—труктура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ послугами Ћуганськоњ област≥ за с≥ченьЦберезень 2011 року

  ≈кспорт ≤мпорт —альдо
тис.дол. —Ўј у % до загального обс€гу у % до с≥чн€Цберезн€ 2010р. тис. дол. —Ўј у % до загального обс€гу у % до с≥чн€Цберезн€ 2010р.
               
ѕослуги Ц усього 54789,0 100,0 733,8 9691,4 100,0 79,2 45097,6

у тому числ≥

             
“ранспортн≥ послуги 26705,1 48,7 1393,7 2810,2 29,0 105,2 23894,9
Mopcький транспорт Ц Ц Ц Е 1 Е 1 Е 1 Е 1
з нього:              
пасажирський Ц Ц Ц Е 1 Е 1 Е 1 Е 1
вантажний 5599,0 21,0 Ц 686,3 24,4 717,8 4912,7
ѕовiтр€ний транспорт              
з нього: Е 1 Е 1 Е 1 111,5 16,3 120,1 Е 1
пасажирський Е 1 Е 1 Е 1 Е 1 Е 1 Е 1 Е 1
≥нше 15297,7 57,3 Ц 1520,2 54,1 74,6 13777,5
«алiзничний транспорт              
з нього: Ц Ц Ц 85,4 5,6 133,1 Ц85,4
пасажирський Е 1 Е 1 Е 1 1434,4 94,4 73,6 Е 1
вантажний 14936,9 97,6 Ц Е 1 Е 1 Е 1 Е 1
≥нше Е 1 Е 1 Е 1 Ц Ц Ц Е 1
“рубопров≥дний 3888,6 14,6 218,9 601,4 21,4 111,8 3287,2
Iнший транспорт              
з нього: 64,3 1,7 145,9 72,0 12,0 527,7 Ц7,7
пасажирський 3748,8 96,4 222,7 Е 1 Е 1 Е 1 Е 1
вантажний 75,5 1,9 155,0 416,1 69,2 81,0 Ц340,6
≥нше 2151,5 3,9 112,0 2086,2 21,5 109,3 65,3
ѕодорож≥ Ц Ц Ц 61,4 0,6 303,3 Ц61,4
ѕослуги зв'€зку 922,2 1,7 102,2 Е 1 Е 1 Е 1 Е 1
Ѕуд≥вельн≥ послуги Е 1 Е 1 Е 1 27,6 0,3 629,7 Е 1
—трахов≥ послуги Ц Ц Ц 1154,4 11,9 31,3 Ц1154,4
‘≥нансов≥ послуги 192,4 0,4 1115,8 154,7 1,6 30,6 37,7
 омпь'терн≥ послуги Ц Ц Ц Е 1 Е 1 Е 1 Е 1
–о€лт≥ та л≥ценз≥йн≥ послуги Е 1 Е 1 Е 1 1215,3 12,5 158,2 Е 1
Iнш≥ д≥лов≥ послуги Е 1 Е 1 Е 1 1215,3 100,0 158,2 Е 1
операцiйний лiзiнг 24792,0 45,3 919,8 1841,8 19,0 74,6 22950,2
–≥зн≥ д≥лов≥, профес≥йн≥ та техн≥чн≥ послуги              
з них: Ц Ц Ц 108,6 5,9 32,8 Ц108,6
юридичнi, бухгалтерськi та iншi послуги Е 1 Е 1 Е 1 57,2 3,1 296,0 Е 1
реклама, вивченн€ ринку, опитуванн€ громадськоi думки Е 1 Е 1 Е 1 Е 1 Е 1 Е 1 Е 1
науково-дослiднi та дослiдно-конструкторськi послуги 4140,3 16,7 163,4 955,0 51,9 62,3 3185,3
послуги в архiтектурних, iнженерних та iнших технiчних галуз€х 20155,0 81,3 Ц 608,4 33,0 131,7 19546,6
послуги в галуз≥ с≥льського господарства, видобутку корисних копалин, переробки продукцii на мiсц€х Е 1 Е 1 Е 1 102,4 5,6 114,9 Е 1
≥ншi              
ѕослуги приватним особам та послуги в галуз≥ культури та в≥дпочинку Ц Ц Ц Е 1 Е 1 Е 1 Е 1
Iншi послуги приватним особам та послуги в галузi культури та вiдпочинку Ц Ц Ц Е 1 Е 1 Е 1 Е 1
ƒержавн≥ послуги не в≥днесен≥ до ≥нших категор≥й Е 1 Е 1 Е 1 115,1 1,2 73,6 Е 1
–емонт Ц Ц Ц Е 1 Е 1 Е 1 Е 1