Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами за І квартал 2018 року1

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол.

США

у % до

І кварталу

2017р.

тис.дол.

США

у % до

І кварталу

2017р.

Усього

7780,3

141,6

3830,7

51,9

3949,7

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрiя

2

2

1,9

186,4

2

Азербайджан

4,6

408,0

2

2

2

Бiлорусь

4,7

2,0

8,9

158,9

–4,2

Велика Британія

116,8

6,7

2

2

2

Грузія

9,6

356,7

2

2

2

Казахстан

1682,8

1701,3

2

2

2

Китай

6,8

777,0

2

2

2

Латвія

5,1

2

2

2

Нiмеччина

31,1

102,9

14,8

1,2

16,3

Польща

2

2

9,8

130,6

2

Росiйська Федерацiя

3068,8

170,8

1344,2

26,1

1724,6

Узбекистан  

1220,9

283,9

2

2

2

Чехія

2

2

3,0

81,5

2

Швейцарія

99,7

45318,2

2

 

 

 

 

 

 

Довідково:

 

 

 

 

 

Країни СНД

6007,3

232,9

3548,6

68,2

2458,7

Країни ЄС

1574,8

55,5

245,0

11,8

1329,8

______________

1 Без урахування частини тимчасово окупованої території у Луганській області.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.