Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Луганської області1 за І квартал 2017 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол.

США

у % до

І кварталу

 2016 р.

тис.дол.

США

у % до

І кварталу

2016 р.

Усього

 4917,4

197,3

7346,4

85,9

–2429,0

у тому числі

 

 

 

 

 

Азербайджан

2 

2 

5,8

511,4

2 

Бiлорусь

231,5

55121,4

5,6

149,3

225,9

Велика Британія

1751,5

73282,4

25,1

2,5

1726,4

Грузiя

2,7

173,1

2 

2 

2 

Естонія

750,5

13719,9

–750,5

Казахстан

98,9

40,5

2 

2 

2 

Нiмеччина

2 

2 

1203,4

2334,0

2 

Польща

2 

2 

7,5

314,3

2 

Росiйська Федерацiя

1306,0

139,0

5128,9

74,5

–3822,9

США

35,5

48,7

2 

2 

2 

Туреччина

2 

2 

4,2

246,5

2 

Узбекистан

2 

2 

12,1

37,4

2 

 

 

 

 

 

 

Довідково:

 

 

 

 

 

Країни СНД

2087,6

171,7

5169,7

73,9

–3082,1

Країни ЄС

2750,6

232,5

2076,2

145,8

674,4

_____________

1 Без урахування частини зони проведення антитерористичної операції.

2 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України "Про державну статистику".