“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ Ћуганськоњ област≥ у с≥чн≥Цкв≥тн≥ 2021 року1

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до

с≥чн€Цкв≥тн€ 2020

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до

с≥чн€Цкв≥тн€ 2020

у % до загального обс€гу

”сього

47272,0

115,3

100,0

83696,5

132,4

100,0

. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

1943,8

138,9

2,3

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

1757,6

125,9

2,1

04 молоко та молочнi продукти, €йц€; мед

Ц

Ц

Ц

186,2

Ц

0,2

≤≤. ѕродукти рослинного походженн€

581,4

16,5

1,2

1576,7

153,0

1,9

07 овочi, коренеплоди

Ц

Ц

Ц

12,0

Ц

0,0

08 њст≥внi плоди та горiхи; цитрусов≥

Ц

Ц

Ц

23,3

Ц

0,0

10 зерновi культури

429,9

12,7

0,9

Ц

Ц

Ц

11 продукцi€ борошномельно-круп`€ноњ промисловост

11,9

Ц

0,0

8,4

Ц

0,0

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

139,6

Ц

0,3

1533,1

150,7

1,8

≤≤≤.15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

137,6

11,7

0,3

7,4

Ц

0,0

IV √отов≥ харчов≥ продукти

1,6

0,2

0,0

36,1

28,5

0,0

19 продукти ≥з зернових культур

1,6

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

20 продукти переробки овочв, плодiв

Ц

Ц

Ц

36,1

Ц

0,0

V. ћiнеральнi продукти

Ц

Ц

Ц

33696,0

233,1

40,3

25 с≥ль, с≥рка, штукатурн≥  матер≥али, цемент

Ц

Ц

Ц

729,1

89,1

0,9

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц

Ц

Ц

32966,9

241,8

39,4

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловостi

9431,0

64,9

20,0

9807,3

65,6

11,7

28 продукти неорганiчноњ хiмiњ

Ц

Ц

Ц

3189,4

32,0

3,8

29 органiчнi х≥м≥чн≥ сполуки

4584,3

56,5

9,7

2755,9

115,7

3,3

30 фармацевтична продукц≥€

412,4

104,6

0,9

0,7

28,2

0,0

 

 

 

 

 

 

 

31 добрива

167,8

1364,4

0,4

108,0

95,6

0,1

32 екстракти дубильнi, барвники

Ц

Ц

Ц

155,8

91,5

0,2

33 ефiрнi ол≥њ, косметичн≥ препарати

Ц

Ц

Ц

21,7

1225,0

0,0

34 мило, мийнi засоби

Ц

Ц

Ц

470,7

150,9

0,6

35 бiлковi речовини

1394,6

107,2

3,0

434,5

123,0

0,5

36 порох вибуховi речовини

18,2

108,7

0,0

173,8

146,0

0,2

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

2853,7

60,7

6,0

2496,9

162,3

3,0

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

2172,6

99,3

4,6

8234,4

138,3

9,8

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

1947,7

102,6

4,1

8078,2

139,6

9,7

40 каучук, гума

225,0

77,8

0,5

156,1

92,8

0,2

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

35,9

223,9

0,1

240,5

143,7

0,3

41 шкури

Ц

Ц

Ц

240,2

144,4

0,3

42 вироби ≥з шкiри

0,3

Ц

0,0

0,3

31,8

0,0

43 хутр€на сировина

35,6

221,9

0,1

Ц

Ц

Ц

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

227,4

535,1

0,5

42,9

82,7

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

227,4

535,1

0,5

39,9

80,7

0,0

45 пробка та вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

2,9

123,0

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

16712,1

154,6

35,4

12253,9

143,0

14,6

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

10830,6

150,7

12,9

48 папiр та картон

16712,1

154,6

35,4

1417,9

102,8

1,7

49 друкована продукц≥€

Ц

Ц

Ц

5,4

6422,2

0,0

XI. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

4332,2

92,9

9,2

3619,9

124,3

4,3

51 вовна

3,6

177,3

0,0

15,5

257,9

0,0

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

822,5

83,4

1,0

53 ≥ншi рослиннi волокна

Ц

Ц

Ц

60,7

1127,1

0,1

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

1,7

33,8

0,0

1130,2

101,9

1,4

55 синтетичн≥ або

2,3

183,7

0,0

701,3

192,9

0,8

 

 

 

 

 

 

 

штучн≥ штапельн≥ волокна

 

 

 

 

 

 

56 вата

0,0

19,7

0,0

61,4

314,9

0,1

58 спецiальнi тканини

0,1

1,9

0,0

102,0

107,7

0,1

59 текстильнi матерiали

Ц

Ц

Ц

110,5

60,4

0,1

60 трикотажн≥ полотна

0,3

10,3

0,0

589,2

509,5

0,7

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

197,8

80,4

0,4

8,8

44984,0

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

4126,0

93,7

8,7

12,9

77,2

0,0

63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби

0,4

158,1

0,0

4,9

39,0

0,0

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

0,7

5,9

0,0

105,0

1640,8

0,1

64 взутт€

Ц

Ц

Ц

62,4

1728,5

0,1

65 головнi убори

0,7

5,9

0,0

42,7

1527,5

0,1

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

2049,9

139,4

4,3

1868,3

180,9

2,2

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

429,6

143,3

0,9

115,3

93,8

0,1

69 керамiчнi вироби

Ц

Ц

Ц

0,0

0,0

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

1620,3

138,4

3,4

1753,0

202,6

2,1

XIV.71 ƒорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€, дорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

5992,7

1696586,8

12,7

3500,0

93,1

4,2

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

1476,2

195,7

3,1

987,3

141,8

1,2

72 чорнi метали

82,3

25,0

0,2

103,9

67,2

0,1

73 вироби з чорних металiв

2,9

1,4

0,0

220,7

168,6

0,3

74 мiдь i вироби з м≥д≥

Ц

Ц

Ц

0,7

Ц

0,0

75 нiкель i вироби з н≥келю

381,4

372,9

0,8

274,0

Ц

0,3

76 алюмiнiй i вироби з нього

959,4

Ц

2,0

Ц

Ц

Ц

81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали

45,1

43,8

0,1

234,6

2077,0

0,3

82 ≥нструменти, ножовi вироби

1,6

17,9

0,0

114,4

107,6

0,1

 

 

 

 

 

 

 

83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв

3,6

33,0

0,0

39,0

111,0

0,0

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

3239,8

475,2

6,9

3374,2

109,7

4,0

84 реактори €дерн≥, котли, машини

3059,5

454,4

6,5

3054,4

111,4

3,6

85 електричнi машини

180,3

2127,7

0,4

319,8

95,6

0,4

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

227,4

173,0

0,5

2015,2

45,0

2,4

86 зал≥зничн≥ локомотиви

Ц

Ц

Ц

28,0

1,0

0,0

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

227,4

173,0

0,5

1985,6

126,9

2,4

89 плавучi засоби морськ≥ або р≥чков≥

Ц

Ц

Ц

1,7

Ц

0,0

XVIII. 90 ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

591,7

1629,1

1,3

147,8

48,6

0,2

XX. –iзнi промислов≥ товари

61,9

58,1

0,1

199,2

117,1

0,2

94 мебл≥

61,0

69,9

0,1

18,1

58,2

0,0

95 ≥грашки, iгри

Ц

Ц

Ц

6,8

10098,5

0,0

96 рiзнi готовi вироби

0,9

23,9

0,0

174,3

125,5

0,2

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

40,4

53,7

0,0

 ___________________                

Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.