“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ Ћуганськоњ област≥ у с≥чн≥Цкв≥тн≥ 2019 року1

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цкв≥тн€ 2018р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цкв≥тн€ 2018р.

у % до загального обс€гу

”сього

65949,0

105,2

100,0

101293,7

109,8

100,0

I ∆ив≥ тварини; продукти тваринного походженн€

187,5

Ц

0,3

1569,2

294,1

1,5

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

1359,7

786,0

1,3

04 молоко та молочнi продукти, €йц€; мед

187,5

Ц

0,3

Ц

Ц

Ц

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

209,5

58,1

0,2

II ѕродукти рослинного походженн€

4097,1

122,1

6,2

1327,6

130,6

1,3

07 овочi

3,5

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

08 њст≥внi плоди та горiхи; цитрусов≥

Ц

Ц

Ц

20,7

Ц

0,0

09 кава, чай, пр€нощi

2,1

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

10 зерновi культури

4051,9

120,7

6,1

143,1

322,7

0,1

11 продукцi€ борошномельноЦкруп`€ноњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

106,0

96,3

0,1

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

39,6

Ц

0,1

1057,8

122,7

1,0

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

6026,6

97,2

9,1

8,8

19,9

0,0

IV √отов≥ харчов≥ продукти

4550,6

120,7

6,9

6,2

356,0

0,0

17 цукор ≥ кондвироби з цукру

Ц

Ц

Ц

2,6

Ц

0,0

20 продукти переробки овоч≥в, плодiв

Ц

Ц

Ц

3,6

Ц

0,0

23 залишки ≥ в≥дходи

харчовоњ промисловост≥

4550,6

120,7

6,9

Ц

Ц

Ц

V ћiнеральнi продукти

Ц

Ц

Ц

52604,2

146,5

51,9

25 с≥ль, с≥рка,  штукатурн≥ матер≥али, цемент

Ц

Ц

Ц

810,9

160,1

0,8

26 руди, шлаки ≥ зола

Ц

Ц

Ц

558,3

Ц

0,6

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц

Ц

Ц

51235,0

144,7

50,6

V≤ ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловост≥

10353,4

118,6

15,7

11211,6

71,1

11,1

28 продукти неорган≥чноњ хiмiњ

Ц

Ц

Ц

4033,5

40,6

4,0

29 органiчнi х≥м≥чн≥ сполуки

5976,3

85,1

9,1

3401,1

96,8

3,4

30 фармацевтична продукц≥€

697,0

160,4

1,1

Ц

Ц

Ц

31 добрива

21,9

286,6

0,0

84,5

21,9

0,1

32 екстракти дубильнi

Ц

Ц

Ц

172,1

105,6

0,2

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц

Ц

Ц

10,2

196,1

0,0

34 мило, поверхневоЦактивн≥ орган≥чн≥ речовини

0,0

1,5

0,0

255,1

75,7

0,3

35 бiлковi речовини

1142,1

150,2

1,7

262,3

69,3

0,3

36 порох ≥ вибухов≥

речовини

Ц

Ц

Ц

2110,3

1152,9

2,1

37 фотоЦ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

28,8

97,1

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

2516,0

637,7

3,8

853,6

101,8

0,8

VII ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

1798,2

131,8

2,7

9429,3

95,4

9,3

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

1466,4

129,3

2,2

9050,1

93,6

8,9

40 каучук, гума

331,8

143,9

0,5

379,2

171,3

0,4

V≤II Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

0,2

Ц

0,0

190,6

80,4

0,2

41 шкури

Ц

Ц

Ц

185,1

78,9

0,2

42 вироби ≥з шк≥ри

0,2

Ц

0,0

5,5

213,4

0,0

IX. 44 ƒеревина ≥ вироби з деревини

Ц

Ц

Ц

96,9

778,5

0,1

X ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

20280,1

65,2

30,8

9990,9

65,7

9,9

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

7399,8

53,5

7,3

48 пап≥р та картон

20280,1

65,2

30,8

2591,0

189,9

2,6

 49 друкована продукц≥€

Ц

Ц

Ц

0,1

12,9

0,0

’≤ “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

4803,9

105,9

7,3

4451,1

115,0

4,4

50 шовк

Ц

Ц

Ц

18,3

Ц

0,0

51 вовна

Ц

Ц

Ц

60,2

8033,3

0,1

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

935,9

77,0

0,9

53 ≥ншi рослиннi волокна

Ц

Ц

Ц

16,2

10227,8

0,0

54 нитки синтетичн≥ або

штучн≥

5,7

631,1

0,0

1670,9

131,9

1,6

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

10,9

1107,6

0,0

957,9

154,1

0,9

56 вата

Ц

Ц

Ц

11,3

87,1

0,0

58 спецiальнi тканини

1,1

1860,0

0,0

143,3

129,2

0,1

59 текстильн≥ матер≥али

Ц

Ц

Ц

179,9

63,2

0,2

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

330,7

248,8

0,3

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

176,1

84,8

0,3

43,3

Ц

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

4604,8

106,5

7,0

43,6

85,4

0,0

63 ≥нш≥ готов≥ текстильн≥

вироби

5,3

2144,6

0,0

39,7

41,9

0,0

’≤≤ ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

0,5

Ц

0,0

17,6

17,3

0,0

64 взутт€

0,5

Ц

0,0

7,6

7,6

0,0

65 головнi убори

Ц

Ц

Ц

1,8

70,0

0,0

67 оброблен≥ п≥р'€ та пух

Ц

Ц

Ц

8,3

Ц

0,0

XIII ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

1961,4

90,7

3,0

1323,5

78,1

1,3

68 вироби з каменю, г≥псу, цементу

381,6

106,7

0,6

119,1

84,3

0,1

70 скло та вироби ≥з скла

1579,8

87,6

2,4

1204,4

82,8

1,2

XIV 71 ƒорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€, дорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

Ц

Ц

Ц

2366,3

Ц

2,3

XV Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

1045,4

516,7

1,6

1179,9

100,9

1,2

72 чорнi метали

642,4

Ц

1,0

106,1

80,2

0,1

73 вироби з чорних метал≥в

23,8

13,3

0,0

494,4

105,3

0,5

74 м≥дь i вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

3,7

48,3

0,0

75 нiкель i вироби з н≥келю

132,6

1433,2

0,2

150,0

151,5

0,1

76 алюмiнiй i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

12,1

16,4

0,0

81 ≥ншi недорогоц≥ннi

метали

237,6

Ц

0,4

330,8

126,2

0,3

82 ≥нструменти, ножов≥

вироби

0,4

5,0

0,0

50,7

51,3

0,1

83 ≥ншi вироби з

недорогоц≥нних металiв

8,5

120,6

0,0

32,2

118,8

0,0

XVI ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

540,8

140,9

0,8

1831,8

52,0

1,8

84 реактори €дерн≥, котли,

машини

472,6

123,1

0,7

1569,9

53,1

1,5

85 електричнi машини

68,2

Ц

0,1

262,0

46,1

0,3

XVII «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

200,2

57,4

0,3

3178,7

201,3

3,1

86 зал≥зничн≥ локомотиви

77,3

31,8

0,1

1347,8

132,5

1,3

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

122,9

116,7

0,2

1830,8

325,5

1,8

XVIII. 90 ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

9995,2

71001,8

15,2

241,1

21,9

0,2

XX –iзнi промислов≥ товари

96,3

21,5

0,1

179,9

32,1

0,2

94 мебл≥

95,3

21,3

0,1

21,9

6,2

0,0

95 ≥грашки, iгри

0,2

Ц

0,0

1,3

16,8

0,0

96 рiзнi готовi вироби

0,8

135,0

0,0

156,7

78,4

0,2

–≥зне

11,4

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

88,5

175,7

0,1

_________________

Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.