Структура зовнішньої торгівлі послугами за видами1

у І кварталі 2020 року

 

Найменування послуги згідно з КЗЕП

Експорт

Імпорт

тис.дол. США

у % до І кварталу 2019р.

у % до загального обсягу, розділу

тис.дол. США

у % до І кварталу 2019р.

у % до загального обсягу, розділу

Усього

6158,2

87,7

100,0

10576,9

177,4

100,0

у тому числі

 

 

 

 

 

 

Послуги з переробки матеріальних ресурсів

к

к

к

Послуги з ремонту та технічного обслуговування, що не віднесені до інших категорій

к

к

к

к

к

к

Транспортні послуги

122,5

245,4

2,0

85,1

46,0

0,8

Послуги, пов’язані з подорожами

134,2

128,5

2,2

844,2

63,1

8,0

Послуги з будівництва

Послуги зі страхування

Послуги, пов’язані з фінансовою діяльністю

к

к

к

Роялті та інші послуги, пов’язані з використанням інтелектуальної власності

Послуги у сфері телекомунікації, комп’ютерні та інформаційні послуги

321,9

323,6

5,2

82,4

109,0

0,8

Ділові послуги

3967,5

71,9

64,4

1113,6

229,9

10,5

з них

 

 

 

 

 

 

Послуги дослідження та розробки

к

к

к

Професійні та консалтингові послуги

к

к

к

59,9

80,6

5,4

Наукові та технічні послуги

3852,8

72,2

97,1

1016,9

270,0

91,3

Послуги приватним особам, культурні та рекреаційні послуги

к

к

к

Наукові та технічні послуги

______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

Примітка. Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.