Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами1

у І півріччі 2021 року

 

Найменування послуги згідно із КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до І півріччя 2020

у % до загального обсягу, розділу

тис.дол. США

у % до І півріччя 2020

у % до загального обсягу, розділу

Усього

11540,7

95,8

100,0

17798,2

90,4

100,0

 у тому числі*

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

к

к

к

з них

 

 

 

 

 

 

Послуги для переробки товарів у внутрішній економіці

к

к

к

Послуги для переробки товарів за кордоном

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

к

к

к

38,9

18,6

0,2

з них

 

 

 

 

 

 

Ремонт машин та устаткування

к

к

к

к

к

к

Поточний ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів

8,9

92,6

22,9

Ремонт апаратури, побутових приладів та інструментів

к

к

Транспортні послуги

690,9

102,2

6,0

388,1

50,9

2,2

з них

 

 

 

 

 

 

Послуги повітряного транспорту

к

к

к

Послуги залізничного  транспорту

к

к

к

Послуги автомобільного транспорту

690,1

102,2

99,9

113,5

16,0

29,3

Інші допоміжні та додаткові транспортні послуги

к

к

к

4,4

111,1

1,1

Послуги поштової та кур'єрської служби

к

к

к

Послуги, пов’язані з подорожами

809,4

84,9

7,0

811,0

44,8

4,6

з них

 

 

 

 

 

 

Послуги під час інших ділових подорожей

к

к

к

800,1

44,2

98,7

Послуги, пов'язані з освітньою подорожжю

746,5

82,0

92,2

к

к

к

Послуги, пов'язані з подорожжю з оздоровчою метою

к

к

к

Послуги з будівництва

к

к

к

Послуги зі страхування

к

к

к

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

15486,3

95,5

87,0

з них

 

 

 

 

 

 

Фінансові послуги, сплачені напряму

к

к

к

Інші послуги фінансового посередництва

к

к

к

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

к

к

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

509,1

74,3

4,4

183,9

117,6

1,0

з них

 

 

 

 

 

 

Телекомунікаційні послуги

к

к

к

Комп'ютерні послуги

508,1

74,3

99,8

к

к

к

Інформаційні послуги

к

к

к

к

к

к

Ділові послуги

7211,6

97,3

62,5

881,4

167,9

5,0

з них

 

 

 

 

 

 

Послуги дослідження та розробки

к

к

к

к

к

Професійні та консалтингові послуги

к

к

к

139,7

153,0

15,8

Наукові та технічні послуги

7053,9

100,2

97,8

566,0

157,6

64,2

Послуги операційного лізингу

к

к

к

к

к

к

Послуги, пов'язані з торгівлею, та посередницькі послуги

к

к

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

к

к

к

______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.