ кондвироби з цукру

Ц

Ц

Ц

2,6

Ц

0,0

20 продукти переробки овоч≥в, плодiв

Ц

Ц

Ц

3,6

Ц

0,0

23 залишки ≥ в≥дходи

харчовоњ промисловост≥

5956,5

88,0

7,7

Ц

Ц

Ц

V ћiнеральнi продукти

32,2

77,0

0,0

64621,1

140,1

51,0

25 с≥ль, с≥рка,  штукатурн≥ матер≥али, цемент

Ц

Ц

Ц

924,6

154,7

0,7

26 руди, шлаки ≥ зола

Ц

Ц

Ц

558,3

Ц

0,4

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

32,2

Ц

0,0

63138,2

138,7

49,8

V≤ ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥

12646,6

95,6

16,3

14819,0

75,8

11,7

28 продукти неорган≥чноњ хiмiњ

Ц

Ц

Ц

5713,2

49,9

4,5

29 органiчнi х≥м≥чн≥ сполуки

6861,7

71,6

8,8

4290,8

81,5

3,4

30 фармацевтична продукц≥€

808,3

153,7

1,0

Ц

Ц

Ц

31 добрива

26,7

348,3

0,0

115,4

25,7

0,1

32 екстракти дубильнi

Ц

Ц

Ц

192,9

99,1

0,2

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц

Ц

Ц

10,3

98,9

0,0

34 мило, поверхневоЦактивн≥ орган≥чн≥ речовини

0,0

1,5

0,0

328,0

74,8

0,3

35 бiлковi речовини

1654,3

154,4

2,1

430,3

83,0

0,3

36 порох ≥ вибухов≥

речовини

Ц

Ц

Ц

2437,0

1331,4

1,9

37 фотоЦ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

28,8

97,1

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

3295,6

172,6

4,2

1272,2

123,5

1,0

VII ѕол≥мерн≥ матер≥али,

пластмаси та вироби з них

2272,4

126,1

2,9

12137,2

93,5

9,6

39 пластмаси, пол≥мерн≥

матер≥али

1877,5

122,2

2,4

11710,2

91,9

9,2

40 каучук, гума

394,9

148,6

0,5

427,0

176,9

0,3

V≤II Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

0,2

Ц

0,0

225,3

69,7

0,2

41 шкури

Ц

Ц

Ц

219,8

71,5

0,2

42 вироби ≥з шк≥ри

0,2

Ц

0,0

5,5

35,1

0,0

IX. 44 ƒеревина ≥ вироби з

деревини

156,4

178,5

0,2

106,0

166,8

0,1

X ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

24259,5

63,5

31,2

12311,2

60,2

9,7

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

9197,2

49,7

7,3

48 пап≥р та картон

24259,5

63,5

31,2

3111,9

160,1

2,5

 49 друкована продукц≥€

Ц

Ц

Ц

2,1

70,8

0,0

’≤ “екстильн≥ матер≥али та

текстильн≥ вироби

5 535,3

112,7

7,1

6 602,7

120,6

5,2

50 шовк

Ц

Ц

Ц

18,3

Ц

0,0

51 вовна

Ц

Ц

Ц

343,3

3408,6

0,3

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

1261,3

94,9

1,0

53 ≥ншi рослиннi волокна

Ц

Ц

Ц

16,2

10268,0

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

5,7

631,1

0,0

2551,3

133,4

2,0

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

10,9

1107,6

0,0

1241,0

151,3

1,0

56 вата

Ц

Ц

Ц

28,8

101,2

0,0

58 спецiальнi тканини

1,2

753,9

0,0

238,1

128,1

0,2

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

283,9

64,7

0,2

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

468,7

167,3

0,4

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

202,4

88,4

0,3

46,3

1318,2

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

5309,7

113,5

6,8

56,8

83,3

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥

вироби

5,4

2006,9

0,0

48,6

25,3

0,0

’≤≤ ¬зутт€, головн≥ убори,

парасольки

1,4

71,7

0,0

18,8

12,8

0,0

64 взутт€

0,5

Ц

0,0

7,6

5,3

0,0

65 головнi убори

0,9

47,5

0,0

1,8

70,0

0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

9,4

Ц

0,0

XIII ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

2690,2

91,9

3,5

1831,0

88,8

1,4

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

478,5

103,3

0,6

148,0

85,8

0,1

69 керамiчнi вироби

Ц

Ц

Ц

46,2

47,1

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

2211,8

93,9

2,8

1636,8

91,4

1,3

XIV 71 ƒорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€, дорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

Ц

Ц

Ц

2366,3

Ц

1,9

XV Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

1229,0

289,1

1,6

1495,3

87,6

1,2

72 чорнi метали

642,4

Ц

0,8

183,3

91,5

0,1

73 вироби з чорних метал≥в

25,8

6,5

0,0

502,1

69,5

0,4

74 м≥дь i вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

3,7

48,3

0,0

75 нiкель i вироби з н≥келю

133,0

825,8

0,2

150,0

151,5

0,1

76 алюмiнiй i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

22,9

31,1

0,0

81 ≥ншi недорогоц≥ннi

метали

418,8

Ц

0,5

485,2

109,2

0,4

82 ≥нструменти, ножов≥

вироби

0,4

5,0

0,0

97,8

80,7

0,1

83 ≥ншi вироби з

недорогоц≥нних металiв

8,5

117,3

0,0

50,5

135,7

0,0

XVI ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне

обладнанн€

670,9

63,4

0,9

2368,6

52,4

1,9

84 реактори €дерн≥, котли,

машини

545,1

51,5

0,7

2009,6

52,6

1,6

85 електричнi машини

125,9

Ц

0,2

359,1

51,4

0,3

XVII «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

378,3

101,4

0,5

3856,6

196,0

3,0

86 зал≥зничн≥ локомотиви

215,1

88,3

0,3

1639,9

134,7

1,3

87 засоби наземного

транспорту, кр≥м

зал≥зничного

163,3

126,1

0,2

2216,6

295,4

1,7

XVIII. 90 ѕрилади та

апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

10011,2

23812,0

12,9

420,3

36,0

0,3

XX –iзнi промислов≥ товари

129,7

25,1

0,2

263,5

37,8

0,2

94 мебл≥

128,6

25,0

0,2

27,0

7,7

0,0

95 ≥грашки, iгри

0,2

Ц

0,0

1,3

1,9

0,0

96 рiзнi готовi вироби

0,8

52,7

0,0

235,2

85,2

0,2

–≥зне

11,4

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

88,5

175,7

0,1

__________________

Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.