Структура експорту–імпорту послуг Луганської області за січень–березень 2014 року
  Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до січня–березня 2013р. у % до загального обсягу, розділу, підрозділу тис. дол. США у % до січня–березня 2013р.. у % до загального
обсягу, розділу, підрозділу
Послуги – усього 30011,3 100,0 70,6 55298,9 100,0 207,6
у тому числі            
Послуги з переробки матеріальних ресурсів 7494,7 25,0 85,9
Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій 151,0 0,5 372,9 1226,5 2,2 154,1
Транспортні послуги 11370,4 37,9 70,8 2784,3 5,0 32,6
Послуги, пов'язані з подорожами 2835,6 9 , 4 94,3 2877,5 5,2 75,8
Послуги з будівництва 404,3 1,3 158,9 1 1 1
Послуги зі страхування 1,3 0,0 63,3
Послуги, пов'язані з фінансовою діяльністю 45324,4 82,0 498,4
Роялті та інші послуги, пов'язані з використанням інтелектуальної власності
Послуги у сфері телекомунікації, комп'ютерні та інформаційні послуги 503,4 1,7 57,1 297,2 0,5 102,3
Ділові послуги 7247,8 24,2 53,6 2758,7 5,0 83,5
Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги 10,6 0,0 38,4
Державні та урядові послуги 4,2 0,0 63,1 1 1 1

____________________

1 Інформація конфіденційна відповідно до Закону України „Про державну статистику”.