јрх≥в:  2018 | 2017 |2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007

“оварна структура зовн≥шньоњ торг≥вл≥ Ћуганськоњ област≥

за ≤ квартал 2018 року1

 

 од ≥ назва товар≥в зг≥дно з

 ” “«≈ƒ

≈кспорт

≤мпорт

тис.дол. —Ўј

у % до

≤ кварталу

2017р.

у % до

загального

обс€гу

тис.дол. —Ўј

у %

до ≤ кварталу

2017р.

у % до

загального

обс€гу

”сього

48699,0

55,5

100,0

71277,6

98,9

100,0

у тому числ≥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ∆ивi тварини; продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

1242,6

396,9

1,7

03 риба ≥ ракопод≥бн≥

Ц

Ц

Ц

1041,2

875,1

1,5

05 ≥нш≥ продукти тваринного походженн€

Ц

Ц

Ц

201,4

110,7

0,3

II. ѕродукти рослинного походженн€

3279,0

120,6

6,7

948,8

578,3

1,3

10 зерновi культури

3279,0

151,7

6,7

44,3

Ц

0,1

11 продукцi€ борошномельно−круп'€ноњ промисловост≥

Ц

Ц

Ц

42,6

Ц

0,1

12 насiнн€ ≥ плоди ол≥йних рослин

Ц

Ц

Ц

861,8

627,0

1,2

≤≤≤. 15. ∆ири та ол≥њ тваринного або рослинного походженн€

5214,8

191,0

10,7

36,4

199,9

0,1

IV. √отов≥ харчов≥ продукти

2321,0

176,5

4,8

1,7

5,3

0,0

22 алкогольн≥ ≥ безалкогольн≥ напоњ та оцет

Ц

Ц

Ц

1,7

49,1

0,0

23 залишки ≥ вiдходи харчовоњ промисловост≥

2321,0

176,5

4,8

Ц

Ц

Ц

V. ћiнеральнi продукти

13,9

0,3

0,0

27697,1

69,3

38,9

25 с≥ль; с≥рка; земл≥ та кам≥нн€

13,9

137,1

0,0

422,5

380,8

0,6

27 палива м≥неральн≥; нафта ≥ продукти њњ перегонки

Ц

Ц

Ц

27274,6

71,0

38,3

V≤. ѕродукц≥€ х≥м≥чноњ та повТ€заних з нею галузей промисловостi

6549,8

111,6

13,4

13545,5

113,1

19,0

28 продукти неорганiчноњ хiмiњ

Ц

Ц

Ц

9256,4

104,6

13,0

29 органiчнi х≥м≥чн≥ сполуки

4974,9

155,6

10,2

2360,3

129,1

3,3

30 фармацевтична продукц≥€

331,4

80,8

0,7

Ц

Ц

Ц

31 добрива

3,4

0,9

0,0

354,1

219,4

0,5

32 екстракти дубильнi

Ц

Ц

Ц

47,3

51,1

0,1

33 еф≥рн≥ ол≥њ

Ц

Ц

Ц

5,2

43,3

0,0

34 мило, поверхневоЦактивн≥ орган≥чн≥ речовини

2,8

1406,9

0,0

258,9

107,9

0,4

35 бiлковi речовини

739,3

74,2

1,5

200,4

117,4

0,3

36 порох ≥ вибуховi речовини

104,4

105,8

0,2

2,7

Ц

0,0

37 фотограф≥чн≥ або к≥нематограф≥чн≥ товари

Ц

Ц

Ц

29,7

258,0

0,0

38 р≥зноман≥тна х≥м≥чна продукц≥€

393,6

49,7

0,8

1030,4

168,6

1,4

VII. ѕол≥мерн≥ матер≥али, пластмаси та вироби з них

1113,0

103,4

2,3

7804,6

172,5

10,9

39 пластмаси, пол≥мерн≥ матер≥али

921,9

96,9

1,9

7636,5

178,0

10,7

40 каучук, гума

191,2

152,2

0,4

168,0

71,4

0,2

V≤II. Ўкури необроблен≥, шк≥ра  вичищена

Ц

Ц

Ц

158,6

144,3

0,2

41 шкури

Ц

Ц

Ц

156,2

144,0

0,2

42 вироби ≥з шкiри

Ц

Ц

Ц

2,4

172,1

0,0

IX. 44 ƒеревина ≥ вироби з деревини

55,8

790,8

0,1

Ц

Ц

Ц

X. ћаса з деревини або ≥нших волокнистих целюлозних матер≥ал≥в

23701,6

143,3

48,7

10255,7

121,9

14,4

47 маса з деревини

Ц

Ц

Ц

9163,2

118,1

12,9

48 папiр та картон

23701,6

143,3

48,7

1092,2

171,4

1,5

49 друкована продукц≥€

Ц

Ц

Ц

0,2

1,3

0,0

’≤. “екстильн≥ матер≥али та текстильн≥ вироби

3998,0

130,3

8,2

2774,8

124,7

3,9

51 вовна

Ц

Ц

Ц

0,7

908,3

0,0

52 бавовна

Ц

Ц

Ц

1003,9

206,3

1,4

53 ≥нш≥ текстильн≥ волокна

Ц

Ц

Ц

0,2

220,7

0,0

54 нитки синтетичн≥ або штучн≥

0,6

28,3

0,0

787,0

108,9

1,1

55 синтетичн≥ або штучн≥ штапельн≥ волокна

1,0

475,3

0,0

480,5

95,0

0,7

56 вата

Ц

Ц

Ц

9,9

42,2

0,0

58 спецiальнi тканини

0,0

17,0

0,0

86,8

74,7

0,1

59 текстильнi матерiали

Ц

Ц

Ц

242,5

118,7

0,3

60 трикотажн≥ полотна

Ц

Ц

Ц

81,4

103,6

0,1

61 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, трикотажн≥

203,2

133,8

0,4

Ц

Ц

Ц

62 од€г та додатков≥ реч≥ до од€гу, текстильн≥

3793,2

130,2

7,8

30,6

115,8

0,0

63 ≥ншi готовi текстильн≥ вироби

Ц

Ц

Ц

51,2

159,1

0,1

XII ¬зутт€, головнi убори, парасольки

Ц

Ц

Ц

4,7

16,4

0,0

64 взутт€

Ц

Ц

Ц

4,7

18,3

0,0

XIII. ¬ироби з каменю, г≥псу, цементу

1471,7

124,4

3,0

1143,3

163,2

1,6

68 вироби з каменю, гiпсу, цементу

257,8

107,7

0,5

103,0

87,6

0,1

69 керамiчнi вироби

Ц

Ц

Ц

79,6

368,0

0,1

70 скло та вироби ≥з скла

1213,9

130,1

2,5

960,7

171,1

1,3

XV. Ќедорогоц≥нн≥ метали та вироби з них

103,0

0,2

0,2

1102,0

356,4

1,5

72 чорнi метали

Ц

Ц

Ц

114,7

283,4

0,2

73 вироби з чорних металiв

86,6

1269,0

0,2

456,3

552,5

0,6

74 мiдь i вироби з нењ

Ц

Ц

Ц

7,6

Ц

0,0

75 нiкель i вироби з нього

9,3

92,1

0,0

99,0

Ц

0,1

76 алюмiнiй i вироби з нього

Ц

Ц

Ц

73,5

119,0

0,1

81 ≥ншi недорогоц≥ннi метали

Ц

Ц

Ц

227,1

436,0

0,3

82 ≥нструменти, ножовi вироби

Ц

Ц

Ц

102,8

195,4

0,1

83 ≥ншi вироби з недорогоц≥нних металiв

7,1

43,3

0,0

21,0

106,6

0,0

XVI. ћашини, обладнанн€ та механ≥зми; електротехн≥чне обладнанн€

185,3

63,5

0,4

1993,0

125,4

2,8

84 реактори €дерн≥, котли, машини

185,3

113,1

0,4

1655,6

148,0

2,3

85 електричнi машини

Ц

Ц

Ц

337,4

71,7

0,5

XVII. «асоби наземного транспорту, л≥тальн≥ апарати, плавуч≥ засоби

304,6

35,3

0,6

1394,7

104,4

2,0

86 зал≥зничн≥ локомотиви

243,5

31,4

0,5

953,3

85,5

1,3

87 засоби наземного транспорту, кр≥м зал≥зничного

61,0

69,2

0,1

441,5

199,7

0,6

XVIII. 90 ѕрилади та апарати оптичн≥, фотограф≥чн≥

14,1

0,6

0,0

624,6

774,8

0,9

XX. –iзнi промислов≥ товари

373,5

776,4

0,8

491,1

275,2

0,7

94 мебл≥

373,3

783,0

0,8

319,6

15702,3

0,4

95 ≥грашки

Ц

Ц

Ц

2,6

Ц

0,0

96 рiзнi готовi вироби

0,2

48,0

0,0

168,8

95,7

0,2

“овари, придбан≥ в портах

Ц

Ц

Ц

58,5

119,9

0,1

___________________

1 Ѕез урахуванн€ частини тимчасово окупованоњ територ≥њ у Ћуганськ≥й област≥.