“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ Ћуганськоњ област≥ у с≥чн≥Цкв≥тн≥ 2020 року1

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цкв≥тн€ 2019 року

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цкв≥тн€ 2019 року

у % до загального обс€гу

”сього

41014,1

61,9

100,0

62103,5

58,9

100,0

I. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

1399,0

223,6

2,3

03 риба i ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

1396,5

335,5

2,2

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

2,5

1,2

0,0

II. ѕродукти рослинного походженн€

3533,1

87,2

8,6

781,7

58,9

1,3

10 зерновi культури

3386,0

83,6

8,3

12,8

8,9

0,0

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

Ц

Ц

Ц

768,9

72,7

1,2

14 ≥нш≥ продукти рослинного походженн€

147,1

Ц

0,4

Ц

Ц

Ц

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

1178,8

19,5

2,9

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

782,3

17,2

1,9

126,7

1372,0

0,2

16 продукти з м`€са, риби

Ц

Ц

Ц

77,3

Ц

0,1

19 продукти ≥з зернових культур

Ц

Ц

Ц

49,4

Ц

0,1

21 р≥знi харчовi продукти

33,4

Ц

0,1

Ц

Ц

Ц

23 залишки ≥ вiдходи харчовоњ промисловост≥

748,9

16,5

1,8

Ц

Ц

Ц

V. ћiнеральнi продукти

Ц

Ц

Ц

14455,2

27,5

23,3

25 с≥ль, с≥рка, штукатурн≥ матер≥али, цемент

Ц

Ц

Ц

818,5

99,6

1,3

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц

Ц

Ц

13636,7

26,6

22,0

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов`€заних з нею галузей промисловостi

14539,7

140,4

35,5

14983,8

134,8

24,1

28 продукти неорганiчноњ хiмiњ

1,5

Ц

0,0

9954,4

246,8

16,0

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

8116,4

135,8

19,8

2424,6

73,9

3,9

30 фармацевтична продукц≥€

394,2

56,6

1,0

2,4

Ц

0,0

31 добрива

12,3

56,1

0,0

113,0

133,6

0,2

32 екстракти дубильнi, барвники

Ц

Ц

Ц

170,1

98,4

0,3

33 ефiрнi ол≥њ, косметичн≥ препарати

Ц

Ц

Ц

1,8

11,6

0,0

34 мило, мийнi засоби

Ц

Ц

Ц

311,9

129,2

0,5

35 бiлковi речовини

1300,7

113,9

3,2

353,2

131,1

0,6

36 порох ≥ вибуховi речовини

16,7

Ц

0,0

119,0

5,6

0,2

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

4697,9

186,7

11,5

1533,5

178,5

2,5

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

2187,8

121,7

5,3

5984,7

64,6

9,6

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

1898,5

129,5

4,6

5816,4

67,1

9,4

40 каучук, гума

289,3

87,2

0,7

168,3

28,0

0,3

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

16,0

6503,2

0,0

167,4

70,5

0,3

41 шкури

Ц

Ц

Ц

166,4

89,9

0,3

42 вироби ≥з шкiри

Ц

Ц

Ц

1,0

2,2

0,0

43 хутр€на сировина

16,0

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

42,5

18,1

0,1

51,9

47,1

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

42,5

18,1

0,1

49,5

44,9

0,1

45 пробка та вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

2,4

Ц

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

10837,4

53,5

26,4

8566,6

85,6

13,8

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

7186,6

97,1

11,6

48 папiр та картон

10837,4

53,5

26,4

1379,9

53,0

2,2

49 друкована продукц≥€

Ц

Ц

Ц

0,1

7,8

0,0

’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

4663,3

97,1

11,4

2912,7

61,3

4,7

51 вовна

2,0

Ц

0,0

6,0

10,0

0,0

52 бавовна

0,8

Ц

0,0

986,2

105,4

1,6

53 ≥ншi рослиннi волокна

Ц

Ц

Ц

5,4

33,3

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

4,9

86,5

0,0

1109,4

66,4

1,8

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

1,3

11,6

0,0

363,5

38,0

0,6

56 вата

0,1

Ц

0,0

19,5

119,1

0,0

58 спецiальнi тканини

2,6

236,5

0,0

94,7

63,0

0,2

59 текстильнi матерiали

Ц

Ц

Ц

182,9

86,5

0,3

60 трикотажн≥ полотна

2,7

Ц

0,0

115,6

34,7

0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

245,9

139,6

0,6

0,0

0,0

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

4402,7

95,6

10,7

16,7

9,6

0,0

63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби

0,3

5,2

0,0

12,6

11,8

0,0

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

11,4

2477,7

0,0

6,4

2,4

0,0

64 взутт€

Ц

Ц

Ц

3,6

9,9

0,0

65 головнi убори

11,4

Ц

0,0

2,8

102,6

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

1470,7

75,0

3,6

1032,8

68,9

1,7

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

299,7

78,5

0,7

122,9

87,4

0,2

69 керамiчнi вироби

Ц

Ц

Ц

44,7

156,3

0,1

70 скло та вироби ≥з скла

1171,0

74,1

2,9

865,3

65,0

1,4

XIV. 71 ƒорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€, дорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

0,4

Ц

0,0

3759,9

158,9

6,1

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

754,2

66,1

1,8

678,1

41,8

1,1

72 чорнi метали

328,8

51,2

0,8

154,7

145,8

0,2

73 вироби з чорних металiв

200,6

842,5

0,5

112,8

18,9

0,2

75 нiкель i вироби з н≥келю

102,3

77,1

0,2

Ц

Ц

Ц

76 алюмiнiй i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

257,8

1194,1

0,4

81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали

102,8

30,8

0,3

11,3

3,4

0,0

82 ≥нструменти, ножовi вироби

8,9

2432,2

0,0

106,3

127,9

0,2

83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв

10,8

126,5

0,0

35,1

13,1

0,1

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

671,4

124,1

1,6

3045,6

105,9

4,9

84 реактори €дерн≥, котли, машини

668,4

141,4

1,6

2711,0

121,4

4,4

85 електричнi машини

3,0

4,3

0,0

334,6

52,0

0,5

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

131,4

65,6

0,3

3608,2

65,9

5,8

86 зал≥зничн≥  локомотиви

Ц

Ц

Ц

2913,7

216,2

4,7

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

131,4

106,9

0,3

694,4

16,8

1,1

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

36,3

0,4

0,1

297,9

96,4

0,5

90 прилади ≥ апарати

36,3

0,4

0,1

297,9

97,0

0,5

XX. –iзнi промислов≥ товари

106,6

110,8

0,3

170,1

18,9

0,3

94 меблi

87,2

91,6

0,2

31,1

25,7

0,1

95 ≥грашки, iгри

15,5

6219,7

0,0

0,1

0,0

0,0

96 рiзнi готовi вироби

3,9

496,8

0,0

138,9

61,4

0,2

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

75,1

84,8

0,1

_________________

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.