Товарна структура зовнішньої торгівлі регіону за січень–лютий 2011 року
Код і назва товарів згідно з УКТЗЕД Експорт Імпорт
тис.дол. США у % до січня-лютого 2010р. у % до загального обсягу тис.дол. США у % до січня-лютого 2010р. у % до загального обсягу
             
Усього 722622,8 162,0 100,0 712516,5 150,1 100,0

 

           
I. Живi тварини; продукти тваринного походження 60,0 98,9 0,0
05 інші продукти тваринного походження 60,0 160,6 0,0

           
II. Продукти рослинного походження 1760,9 54,5 0,2 592,5 154,7 0,1
07 овочі, коренеплоди 6,4 109,3 0,0
08 їстівнi плоди та горiхи; цитрусові 17,9 0,0 51,6 0,0
09 кава, чай, прянощi 37,1 0,0
10 зерновi культури 428,2 0,1
11 продукція борошно- мельно-круп'яної промисловості 983,2 56,0 0,1 75,6 0,0
12 насiння і плоди олійних рослин 753,4 1082,4 0,1
             
III.15 Жири та олії тваринного або рослинного походження 7067,7 85,5 1,0

 

           
IV. Готові харчові продукти 4028,4 247,5 0,6 387,9 899,6 0,1
16 продукти з м'яса, риби 235,1 3124,5 0,0
17 цукор і кондвироби з цукру 81,6 600,8 0,0 102,9 0,0
18 какао та продукти з нього 1597,0 229,3 0,2
19 продукти із зернових культур 358,3 221,4 0,0
20 продукти переробки овочів, плодiв 0,3 45,8 0,0
21 різнi харчовi продукти 2,5 0,0 40,4 484,4 0,0
22 алкогольні і безалкогольні напої та оцет 9,5 144,5 0,0
23 залишки і вiдходи харчової промисловості 1988,7 269,7 0,3

 

           
V. Мiнеральнi продукти 265374,1 129,4 36,7 607403,3 151,1 85,2
25 сiль, сiрка, штукатурнi матерiали, цемент 284,1 120,6 0,0 914,2 44,6 0,1
26 руди, шлаки та зола 11108,9 140,9 1,6
27 енергетичні матеріали; нафта та продукти її перегонки 265090,0 129,4 36,7 595380,2 151,9 83,6

           
VI. Продукцiя хiмiчної та пов'язаних з нею галузей промисловостi 92072,9 237,0 12,7 18333,9 195,7 2,6
28 продукти неорганiчної хiмії 23125,4 2333,0 3,2 1756,9 233,1 0,2
29 органiчнi хімічні сполуки 29808,4 178,4 4,1 7758,8 419,1 1,1
30 фармацевтична продукція 706,9 130,3 0,1 1732,7 660,5 0,2
31 добрива 36680,0 184,1 5,1 467,4 181,6 0,1
32 екстракти дубильнi, барвники 126,4 93,7 0,0 163,3 90,4 0,0
33 ефiрнi олії, косметичні препарати 52,2 85,7 0,0
34 мило, мийні засоби 3,9 27,4 0,0 184,8 73,1 0,0
35 бiлковi речовини 301,4 233,6 0,0 278,8 422,9 0,0
36 порох і вибухові речовини 530,5 173,9 0,1
38 іншi продукти хімічної промисловості 790,0 725,3 0,1 5938,9 105,1 0,8

           
VII. Полімерні матеріали, пластмаси та каучук 17561,6 94,2 2,4 11216,1 193,0 1,6
39 полімерні матеріали, пластмаси 17313,6 94,0 2,4 9652,1 168,1 1,4
40 каучук, гума 248,0 113,0 0,0 1564,0 2171,0 0,2

           
VIII. Шкіряна і хутряна сировина та вироби з них 140,7 230683,5 0,0
41 шкури та шкіра необроблені 140,7 0,0

           
IX. 44 Деревина і вироби з деревини 69,4 37,6 0,0 84,0 59,9 0,0

           
X. Маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів 13838,3 389,7 1,9 7003,1 204,3 1,0
47 маса з деревини 5895,5 209,8 0,8
48 папiр та картон 13836,6 389,7 1,9 1107,6 183,9 0,2
49 друкована продукція 1,8 0,0

           
ХI. Текстиль та вироби з текстилю 7683,7 119,3 1,1 4672,5 166,0 0,7
50 шовк 0,4 0,0 270,1 95,3 0,0
51 вовна 34,6 22,8 0,0
52 бавовна (тканини) 34,6 310,7 0,0 717,4 197,9 0,1
53 іншi рослиннi волокна 0,4 2,8 0,0 150,9 65,2 0,0
54 нитки синтетичні або штучні 172,9 117,4 0,0 382,4 84,2 0,1
55 хiмiчнi штапельнi волокна 0,4 4,2 0,0 433,4 191,8 0,1
56 вата 0,8 80,6 0,0 40,8 88,4 0,0
58 спецiальнi тканини 10,5 190,0 0,0 99,1 104,3 0,0
59 текстильнi матерiали 3,3 14,2 0,0 530,1 218,9 0,1
60 трикотажні полотна 0,8 15,3 0,0 1954,1 296,9 0,3
61 одяг трикотажний 3536,1 274,5 0,5 0,0 0,4 0,0
62 одяг текстильний 3893,5 79,3 0,5 11,2 70,7 0,0
63 інші готові текстильні вироби 30,2 110,2 0,0 48,5 124,5 0,0

           
ХII. Взуття, головні убори, парасольки 9,9 174,5 0,0
65 головні убори 9,9 174,5 0,0

           
XIII. Вироби з каменю, гiпсу, цементу, кераміки, скла 6395,6 374,9 0,9 7040,7 342,3 1,0
68 вироби з каменю, гiпсу, цементу 202,4 538,8 0,0 4682,8 347,0 0,7
69 керамічні вироби 1478,5 364,2 0,2
70 скло та вироби зі скла 6193,2 387,0 0,9 879,3 291,7 0,1

           
ХIV. 71 Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали та вироби з них 2565,8 1326,8 0,4 7,1 0,4 0,0

           
XV. Недорогоцінні метали та вироби з них 173057,5 195,0 23,9 24328,6 87,4 3,4
72 чорнi метали 150353,1 210,3 20,8 20784,3 80,0 2,9
73 вироби з чорних металiв 17144,8 113,6 2,4 1964,9 161,9 0,3
74 мiдь i вироби з міді 11,0 3135657,1 0,0
75 нiкель i вироби з нікелю 1,0 82,7 0,0
76 алюмiнiй i вироби з алюмінію 5452,3 276,6 0,8 397,7 681,1 0,1
81 інші недорогоцінні метали 987,9 206,9 0,1
82 інструменти, ножові вироби 100,1 158,6 0,0 158,5 323,7 0,0
83 іншi вироби з недорогоцінних металiв 6,3 30,4 0,0 24,5 33,9 0,0

           
XVI. Механічне обладнання; машини та механізми, електро-обладнання та їх частини; пристрої для записування або вiдтворення зображення і звуку 23083,5 106,2 3,2 17867,0 148,1 2,5
84 котли, машини, апарати і механічні пристрої 19457,3 95,5 2,7 7808,4 386,2 1,1
85 електричнi машини і устатковання 3626,1 267,4 0,5 10058,6 100,2 1,4

           
XVII. Транспортні засоби та шляхове обладнання 106619,7 229,4 14,8 12475,0 192,6 1,8
86 залiзничнi або трамвайні локомотиви, шляхове обладнання 105955,3 232,0 14,7 12024,8 348,8 1,7
87 наземні транспортні засоби, крім залізничних 632,4 92,4 0,1 450,2 14,9 0,1
88 аеронавігаційні або космiчнi апарати 32,0 25,6 0,0

           
XVIII. Прилади i апарати оптичнi, для фотографування або кінематографії; апарати медико-хiрургiчнi; годинники; музичнi iнструменти 129,1 128,0 0,0 808,9 142,9 0,1
90 прилади і апарати 129,1 128,0 0,0 808,9 142,9 0,1

         

ХХ. Різні товари і вироби 370,1 101,9 0,1 95,2 75,8

0,0

94 меблі 142,5 71,2 0,0 1,8 113,5

0,0

95 іграшки, ігри 184,8 178,6 0,0 0,2

0,0

96 різні готові вироби 42,7 71,9 0,0 93,2 75,2

0,0