“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ Ћуганськоњ област≥ у с≥чн≥Цберезн≥ 2020 року1

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цберезн€ 2019р.

у % до загального обс€гу

тис.дол. —Ўј

у % до с≥чн€Цберезн€ 2019р.

у % до загального обс€гу

 

 

 

 

 

 

 

”сього

33098,2

63,1

100,0

43541,1

54,8

100,0

I. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

986,7

339,7

2,3

03 риба i ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

984,2

587,4

2,3

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

2,5

2,1

0,0

II. ѕродукти рослинного походженн€

3478,9

107,6

10,5

781,7

61,0

1,8

10 зерновi культури

3386,0

104,7

10,2

12,8

8,9

0,0

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

Ц

Ц

Ц

768,9

72,7

1,8

14 ≥нш≥ продукти рослинного походженн€

92,9

Ц

0,3

Ц

Ц

Ц

≤≤≤. 15 ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

950,9

39,5

2,9

Ц

Ц

Ц

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

688,9

19,0

2,1

118,3

3869,3

0,3

16 продукти з м`€са, риби

Ц

Ц

Ц

68,9

Ц

0,2

19 продукти ≥з зернових культур

Ц

Ц

Ц

49,4

Ц

0,1

21 р≥знi харчовi продукти

33,4

Ц

0,1

Ц

Ц

Ц

23 залишки ≥ вiдходи харчовоњ промисловост≥

655,4

18,0

2,0

Ц

Ц

Ц

V. ћiнеральнi продукти

Ц

Ц

Ц

5960,3

14,6

13,7

25 с≥ль, с≥рка, штукатурн≥ матер≥али, цемент

Ц

Ц

Ц

602,9

75,6

1,4

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц

Ц

Ц

5357,4

13,6

12,3

VI. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та пов`€заних з нею галузей промисловостi

10999,9

131,6

33,2

13187,9

161,4

30,3

28 продукти неорганiчноњ хiмiњ

Ц

Ц

Ц

9367,6

313,0

21,5

29 органiчнi хiмiчнi сполуки

7250,0

152,6

21,9

1843,9

79,1

4,2

30 фармацевтична продукц≥€

253,1

39,0

0,8

1,1

Ц

0,0

31 добрива

12,3

319,5

0,0

69,8

82,5

0,2

32 екстракти дубильнi, барвники

Ц

Ц

Ц

118,5

107,7

0,3

33 ефiрнi ол≥њ, косметичн≥ препарати

Ц

Ц

Ц

1,8

14,6

0,0

34 мило, мийнi засоби

Ц

Ц

Ц

226,0

127,5

0,5

35 бiлковi речовини

965,5

107,7

2,9

249,5

135,1

0,6

36 порох ≥ вибуховi речовини

16,7

Ц

0,1

119,0

7,3

0,3

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

2502,3

121,7

7,6

1190,8

200,5

2,7

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

1666,9

132,8

5,0

4423,0

67,4

10,2

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

1441,9

139,1

4,4

4299,7

71,6

9,9

40 каучук, гума

225,0

103,0

0,7

123,3

22,3

0,3

VIII. Ўкури необроблен≥, шк≥ра вичищена

16,0

6503,2

0,0

143,2

72,2

0,3

41 шкури

Ц

Ц

Ц

143,1

97,7

0,3

42 вироби ≥з шкiри

Ц

Ц

Ц

0,1

0,2

0,0

43 хутр€на сировина

16,0

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

IX. ƒеревина ≥ вироби з деревини

16,2

7,6

0,0

33,5

37,5

0,1

44 деревина ≥ вироби з деревини

16,2

7,6

0,0

31,1

34,8

0,1

45 пробка та вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

2,4

Ц

0,0

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

8595,5

53,4

26,0

6878,5

91,4

15,8

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

5818,5

107,4

13,4

48 папiр та картон

8595,5

53,4

26,0

1059,9

50,4

2,4

49 друкована продукц≥€

Ц

Ц

Ц

0,1

5,7

0,0

’I. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

4193,6

102,5

12,7

2238,3

57,5

5,1

51 вовна

2,0

Ц

0,0

6,0

10,0

0,0

52 бавовна

0,8

Ц

0,0

685,8

98,6

1,6

53 ≥ншi рослиннi волокна

Ц

Ц

Ц

3,1

18,9

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

4,9

89,6

0,0

947,0

65,4

2,2

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

0,7

8,1

0,0

311,2

41,1

0,7

56 вата

Ц

Ц

Ц

15,9

127,7

0,0

58 спецiальнi тканини

1,8

168,7

0,0

77,2

83,7

0,2

59 текстильнi матерiали

Ц

Ц

Ц

75,1

36,8

0,2

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

99,9

43,5

0,2

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

243,4

170,9

0,7

0,0

0,0

0,0

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

3939,6

100,3

11,9

14,2

8,2

0,0

63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби

0,3

5,5

0,0

2,8

3,1

0,0

XII. ¬зутт€, головн≥ убори, парасольки

11,4

2477,7

0,0

Ц

Ц

Ц

65 головнi убори

11,4

Ц

0,0

Ц

Ц

Ц

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

1147,8

74,6

3,5

854,9

80,9

2,0

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

269,8

89,7

0,8

122,8

103,1

0,3

69 керамiчнi вироби

Ц

Ц

Ц

44,7

156,3

0,1

70 скло та вироби ≥з скла

878,0

71,0

2,7

687,4

75,6

1,6

XIV. 71 ƒорогоц≥нне або нап≥вдорогоц≥нне кам≥нн€, дорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

0,4

Ц

0,0

1908,3

Ц

4,4

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

455,8

58,7

1,4

605,4

42,8

1,4

72 чорнi метали

328,8

99,2

1,0

151,2

142,5

0,3

73 вироби з чорних металiв

1,1

6,2

0,0

70,9

16,0

0,2

75 нiкель i вироби з н≥келю

75,4

58,0

0,2

Ц

Ц

Ц

76 алюмiнiй i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

257,8

1194,1

0,6

81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали

33,8

11,7

0,1

11,3

3,4

0,0

82 ≥нструменти, ножовi вироби

5,9

1620,2

0,0

80,9

103,2

0,2

83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв

10,8

126,6

0,0

33,3

12,7

0,1

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

552,1

112,3

1,7

1448,6

58,3

3,3

84 реактори €дерн≥, котли, машини

551,3

123,5

1,7

1157,6

61,5

2,7

85 електричнi машини

0,8

1,7

0,0

291,0

48,4

0,7

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

131,4

94,2

0,4

3490,5

81,1

8,0

86 зал≥зничн≥  локомотиви

Ц

Ц

Ц

2677,9

516,1

6,2

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

131,4

165,8

0,4

812,6

21,5

1,9

XVIII. ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

36,3

0,4

0,1

245,9

88,0

0,6

90 прилади ≥ апарати

36,3

0,4

0,1

245,9

88,6

0,6

XX. –iзнi промислов≥ товари

105,5

250,6

0,3

161,0

18,9

0,4

94 меблi

87,2

211,9

0,3

31,1

25,9

0,1

95 ≥грашки, iгри

15,5

6219,7

0,0

0,1

0,0

0,0

96 рiзнi готовi вироби

2,8

398,6

0,0

129,8

63,9

0,3

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

75,1

84,8

0,2

_________________

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.