“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ у с≥чн≥Цкв≥тн≥ 2017 року1

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€-кв≥тн€ 2016

у % до загального обс€гу

тис.дол.

—Ўј

у % до

с≥чн€-кв≥тн€ 2016

у % до загального обс€гу

”сього

98914,1

57,2

100,0

86697,8

60,3

100,0

 у тому числ≥

 

 

 

 

 

 

I. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

507,0

92,9

0,6

02 м'€со та њст≥вн≥ субпродукти

Ц

Ц

Ц

24,7

237,5

0,0

03 риба i ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

172,6

Ц

0,2

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

309,7

57,9

0,4

II. ѕродукти рослинного походженн€

3273,0

164,3

3,3

153,6

2435,0

0,2

08 њст≥внi плоди та горiхи

557,0

58,7

0,6

16,1

Ц

0,0

10 зернов≥ культури

2716,1

261,2

2,7

Ц

Ц

Ц

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

Ц

Ц

Ц

137,5

Ц

0,2

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

3486,6

Ц

3,5

18,2

84,5

0,0

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

2084,6

292,5

2,1

33,0

105,2

0,0

16 продукти з м'€са, риби

Ц

Ц

Ц

24,2

Ц

0,0

17 цукор ≥ кондитерськ≥ вироби з цукру

Ц

Ц

Ц

5,3

Ц

0,0

19 готов≥ продукти ≥з зерна

1,5

4,1

0,0

Ц

Ц

Ц

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

Ц

Ц

Ц

3,5

Ц

0,0

23 залишки ≥ в≥дходи харчовоњ промисловост≥

2083,1

308,6

2,1

Ц

Ц

Ц

V. ћiнеральнi продукти

2133,4

62,0

2,2

40535,8

38,8

46,8

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

17,3

Ц

0,0

111,0

20,2

0,1

26 руди, шлак ≥ зола

Ц

Ц

Ц

1449,2

4,8

1,7

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

2116,1

61,6

2,1

38975,6

53,1

45,0

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повʼ€заних з нею галузей промисловостi

9040,2

129,6

9,1

14383,4

107,7

16,6

28 продукти неорганiчноњ хiмiњ

Ц

Ц

Ц

9265,0

109,6

10,7

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

4719,2

204,0

4,8

3120,0

118,9

3,6

30 фармацевтична продукц≥€

667,6

148,8

0,7

Ц

Ц

Ц

31 добрива

429,0

47,3

0,4

270,0

471,7

0,3

32 екстракти дубильнi

Ц

Ц

Ц

139,2

72,8

0,2

33 ефiрнi ол≥њ

Ц

Ц

Ц

15,2

675,0

0,0

34 мило, поверхнево-активн≥ орган≥чн≥ речовини

1,1

Ц

0,0

287,3

122,0

0,3

35 бiлковi речовини

1217,2

148,3

1,2

214,2

126,5

0,2

36 порох ≥ вибуховi речовини

98,7

Ц

0,1

63,4

Ц

0,1

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

11,5

Ц

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

1907,4

76,7

1,9

997,7

100,4

1,2

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

1536,2

272,1

1,6

6974,4

101,0

8,0

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

1346,4

273,5

1,4

6687,1

101,2

7,7

40 каучук, гума

189,8

262,6

0,2

287,3

96,1

0,3

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра  вичищена

Ц

Ц

Ц

144,3

435,2

0,2

41 шкури

Ц

Ц

Ц

142,9

433,2

0,2

42 вироби ≥з шкiри

Ц

Ц

Ц

1,4

818,8

0,0

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

10,6

Ц

0,0

92,5

Ц

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

10,6

Ц

0,0

92,5

Ц

0,1

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

22063,6

186,2

22,3

12060,8

245,5

13,9

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

11188,5

260,5

12,9

48 папiр та картон

22063,5

186,2

22,3

856,0

138,9

1,0

49 друкована продукц≥€

0,1

Ц

0,0

16,2

Ц

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

3546,2

98,7

3,6

3303,5

133,0

3,8

50 шовк

Ц

Ц

Ц

28,8

373,9

0,0

51 вовна

Ц

Ц

Ц

9,1

19,3

0,0

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

743,1

101,9

0,9

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

7,8

Ц

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

2,7

Ц

0,0

1149,2

115,1

1,3

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,2

361,0

0,0

671,2

237,7

0,8

56 вата

0,2

1307,7

0,0

30,7

135,1

0,0

58 спецiальнi тканини

0,2

129,3

0,0

148,0

271,7

0,2

59 текстильнi матерiали

Ц

Ц

Ц

339,7

135,3

0,4

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

102,9

235,0

0,1

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

151,8

334,8

0,2

Ц

Ц

Ц

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

3390,6

95,6

3,4

35,0

238,3

0,0

63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби

0,6

64,3

0,0

38,1

237,4

0,0

XII. ¬зутт€, головнi убори, парасольки

1,5

Ц

0,0

33,2

Ц

0,0

64 взутт€

Ц

Ц

Ц

26,0

Ц

0,0

65 головнi убори

1,5

Ц

0,0

7,1

Ц

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

1632,0

134,7

1,6

1117,7

34,7

1,3

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

335,3

168,2

0,3

148,2

8,1

0,2

69 керамiчнi вироби

10,9

82,2

0,0

21,6

31,8

0,0

70 скло та вироби ≥з скла

1285,8

128,8

1,3

947,9

71,4

1,1

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

46522,8

33,0

47,0

473,3

13,2

0,5

72 чорнi метали

46391,8

33,0

46,9

150,5

6,4

0,2

73 вироби з чорних металiв

69,7

949,5

0,1

121,3

271,7

0,1

75 нiкель i вироби з нього

14,4

638,2

0,0

Ц

Ц

Ц

76 алюмiнiй i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

61,8

35403,9

0,1

81 ≥ншi недорогоц≥нн≥ метали

Ц

Ц

Ц

52,1

10,3

0,1

82 ≥нструменти, ножовi вироби

Ц

Ц

Ц

59,6

90,0

0,1

83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв

47,0

313,7

0,0

28,0

145,9

0,0

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

521,6

89,1

0,5

4075,2

184,7

4,7

84 реактори €дерн≥, котли, машини

393,7

87,3

0,4

1688,2

219,5

1,9

85 електричнi машини

127,9

95,3

0,1

2387,0

166,1

2,8

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

429,4

76,4

0,4

1780,5

642,1

2,1

86 зал≥зничн≥  локомотиви

301,1

61,1

0,3

1514,1

7365,7

1,7

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

128,3

187,0

0,1

266,4

113,8

0,3

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

2525,5

809,3

2,6

752,2

78,5

0,9

90 прилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

2525,5

809,3

2,6

752,2

78,5

0,9

XX. –iзнi промислов≥ товари

106,7

117,9

0,1

210,6

28,4

0,2

94 меблi

103,2

114,7

0,1

2,1

17,8

0,0

95 ≥грашки

1,3

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

96 рiзнi готовi вироби

2,2

435,5

0,0

208,5

28,5

0,2

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

48,8

519,3

0,1

___________

1 Ѕез урахуванн€ частини зони проведенн€ антитерористичноњ операц≥њ.