Архів:  2018 | 2017 |2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

 

Товарна структура зовнішньої торгівлі Луганської області у січні–травні 2018 року1

 

Код і назва товарів згідно з

 УКТЗЕД

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до січня–травня

2017р.

у % до

загального

обсягу

тис.дол. США

у % до січня–травня

2017р.

у % до

загального

обсягу

Усього

81906,0

70,4

100,0

120452,3

112,0

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Живi тварини; продукти тваринного походження

1929,9

259,7

1,6

03 риба і ракоподібні

1419,7

572,1

1,2

05 інші продукти тваринного походження

510,1

108,5

0,4

II. Продукти рослинного походження

3946,9

103,7

4,8

1059,3

614,1

0,9

10 зерновi культури

3946,9

121,4

4,8

44,3

0,0

11 продукцiя борошномельно−круп'яної промисловості

153,2

1811,5

0,1

12 насiння і плоди олійних рослин

861,8

627,0

0,7

ІІІ. 15. Жири та олії тваринного або рослинного походження

7205,7

175,6

8,8

51,3

198,3

0,0

IV. Готові харчові продукти

6732,8

199,6

8,2

11,0

33,2

0,0

16 продукти з м'яса, риби

9,2

38,2

0,0

22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет

1,7

49,1

0,0

23 залишки і вiдходи харчової промисловості

6732,8

199,6

8,2

V. Мiнеральнi продукти

41,8

0,8

0,1

46099,8

94,8

38,3

25 сіль; сірка; землі та каміння

13,9

66,4

0,0

586,3

528,4

0,5

26 руди, шлаки і зола

27,9

0,0

27 палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки

45513,5

96,7

37,8

VІ. Продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловостi

13544,8

109,0

16,5

20034,9

122,1

16,6

28 продукти неорганiчної хiмiї

24,8

0,0

11440,3

118,0

9,5

29 органiчнi хімічні сполуки

9588,7

134,6

11,7

4860,5

120,6

4,0

30 фармацевтична продукція

526,0

71,5

0,6

1,1

0,0

31 добрива

7,7

1,6

0,0

448,6

116,7

0,4

32 екстракти дубильнi

194,8

106,8

0,2

33 ефірні олії

10,4

59,8

0,0

34 мило, поверхнево–активні органічні речовини

2,8

257,6

0,0

466,2

113,4

0,4

35 бiлковi речовини

1381,4

75,3

1,7

518,4

139,9

0,4

36 порох і вибуховi речовини

104,4

105,8

0,1

185,8

293,2

0,2

37 фотографічні або кінематографічні товари

29,7

258,0

0,0

38 різноманітна хімічна продукція

1909,1

88,5

2,3

1879,1

151,8

1,6

VII. Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них

1802,5

90,6

2,2

13179,8

137,3

10,9

39 пластмаси, полімерні матеріали

1536,6

87,8

1,9

12937,1

139,1

10,7

40 каучук, гума

265,9

111,0

0,3

242,8

80,8

0,2

VІII. Шкури необроблені, шкіра  вичищена

310,6

169,4

0,3

41 шкури

307,4

169,0

0,3

42 вироби із шкiри

3,2

226,4

0,0

IX. 44 Деревина і вироби з деревини

72,3

507,2

0,1

63,6

49,1

0,1

X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів

38212,4

137,3

46,7

20442,0

119,2

17,0

47 маса з деревини

18506,4

118,7

15,4

48 папiр та картон

38212,4

137,3

46,7

1932,8

126,0

1,6

49 друкована продукція

2,9

17,8

0,0

ХІ. Текстильні матеріали та текстильні вироби

4910,3

108,9

6,0

5111,9

103,5

4,2

51 вовна

10,1

6,2

0,0

52 бавовна

1328,9

143,6

1,1

53 інші текстильні волокна

0,2

2,0

0,0

54 нитки синтетичні або штучні

0,9

22,4

0,0

1868,5

108,2

1,6

55 синтетичні або штучні штапельні волокна

1,0

10,1

0,0

820,5

89,0

0,7

56 вата

0,0

0,3

0,0

29,0

54,7

0,0

58 спецiальнi тканини

0,2

78,6

0,0

185,9

81,0

0,2

59 текстильнi матерiали

438,7

88,6

0,4

60 трикотажні полотна

280,2

92,1

0,2

61 одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

229,0

122,3

0,3

3,5

0,0

62 одяг та додаткові речі до одягу, текстильні

4679,0

108,7

5,7

68,2

149,4

0,1

63 іншi готовi текстильні вироби

0,3

56,2

0,0

78,2

201,4

0,1

ХІІ Взуття, головнi убори, парасольки

1,9

123,4

0,0

9,2

27,7

0,0

64 взуття

6,7

25,7

0,0

65 головнi убори

1,9

123,4

0,0

2,5

35,0

0,0

XIII. Вироби з каменю, гіпсу, цементу

2927,9

129,6

3,6

2071,8

127,8

1,7

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

463,1

116,6

0,6

200,3

107,5

0,2

69 керамiчнi вироби

108,5

496,8

0,1

98,0

453,3

0,1

70 скло та вироби із скла

2356,3

128,1

2,9

1773,6

125,5

1,5

XV. Недорогоцінні метали та вироби з них

510,2

1,1

0,6

1785,5

251,4

1,5

72 чорнi метали

200,3

134,4

0,2

73 вироби з чорних металiв

479,4

2462,0

0,6

796,6

557,6

0,7

74 мiдь i вироби з неї

7,6

39,2

0,0

75 нiкель i вироби з нього

16,1

112,2

0,0

99,0

0,1

76 алюмiнiй i вироби з нього

73,6

84,2

0,1

81 іншi недорогоціннi метали

444,4

652,8

0,4

82 інструменти, ножовi вироби

7,3

0,0

125,9

137,3

0,1

83 іншi вироби з недорогоцінних металiв

7,3

11,0

0,0

38,1

99,5

0,0

XVI. Машини, обладнання та механізми; електротехнічне обладнання

1065,0

196,7

1,3

4593,9

147,7

3,8

84 реактори ядерні, котли, машини

1065,0

257,4

1,3

3898,3

150,2

3,2

85 електричнi машини

695,6

135,1

0,6

XVII. Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавучі засоби

373,0

30,4

0,5

1942,1

54,5

1,6

86 залізничні локомотиви

243,5

23,0

0,3

1217,2

37,8

1,0

87 засоби наземного транспорту, крім залізничного

129,5

78,8

0,2

725,0

210,8

0,6

XVIII. 90 Прилади та апарати оптичні, фотографічні

42,0

1,7

0,1

1116,1

1145,8

0,9

XX. Рiзнi промислові товари

516,5

400,9

0,6

581,1

153,7

0,5

94 меблі

515,0

406,5

0,6

332,1

1310,0

0,3

95 іграшки

2,6

0,0

96 рiзнi готовi вироби

1,5

70,2

0,0

246,4

69,9

0,2

Товари, придбані в портах

58,5

119,9

0,0

____ __________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.